Umowa zlecenie – czy zleceniobiorca może być w PPK?

PPK umowa zlecenia

Masz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie? Sprawdź czy są objęci obowiązkiem uczestnictwa w PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) jest to nowy program do gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę. Ostatnia IV faza wprowadzenia PPK wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Będzie to już ostatnia grupa pracodawców, którzy objęci zostaną programem wdrożeniowym. Wiele informacji na ten temat pojawiło się już w publikacjach. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy każdy zleceniobiorca może należeć do PPK?

Kto może przystąpić do PPK?

W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U 2018 poz. 2215) zapisane zostały wszystkie informacje o tym przedsięwzięciu. Można tam również przeczytać, że uczestnikami programu mogą być m.in.:

 1. Pracownicy, o których mowa w ustawie Kodeks pracy. Jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
 2. Osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy – Kodeks pracy. Umowę na pracę nakładczą zawiera się na okres próbny, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na czas nieokreślony. Okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy.
 3. Osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Osoby wymienione powyżej muszą podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W jakich wariantach można być zawarta umowa zlecenie?

Umowa zlecenie może być zawarta w różnych wariantach, np.:

 • z pracodawcą, u którego jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę,
 • z pracodawcą, u którego nie jesteśmy na etacie,
 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • poza prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • bez posiadania innych tytułów do ubezpieczeń społecznych,
 • przez studenta/ucznia,
 • przez emeryta.

Zakwalifikowanie danej umowy zlecenie pod kątem obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego wymaga każdorazowo analizy jeżeli u pracownika nastąpił zbieg tytułów do ubezpieczeń.

Co to jest zbieg tytułów ubezpieczeń?

Zbieg tytułów do ubezpieczeń powstaje jeżeli zostały spełnione warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z dwóch lub więcej tytułów, na przykład z tytułu umowy-zlecenia i działalności gospodarczej, umowy o pracę i działalności gospodarczej, pobierania emerytury/renty i wykonywania umowy-zlecenia.

Czy od każdej umowy zlecenie naliczane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne?

Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne nie muszą być pobierane od każdej umowy zlecenie. Szczegółowe uregulowania zostały zawarte w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Generalna zasada jest taka, że jeżeli ze źródła dochodów poza umową zlecenie dana osoba będzie osiągała przychody w wysokości wyższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.600 zł w 2020 r.) wówczas nie podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Oczywiście nie ma przeciwwskazań, aby opłacała składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dobrowolnie.

Czy każdy zleceniobiorca może być w PPK?

Dopiero po przeprowadzeniu powyższej analizy można odpowiedzieć na pytanie: czy wszyscy zleceniobiorcy mogą być przypisani do PPK?

Jak wynika z ustawy o PPK mogą to być tylko osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, a więc nie ma mowy o tych zleceniobiorcach, którzy dobrowolnie przystąpią do ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo zleceniobiorca musi być zatrudniony u danego zleceniodawcy przez okres 3 miesięcy, aby pracodawca mógł w jego imieniu zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Przykład 1

Pani Ania jest zatrudniona na etat gdzie otrzymuje 3.000 zł wynagrodzenia. Zawarła dodatkowo umowę zlecenie z innym pracodawcą na kwotę 1.000 zł. Ponieważ wynagrodzenie Pani Anii przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, dlatego zleceniodawca nie ma obowiązku naliczania obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pani Ania nie będzie miała odprowadzanych wpłat od umowy zlecenie do PPK.

Przykład 2

Pan Michał prowadzi działalność gospodarczą i jest zatrudniony na umowę zlecenie na kwotę 2.000 zł. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca ZUS preferencyjny, a więc obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nalicza od 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W takiej sytuacji Pan Michał będzie podlegał pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu umowy zlecenie i jeżeli spełnia warunek 3-miesięcznego okresu zatrudnienia będzie mógł przystąpić do PPK.

W przypadku każdego zleceniobiorcy należy dokonać indywidualnej oceny pod kątem podlegania pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a to będzie punktem wyjścia do odpowiedzi na pytanie czy może być w PPK czy też nie.

Przeczytaj również: Pracownicze Plany Kapitałowe w pytaniach pracowników
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Jeden komentarz

 1. Małgorzata

  Czy osoba wykonująca prace zlecone kilka miesięcy w roku- z przerwą, podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno rentowemu , podlega pod PPK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość