Jak wyliczyć kwotę limitu dla zwolnienia z podatku VAT

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo do korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Zwolnienie uwalnia go go z obowiązku doliczania podatku VAT do swojej sprzedaży (poza kilkoma wyjątkami).  Pod warunkiem, że wartość sprzedaży nie przekroczy w trakcie roku określonego limitu. Limit roczny wynosi obecnie 150 tys zł. Gdy działalność jest rozpoczynana w trakcie roku wysokość limitu jest wyliczana indywidualnie – w odpowiedniej proporcji (wzór poniżej) zależnej od okresu przez jaki działalność będzie prowadzona. Przedsiębiorca nie musi korzystać z przysługującego mu zwolnienia, może od razu, lub począwszy od dowolnego miesiąca zrezygnować ze zwolnienia i zarejestrować się jako podatnik VAT czynny.

Limit zwolnienia z podatku VAT – WZÓR

Aby wyliczyć kwotę limitu dla zwolnienia z podatku VAT, która powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego, stosujemy następujący wzór:


A = 150.000zł * B : C

gdzie:

– graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
– liczba dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku,
– liczba dni w roku podatkowym.

Przykład

Pan Jan Nowak rozpoczął prowadzenie działalności 1 czerwca 2012 r., natomiast pierwszej sprzedaży opodatkowanej dokonał 20 lipca 2012 r. Okres prowadzenia działalności dla obliczenia proporcji limitu zwolnienia ustala się: od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r. (214dni).

Czyli wyliczenie w tej sytuacji wyglądać będzie następującą (150.000 zł *214 dni) : 366.

Podstawa prawna
art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (czyli 150.000zł).

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK