Przejęcie leasingu finansowego a PIT

przejęcie leasingu finansowego a PIT

Zastanawiasz się, jak rozliczyć przejęcie leasingu finansowego na gruncie PIT? Przeczytaj informacje na ten temat.

Zawieranie umów leasingu jest jedną z najbardziej popularnych form nabycia środków trwałych w firmie. Mamy dwa rodzaje umów leasingowych, jest to leasing operacyjny i leasing finansowy, który jest mniej popularny. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, w jaki sposób należy rozliczyć przejęcie leasingu finansowego na gruncie podatku PIT.

W jaki sposób rozlicza się leasing finansowy w podatku dochodowym?

Zawarcie umowy leasingu finansowego daje możliwość wprowadzenia przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o podatku PIT. Naliczony odpis amortyzacyjny będzie w takiej sytuacji stanowił koszty uzyskania przychodów. W części opłat rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów zalicza się jedynie część odsetkową.

Przejęcie leasingu finansowego a podatek dochodowy

Dokonywanie cesji leasingu finansowego wiąże się z określonymi konsekwencjami na gruncie podatku dochodowego, zarówno po stronie przedsiębiorcy, który dokonuje przekazania przedmiotu leasingu za zgodą leasingodawcy, jak i po stronie nowego leasingobiorcy. W przypadku leasingu finansowego kwestią problematyczną jest ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu, który będzie wprowadzony po przyjęciu do ewidencji środków trwałych.

Dokonane odpisy amortyzacyjne w kosztach podatkowych

Leasingobiorca, który dokonuje cesji leasingu finansowego, nie ma obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów o dokonane w czasie trwania umowy odpisy amortyzacyjne. Poniesione wydatki, o ile pozostawały w związku przyczynowo-skutkowym z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią dla niego koszty podatkowe.

Od momentu dokonania cesji leasingu finansowego należy przedmiot leasingu zdjąć z ewidencji środków trwałych i zaprzestać naliczania amortyzacji.

W jaki sposób wyliczyć wartość początkową środka trwałego przy cesji leasingu finansowego?

Problematyczne staje się rozstrzygnięcie, czy w wartości początkowej powinna się znaleźć wartość przyjęta przez firmę przekazującą, czy też wartość kapitału pozostała do spłaty, czy może wartość rynkowa środka trwałego. Zgodnie z ustawą o podatku PIT za wartość początkową środka trwałego w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się natomiast kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (art.22g ustawy o PIT).

W przypadku cesji leasingu finansowego wydaje się, że powinna to być wartość przedmiotu leasingu wynikająca z zawartej umowy z leasingodawcą na pozostałe do spłaty raty leasingu wraz z wartością wykupu. Wartość w ten sposób ustalona powinna być zbieżna z wartością rynkową na dzień zawarcia cesji umowy leasingu finansowego.

Zapłata odstępnego

Jeżeli strony ustalą, że w związku z cesją dotychczasowy leasingobiorca będzie chciał wystawić fakturę obejmującą tzw. odstępne, to z punktu widzenia podatku PIT traktowane jest ono jako zbycie praw majątkowych. Odstępne będzie rozliczane niezależnie od transakcji cesji leasingu finansowego. Będzie więc stanowiło pozostałe przychody w działalności gospodarczej z jednej strony, a z drugiej strony znajdzie się w pozostałych kosztach w PKPiR.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość