Powrót

Pośrednictwo w ubezpieczeniach a moment uzyskania przychodu w PIT

usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego a podatek dochodowy

Jesteś pośrednikiem ubezpieczeniowym? Sprawdź, kiedy powinieneś wykazywać przychód w PIT.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Działalność pośredników ubezpieczeniowych została uregulowana w przepisach szczególnych. Agenci ubezpieczeniowi, podobnie jak pozostałe osoby prowadzące działalność gospodarczą, mają określone obowiązki na gruncie podatku dochodowego. W dzisiejszej publikacji spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kiedy agent osiąga przychód w podatku PIT.

Moment rozpoznania przychodu w podatku dochodowym

Jeżeli chodzi o zasady ogólne rozpoznania przychodu w podatku dochodowym, to wynikają one wprost z ustawy, będzie to:

  • dzień wydania rzeczy, prawa majątkowego, całościowego lub częściowego wykonania usługi, nie później niż:
  • dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności.

W podatku dochodowym bez względu na to, czy otrzymamy zapłatę za wystawioną fakturę, czy też nie, to i tak należy wykazać przychód i jeżeli wyjdzie należna zaliczka na podatek to ją trzeba zapłacić. Jednak w przepisach uregulowane zostały również szczególne momenty wykazywania przychodów, o czym napiszemy poniżej.

Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych

Ustawa o PIT pozwala również na rozliczanie usług w okresach rozliczeniowych. W takim przypadku za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Nie jest oczywiście nigdzie doprecyzowane, w jaki sposób należy rozumieć rozliczanie usług w okresach rozliczeniowych. Są to co do zasady usługi o charakterze ciągłym. które mogą być realizowane w formie usług:

  • jednorazowych,
  • okresowych,
  • ciągłych.

Takimi przykładowymi usługami mogą być usługi: najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej, księgowej. Jest to oczywiście katalog otwarty.

Pośrednictwo ubezpieczeniowe – moment uzyskania przychodu w PIT

Usługi ubezpieczeniowe świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być również przykładem rozliczania usług w okresach rozliczeniowych. Umowy ubezpieczeniowe zawierane są najczęściej w cyklach rocznych i są po tym czasie ponawiane. W ramach swojej działalności broker zawiera umowę z firmą ubezpieczeniową, z której wynikają zasady rozliczania jego prowizji otrzymywanych od zawieranych umów.

Żeby jednak mogło dojść do wypłaty, agent musi przedłożyć podpisane umowy, a firma ubezpieczeniowa je zatwierdza. Na tej podstawie można dopiero wystawić rachunek z należną agentowi prowizją. Nie dzieje się to jednak w tym samym okresie rozliczeniowym, jeżeli uznamy, że jest nim miesiąc. Polisy są wystawione w jednym miesiącu, a zatwierdzone w następnym. Kluczowe w tym przypadku będzie wskazanie okresu rozliczeniowego w umowie o współpracy zawartej z firmą ubezpieczeniową. To powinno decydować o ustaleniu powstania przychodu w podatku dochodowym.

Przykład 1:

Pan Adam podpisał umowę o współpracy z firmą ubezpieczeniową. W umowie został wprowadzony zapis, że okresem rozliczeniowym dla stron będzie miesiąc. Pan Adam sporządził zestawienie zawartych umów w miesiącu lipcu 2021 r., z którego wynikała kwota prowizji do wypłaty. Takie zestawienie przekazał do firmy 5 sierpnia 2021 r. Moment rozpoznania przychodu w podatku PIT będzie w tym przypadku przypadał na 31 lipca 2021 r., zgodnie z zawarta umową i z taką datą powinna zostać wystawiona faktura przez pana Adama.

Przykład 2:

Pani Aneta podpisała umowę z firmą ubezpieczeniową, w której znalazł się m.in. zapis dotyczący wypłaty prowizji. Zgodnie z nim prowizja należna za każdy miesiąc, będzie wypłacana na podstawie przedłożonego zestawienia zawartych umów w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu) w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Rozliczenie za miesiąc czerwiec 2021 r. pani Aneta złożyła 3 lipca 2021 r., a prowizja wpłynęła na jej rachunek bankowy 8 lipca 2021 r. Zgodnie z umową okres rozliczeniowy przypada na 10 lipca 2021 r. i to jest moment wykazania przychodu w PIT. Z tą datą pani Aneta wystawi fakturę za wykonana usługę.

Działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego charakteryzuje się pewną odrębnością od zasad ogólnych rozliczania przychodów w działalności gospodarczej. Osoby, które zajmują się świadczeniem takich usług powinny uważnie przeanalizować swoje umowy pod tym kątem. Jeżeli jednak i tak miałyby wątpliwości, zawsze mogą złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Najważniejsze pytania

  1. 🔸Prowizja za pośrednictwo ubezpieczeniowe - kiedy wykazać przychód?

    Polisy są wystawione w jednym miesiącu, a zatwierdzone w następnym. Kluczowe w tym przypadku będzie wskazanie okresu rozliczeniowego w umowie o współpracy zawartej z firmą ubezpieczeniową. To powinno decydować o ustaleniu powstania przychodu w podatku dochodowym.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość