Blog ifirma.pl

Klauzule niedozwolone i ich wpływ na prawa konsumenta

|
|
4 minut czytania
Trudno jest wyobrazić sobie życie oraz dokonywanie codziennych czynności bez zawierania umów miedzy osobami, firmami lub konsumentami i firmami. Jest wiele rodzajów umów ale każda ma za zadanie ustalenie warunków współpracy między stronami. Czym są klauzule niedozwolone i jaki mają wpływ na prawa konsumenta?
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Trudno jest wyobrazić sobie życie oraz dokonywanie codziennych czynności bez zawierania umów między osobami, firmami lub konsumentami i firmami. Jest wiele rodzajów umów ale każda ma za zadanie ustalenie warunków współpracy między stronami. Czym są klauzule niedozwolone i jaki mają wpływ na prawa konsumenta? Dowiedz się więcej.

Czym jest klauzula niedozwolona?

Może się zdarzyć, że umowa, chociaż zgodna z prawem, zawiera paragraf, który jest już z prawem niezgodny, czyli tzw. klauzulę niedozwoloną. Klauzule niedozwolone to zapisy w umowie (zdania, postanowienia, paragrafy), które wyrokiem Sądu zostały uznane za nieprawidłowe. Rejestr takich klauzul prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Klauzula jest niedozwolona, gdy jednocześnie spełnia trzy warunki:

 1. Strony nie uzgodniły warunków umowy osobiście – czyli najczęściej przedsiębiorca posłużył się wzorcem umowy, a my go po prostu podpisaliśmy. Jedna ze stron nie ma wówczas rzeczywistego wpływu na treść umowy.
 2. Jest sprzeczny z dobrymi obyczajami
 3. Rażąco narusza interesy jednej ze stron, czyniąc ją stratną.

Najczęściej brak możliwości negocjowania warunków umowy dotyczy umów stosowanych na przykład przez banki, operatorów telefonicznych, deweloperów, zakłady ubezpieczeń, biura podróży, dostawców gazu i energii elektrycznej itp. Powoduje to niebezpieczeństwo, że jedna ze stron umowy narzuci klauzule niekorzystne dla drugiej strony. Dlatego kodeks cywilny stanowi, że postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą drugiej strony, jeżeli kształtują jej prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy.

Przykładowo w umowie nie może znaleźć się zapis, który:
 • daje przedsiębiorcy możliwość zmiany umowy bez zgody drugiej strony;
 • uzależnia zawarcie umowy od tego, czy druga strona umowy zobowiąże się podpisać kolejne umowy;
 • nie daje stronie umowy możliwości rozwiązania jej, a pozwala na to przedsiębiorcy;
 • daje przedsiębiorcy możliwość podwyższenia ceny, jednocześnie nie dając drugiej stronie możliwości odstąpienia od umowy;
 • przewiduje obowiązek zapłaty za wadliwie wykonaną usługę;
 • wyłącza jurysdykcję polskich sądów.

Klauzule niedozwolone a umowy między przedsiębiorstwami

Zgodnie z polskim prawem, klauzule niedozwolone nie dotyczą stosunków prawnych (umów) między przedsiębiorcami. Są one związana jedynie z umowami, których stroną jest konsument.

Umowami między przedsiębiorcami może zainteresować się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, gdy jedną ze stron umowy jest firma, posiadająca znaczny udział w rynku w danej branży. Przedsiębiorcy mogą w takiej sytuacji zgłosić umowę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Urząd przeprowadzi kontrolę i sprawdzi, czy firma stosuje praktykę nieuczciwej konkurencji, która może zaszkodzić konsumentom. Na tym rola UOKiK dla przedsiębiorcy się kończy. Przedsiębiorca nie może, tak jak osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, udać się po pomoc i złożyć wniosek w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Przedsiębiorcy pozostaje dochodzenie swoich praw na drodze sądowej (postępowanie cywilne).

Sposoby dochodzenia swoich praw

Gdy mamy podejrzenie, że umowa oferowana przez przedsiębiorcę, zawiera postanowienie niedozwolone, powinniśmy zwrócić przedsiębiorcy uwagę na ten fakt. W przypadku, gdy nie wyraża on zgody na zmianę kwestionowanych punktów kontraktu, najlepiej zmienić kontrahenta. Natomiast, jeśli umowa, którą już podpisaliśmy, zawiera niedozwolone postanowienia to – zgodnie z definicją określoną w kodeksie cywilnym – takie klauzule nie wiążą nas z mocy prawa.

Istnieją dwa sposoby uznania klauzuli za niedozwoloną.

 1. Gdy umowa jest podpisana między przedsiębiorstwem a konsumentem oraz między dwoma przedsiębiorstwami: wniesienie sprawy do sądu cywilnego. Sąd będzie oceniał nie tylko samą klauzulę, ale cały kontekst umowy. Jeżeli uzna klauzulę za niedozwoloną, to przestanie ona konsumenta obowiązywać. Ale tylko tę osobę, która wniosła sprawę do sądu. Każda kolejna osoba musi, nawet identyczny zapis w umowie z tym samym przedsiębiorcą, zaskarżyć w sądzie. Podważenie dotyczy tylko klauzuli będącej przedmiotem sporu, cała umowa nadal będzie obowiązywała.
 2. W umowach podpisanych między przedsiębiorstwem a konsumentem sposób ten jest przeznaczony tylko dla konsumentów, czyli osób podpisujących umowę prywatnie. Polega na wniesieniu sprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Sąd ten sprawuje kontrolę „abstrakcyjną”. Jeżeli uzna postanowienie za niedozwolone, to zostanie ono wpisane na listę prowadzoną przez Prezesa UOKiK. Wówczas klauzula ta przestanie obowiązywać wszystkich konsumentów. Jednak, aby np. odzyskać pieniądze, które już wpłaciliśmy zgodnie z tą niedozwoloną klauzulą, musimy wnieść sprawę do sądu cywilnego.

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sposób regularny kontroluje wzorce umów z konsumentami zawierane w wielu branżach – od szkół językowych i uczelni niepublicznych, przez organizatorów turystyki, zakłady ubezpieczeń i banki aż po telewizje kablowe i dostawców gazu. Wynikiem kontroli jest skierowany szereg pozwów do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Postanowienia umowne uznane prawomocnym wyrokiem SOKiK za niedozwolone są wpisywane do prowadzonego przez Prezesa UOKiK rejestru klauzul niedozwolonych. Od momentu dokonania zapisu, stosowanie ich w obrocie z konsumentami staje się zakazane.

Szczegółowy rejestr klauzul niedozwolonych jest dostępny na stronie UOKiK.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 13 stycznia 2010 o 21:39
   PS

   Ciekawe, czy klauzule niedozwolone dotyczą także umów pomiędzy 2 osobami fizycznymi? Np pomiędzy najemcą mieszkania i wynajmującym?

  2. 14 stycznia 2010 o 17:50
   Hanna Liczner

   cyt.: “Konsument zawierający umowę z podmiotem gospodarczym powinien mieć wpływ na jej treść. Jeśli umowa zawiera treści z nim nie uzgodnione indywidualnie istnieje możliwość uznania ich za niedozwolone klauzule. Ciężar dowodu że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie spoczywa na tym kto się na to powołuje.” – w przypadku umowy najmu trudno będzie udowodnić, że podpisało się umowę bez indywidualnych uzgodnień.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie