Procedura VAT marża – jak należy rozliczyć transakcję?

Zastosowanie procedury VAT marża jest bardzo korzystną formą opodatkowania na gruncie podatku od towarów i usług. Przedsiębiorcy, jeżeli tylko spełniają warunki ustawowe, chętnie korzystają z tej możliwości. VAT należny liczony jest od kwota marży a nie od całej kwoty sprzedaży co znacząco obniża podatek do zapłaty. Najczęściej VAT marża występuje przy sprzedaży używanych samochodów, telefonów komórkowych, usług turystycznych, przedmiotów kolekcjonerskich.

Procedura VAT marża w przepisach

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 119 i 120 opisuje dość szczegółowo warunki jakie powinny być spełnione, aby móc właściwie rozliczyć przeprowadzane transakcje z zastosowaniem procedury VAT marża.

Stosowanie procedury VAT marża do towarów używanych, antyków, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich możliwe jest pod warunkiem:


  • Nabycia towarów od osób niebędących podatnikami VAT, między innymi osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • Nabycia towarów od podatników zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 2 lub art. 113 – ze względu na obroty do limitu 200.000 zł,
  • Nabycia towarów od podatników, którzy również zastosowali procedurę VAT marża.

Stosowanie procedury VAT marża do usług turystyki:
W przypadku objęcia procedurą marży usługę turystyki należy mieć na uwadze, że pośrednik nabywa usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, w szczególności: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, jest to oczywiście katalog otwarty, a więc można zaliczyć również inne usługi. Przy tej okazji należy zaznaczyć, że podatek VAT naliczony wynikający z nabycia takich usług nie może być odliczony, czego zabraniają wprost przepisy.

Rozliczenie transakcji w procedurze VAT marża

Podstawą opodatkowania w procedurze VAT marża jest kwota marży pomniejszona o podatek VAT należny. Kwota marży jest to różnica pomiędzy kwotą sprzedaży towaru/usługi a kwotą wydatkowaną na nabycie towaru/usługi.

MARŻA= KWOTA SPRZEDAŻY – KWOTA NABYCIA

W jaki sposób należy ustalić kwotę marży?
▲ wróć na początek

Przykład:

Podatnik zakupił samochód od osoby fizycznej na umowę kupna-sprzedaży za kwotę 15.000 zł, a następnie sprzedał ten samochód za kwotę 20.000 zł. Marżę brutto stanowi kwota 5.000 zł.

Podatek VAT należny: 934,96 zł (5.000×23/123), marża netto:4.065,04 zł.

Faktura wystawiana w procedurze VAT marża musi zawierać stosowne oznaczenia dla przykładu:


  • Dla usług turystycznych – „ procedura marży dla biur podróży”
  • Dla towarów używanych – „ procedura marży – towary używane”

I tak dla pozostałych kategorii towarów. Jest to faktura uproszczona, nie zawiera między innymi stawki i kwoty podatku.

Deklaracja i JPK VAT

Sprzedaż w procedurze VAT marża ujmuje się w deklaracji podatkowej VAT-7(19) (VAT-7K(13)) w poz. 19 i 20, ponieważ deklaracja nie przewiduje odrębnej pozycji do ujmowania takich faktur. Dodatkowo należy zaznaczyć kwadrat 63 i/lub 64 w części F deklaracji „Informacje dodatkowe”.

Dane w pliku JPK-VAT muszą być zgodne z deklaracją podatkową, a więc odzwierciedlać stan księgować w ewidencji VAT sprzedaży.

Przychód w podatku dochodowym

Przychodem w podatku dochodowym jest marża netto, czyli marża brutto pomniejszona o podatek VAT należny.

▲ wróć na początek

Kosztami uzyskania przychodów będzie łączne wynagrodzenie zapłacone osobie, od której nabywamy towary lub usługi. W przypadku świadczenia usług turystycznych będą to kwoty brutto nabywanych usług dla bezpośredniej korzyści turysty.


Sprzedaż w procedurze VAT marża na rzecz osób fizycznych sprawdź co z kasą fiskalna.

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI