Blog ifirma.pl

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców – założenia

|
|
5 minut czytania
W drugim kwartale 2023 roku ma zostać zrealizowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców – numer projektu UD497. Projekt ten stanowi kolejny krok w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

O tym, co zakłada rządowy projekt ustawy przeczytasz w niniejszym artykule.

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na oficjalnej stronie rządowej wskazano „w ostatnich latach doszło do przyjęcia szeregu kompleksowych pro-przedsiębiorczych ustaw regulujących zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym m.in. pakietu tzw. „Konstytucji biznesu”, nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nie poprzestano jednak tylko na wdrożeniu przepisów, ale cały czas aktywnie monitorowano ich działanie i stosowanie. W efekcie przeprowadzonych ewaluacji (OSR ex post) udało się zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić regulacje jeszcze skuteczniej broniące praw przedsiębiorców. Obszary te dotyczą tematyki: rozpoczynania aktywności ekonomicznej, prowadzenia firmy, sukcesji, a także zasad i sposobu stanowienia prawa gospodarczego”.

Dodatkowo wyjaśniono, że weryfikacja funkcjonowania aktów normatywnych określających zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej pozwolił na ujawnienie szeregu obciążeń regulacyjnych, tj.:

 • ograniczenia związane z prowadzeniem działalności nierejestrowej;
 • niejednoznaczne przepisy dotyczące zakładania działalności gospodarczej przez osobę małoletnią;
 • potrzebę wprowadzenia ułatwień w niektórych przepisach podatkowych;
 • kwestie zachęt do prowadzenia „zielonej polityki”;
 • potrzebę poprawy relacji między administracją publiczną a przedsiębiorcami oraz usprawnienie pracy urzędów;
 • sztywne stosowanie zasady dwuinstancyjności postępowań;
 • problemy związane z ustanawianiem i wykonywaniem zarządu sukcesyjnego;
 • potrzebę zwiększania stabilności i przewidywalności otoczenia prawnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie ustawy

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie:

 • uproszczeń odnoszących się do każdego etapu istnienia i prowadzenia przedsiębiorstwa, tj. rozpoczynania działalności przez przedsiębiorcę, rozwoju jego przedsiębiorstwa w kolejnych latach oraz przekazania jej w ręce następców;
 • zasad stanowienia prawa gospodarczego

Dodatkowo na stronie rządowej wskazano, że „podjęte działania będą stanowić pozytywny impuls dla przedsiębiorców oraz obywateli, istotnie wpływając na jakość życia i poprawę warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Biorąc powyższe pod uwagę, w projekcie przewidziane zostały przepisy zgrupowane w ramach 4 zasadniczych komponentów:

 • Ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie;
 • Prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej;
 • Usprawnienia na rzecz sukcesji;
 • Prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom”.

Proponowane zmiany w poszczególnych ustawach

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano szereg ustawy, których niektóre regulacje mają zostać zmienione projektowaną ustawą, tj.:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
 • Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Podsumowanie

Z przebiegiem procesu legislacyjnego zapoznasz się tutaj. Projekt aktualnie znajduje się na etapie opiniowania.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie