Profil zaufany – jakie formalności można załatwić w CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. Wpis jest wolny od opłat.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 1. zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie za pomocą profilu zaufanego,
 2. bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku),
 3. pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny,
 4. przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Jakie są zalety wykorzystania profilu zaufanego przy wysyłaniu wniosku CEIDG-1

 1. rejestracja formularza CEIDG-1 odbywa się w całości on-line,
 2. wraz z wysłaniem CEIDG-1 zostają automatycznie załatwione następujące sprawy:
  • zgłoszenie o nadanie numeru REGON,
  • zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizujące do urzędu skarbowego NIP,
  • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • ZUS sam sporządzi dokumenty ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika składek lub aktualizacja tego zgłoszenia,
  • ZUS sam sporządzi dokumenty ZUS ZBA – zgłoszenie informacji o rachunkach bankowych jako płatnika składek lub aktualizacja tego zgłoszenia,
  • ZUS sam sporządzi dokumenty ZUS ZAA – zgłoszenie do ZUS informacji o adresach prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualizacja tego zgłoszenia,
  • zawieszenie/wznowienie/zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy dokonujący czynności wymienione w punktach od d) do g) powinni pamiętać o tym, że wniosek CEIDG-1 jest automatycznie przesyłany do ZUS oraz GUS. Po otrzymaniu takiej informacji ZUS zawiadamia płatnika o sporządzonych w związku z tym dokumentach.

Jak podaje ZUS na swoich stronach www od 20 maja 2017 r. wraz z CEIDG-1 można złożyć w urzędzie gminy:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZUA, ZUS ZZA
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny płatnika ZUS ZCNA.
 • zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA.

Oznacza to, że nie trzeba już ww. deklaracji składać do ZUS – można złożyć osobiście, wysłać poczta, za pomocą programu płatnik, za pomocą np. IFIRMY. Na podstawie danych przekazanych z urzędu gminy ZUS sam zapisuje na koncie przedsiębiorcy ww. deklaracje.

Pracodawca musi w ciągu 7 dni jedynie zgłosić do ZUS pracowników, członków ich rodzin a także osoby współpracujące.

Łatwy dostęp on line do formularza CEIDG-1 zapewnia serwis IFIRMA.
 

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK