Przejęcie leasingu finansowego a PIT

przejęcie leasingu finansowego a PIT

Zastanawiasz się, jak rozliczyć przejęcie leasingu finansowego na gruncie PIT? Przeczytaj informacje na ten temat.

Zawieranie umów leasingu jest jedną z najbardziej popularnych form nabycia środków trwałych w firmie. Mamy dwa rodzaje umów leasingowych, jest to leasing operacyjny i leasing finansowy, który jest mniej popularny. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, w jaki sposób należy rozliczyć przejęcie leasingu finansowego na gruncie podatku PIT.

W jaki sposób rozlicza się leasing finansowy w podatku dochodowym?

Zawarcie umowy leasingu finansowego daje możliwość wprowadzenia przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o podatku PIT. Naliczony odpis amortyzacyjny będzie w takiej sytuacji stanowił koszty uzyskania przychodów. W części opłat rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów zalicza się jedynie część odsetkową.

Przejęcie leasingu finansowego a podatek dochodowy

Dokonywanie cesji leasingu finansowego wiąże się z określonymi konsekwencjami na gruncie podatku dochodowego, zarówno po stronie przedsiębiorcy, który dokonuje przekazania przedmiotu leasingu za zgodą leasingodawcy, jak i po stronie nowego leasingobiorcy. W przypadku leasingu finansowego kwestią problematyczną jest ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu, który będzie wprowadzony po przyjęciu do ewidencji środków trwałych.

Dokonane odpisy amortyzacyjne w kosztach podatkowych

Leasingobiorca, który dokonuje cesji leasingu finansowego, nie ma obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów o dokonane w czasie trwania umowy odpisy amortyzacyjne. Poniesione wydatki, o ile pozostawały w związku przyczynowo-skutkowym z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią dla niego koszty podatkowe.

Od momentu dokonania cesji leasingu finansowego należy przedmiot leasingu zdjąć z ewidencji środków trwałych i zaprzestać naliczania amortyzacji.

W jaki sposób wyliczyć wartość początkową środka trwałego przy cesji leasingu finansowego?

Problematyczne staje się rozstrzygnięcie, czy w wartości początkowej powinna się znaleźć wartość przyjęta przez firmę przekazującą, czy też wartość kapitału pozostała do spłaty, czy może wartość rynkowa środka trwałego. Zgodnie z ustawą o podatku PIT za wartość początkową środka trwałego w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się natomiast kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (art.22g ustawy o PIT).

W przypadku cesji leasingu finansowego wydaje się, że powinna to być wartość przedmiotu leasingu wynikająca z zawartej umowy z leasingodawcą na pozostałe do spłaty raty leasingu wraz z wartością wykupu. Wartość w ten sposób ustalona powinna być zbieżna z wartością rynkową na dzień zawarcia cesji umowy leasingu finansowego.

Zapłata odstępnego

Jeżeli strony ustalą, że w związku z cesją dotychczasowy leasingobiorca będzie chciał wystawić fakturę obejmującą tzw. odstępne, to z punktu widzenia podatku PIT traktowane jest ono jako zbycie praw majątkowych. Odstępne będzie rozliczane niezależnie od transakcji cesji leasingu finansowego. Będzie więc stanowiło pozostałe przychody w działalności gospodarczej z jednej strony, a z drugiej strony znajdzie się w pozostałych kosztach w PKPiR.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość