Raporty zerowe ZUS RCA/ ZUS RZA – obowiązki pracodawcy

Złożenie w ZUS „zerowych” imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA jest wymagane wówczas, gdy nowo zatrudniony pracownik swoje pierwsze wynagrodzenie otrzyma nie w miesiącu przepracowanym a w kolejnym. Pierwszy miesiąc przepracowany jest dla niego miesiącem składkowym (podlega ubezpieczeniom) ale składki wynoszą zero ponieważ są one pochodną od  otrzymanych w danym miesiącu wynagrodzeń, a opisywanym przypadku wypłaty nie było.
W takim przypadku składamy imienny raport miesięczny ZUS RCA z „zerową” podstawą wymiaru składek i „zerowymi” składkami na ubezpieczenia.

Generowanie raportów zerowych
Raport „zerowy” można stworzyć samodzielnie w serwisie ifirma.
Należy wygenerować deklarację ZUS DRA za dany miesiąc a wraz z nią raporty RCA, RSA , RZA.
Wchodzimy na wygenerowaną deklarację DRA i ją edytujemy:

  •  Część I Dane organizacyjne – Termin przesyłania deklaracji i raportów – 2 zmieniamy na 3
  • W części III „Inne informacje” – liczba ubezpieczonych – podajemy liczbę ubezpieczonych z uwzględnieniem nowych pracowników
  • Część X. Deklaracja dochodu ( wypełniają osoby, które opłacają składki wyłącznie za siebie), wszystkie pola pozostawiamy puste
  • Zatwierdzamy

Edycja  RCA
1. Wprowadzenie pracownika

  • Edytuj > „dodaj osobę ubezpieczoną” > uzupełniamy dane pracownika > w punktach :04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,1 1, 12, 13 wpisujemy 0,00
  • Zatwierdzamy

2. Następnie wchodzimy na RCA jeszcze raz

  • edytuj > dodaj osobę ubezpieczoną – pracodawca dodaje siebie jeżeli opłaca składkę na ZUS preferencyjny albo normalny – wpisujemy podstawy składek i składki
  • zatwierdzamy

Jeżeli pracodawca opłaca za siebie tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne edytuje raport ZUS RZA
edytuj > „dodaj osobę ubezpieczoną” > pracodawca podaje swoje dane, podaje podstawę i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne
zatwierdzamy

Ważne!

Raporty „zerowe” składamy też w przypadku oskładkowanej umowy zlecenia jeżeli zleceniobiorca jest zgłoszony do ubezpieczeń ale w danym miesiącu firma nie wypłaciła mu żadnego wynagrodzenia wtedy przekazujemy za niego „ zerowy „ raport ZUS RCA ( jeżeli osoba ta jest zgłoszona do ubezpieczeń ze wszystkimi składkami ) albo raport ZUS RZA ( jeżeli osoba ta jest zgłoszona do ubezpieczeń tylko ze składką zdrowotną ).

Małgorzata Michalak

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

  • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
  • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)

dowiedz się więcej