Praktyki studenckie

Czym są praktyki studenckie i na jakich zasadach się odbywają? Czy za ich odbycie student musi otrzymać wynagrodzenie? Dowiedz się więcej.

Jak student zdobywa doświadczenie zawodowe

Praktyki studenckie należy rozumieć jako odrębną część kształcenia nie wliczaną do liczby godzin programu studiów. Praktyki dają studentom możliwość poszerzenia wiedzy o zagadnienia praktyczne oraz zapoznania się z potencjalnym przyszłym pracodawcą, z jego potrzebami i wymaganiami. Podejmowane w czasie studiów praktyki uważa się za jedno z najważniejszych działań profesjonalnych, w jakich uczestniczą studenci w trakcie realizacji programu nauczania. Przedsiębiorstwo lub instytucja przyjmująca studentów na praktykę ma z kolei możliwość poznać potencjalnych przyszłych pracowników, wykorzystać ich pracowitość i wiedzę, a także wpływać na dalszy bieg ich studiów w celu dopasowania ich umiejętności do swoich potrzeb. Praktyczne działanie, przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, daje studentowi poczucie bycia na właściwym miejscu. Może je zapewnić właśnie praca, w której może się on sprawdzić i skonfrontować swoją wiedzę z praktycznym jej wykorzystaniem.

Jak odbywają się praktyki studenckie?

Realizacja studenckich praktyk zawodowych odbywa się na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1991 r. z późniejszymi zmianami). Praktyki mogą być bezpłatne albo płatne.

Przy praktykach bezpłatnych firma powinna zawrzeć z uczelnią umowę o zorganizowanie studenckiej praktyki zawodowej. Wtedy uczelnia sprawuje nadzór nad przebiegiem takiej praktyki oraz ubezpiecza studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków a w określonych przypadkach może tez pokryć koszty dojazdów albo zakwaterowania studenta. Czasami zdarza się tak, że dana firma pokrywa koszt praktyki. Oczywiście firma u której odbywa się praktyka musi studentowi zapewnić odpowiednie stanowisko pracy, narzędzia i materiały zgodne z programem odbywanej praktyki a także zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Student ze swej strony powinien przestrzegać programu praktyk i przepisów BHP. Wszyscy studenci poszczególnych uczelni odbywają praktyki w oparciu o regulamin i program praktyk. W trakcie praktyki student zobowiązany jest do przestrzeganie ustaleń i wskazówek opiekunów praktyk w instytucjach, w których praktyka jest odbywana. Student musi na bieżąco uzupełniać dzienniczek praktyk. Po zakończeniu praktyki uzyskuje opinię i zaliczenie przez opiekuna praktyk w instytucji w której odbywa praktykę.

Jak znaleźć dobrą praktykę

Większość szkół wyższych prowadzi tzw. Biura Karier, które same wyszukują miejsca praktyk dla swoich studentów. Są też organizacje studenckie, które się tym zajmują. Innym sposobem jest wyszukiwanie ogłoszeń w internecie bądź przeglądanie prasy. Co jakiś czas organizowane są również Targi Pracy i Dni Kariery, podczas których można znaleźć bardzo ciekawe oferty.

Praktyka płatna czy bezpłatna

Praktyka bezpłatna trwa zazwyczaj od 1 do 2 miesięcy na podstawie umowy zawartej pomiędzy daną uczelnią a pracodawcą. Natomiast często się zdarza, że studenci po takiej praktyce otrzymują propozycję płatnego stażu w danej firmie. Jest to dla nich duża szansa i inwestycja w dalszą karierę. To czego się nauczą na stażu może mieć wpływ na kolejne propozycje pracy. Może się zdarzyć też tak , że taki stażysta sprawdzi się na stażu i jego kwalifikacje okażą się przydatne dla pracodawcy. Wtedy może zatrudnić go na stałe w swojej firmie.

Jeżeli chodzi o praktyki to mogą być płatne lub nie. Pracodawcy podczas praktyk mogą zarówno angażować studenta w ambitne projekty albo zlecać mu tylko proste prace biurowe. Wynagrodzenie za praktyki jest bardzo różne – waha się między 0zł a 3000zł brutto. W przypadku bezpłatnych student nie otrzyma wynagrodzenia.

Plusy praktyk studenckich

  1. Dla studenta praktyka jest pierwszym szczeblem zdobywania doświadczenia zawodowego.
  2. Pozwala studentowi poczuć atmosferę jaka panuje w pracy i obserwować jak funkcjonuje firma od wewnątrz.
  3. Uczy studenta pracy w zespole i współpracy z innymi ludźmi oraz umiejętności dostosowania się do innych a także priorytetów zadań w zespole.
  4. Jaka praktyka daje studentowi szansę na to aby przekonał się on czy dokonał właściwego wyboru wobec planowanej kariery.
  5. Podczas kilku praktyk student poznaje oczekiwania różnych pracodawców np. jakich wymagają predyspozycji na dane stanowisko pracy.
  6. I oczywiście odbyte praktyki wzbogacają CV studenta a to bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
  7. Student poszerza też swoje kontakty i czasami otrzymuje też zapłatę za praktykę a to dodatkowe bonusy dla niego.

Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK