Powrót

Renta z tytułu choroby zawodowej a ulga dla seniorów

Renta z tytułu choroby zawodowej a ulga dla seniorów

Otrzymujesz rentę z tytułu choroby zawodowej i zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z ulgi dla seniora? W takim razie koniecznie przeczytaj dzisiejszy artykuł.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Wielu seniorów chętnie kontynuuje aktywność zawodową, nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Żeby zachęcić emerytów do dłuższego pozostawania na rynku pracy Polski Ład wprowadził ulgę dla seniora, o której pisaliśmy na łamach naszych publikacji. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie czy renta z tytułu choroby zawodowej pozbawia prawa do ulgi dla seniora.

Ulga dla seniora – czyli dla kogo?

Na temat ulgi dla seniora pojawia się informacja w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możemy przeczytać w niej, komu ulga przysługuje i do jakich przychodów ma zastosowanie.

Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi dla seniora:
 

Osiągnięcie wieku emerytalnego:

 • 60 lat – kobiety,
 • 65 lat – mężczyźni
 

Ulga obejmuje przychody ze:

 • służbowego stosunku pracy,
 • stosunku pracy,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • umowy zlecenie,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej
 

Limit 85.528 zł – przychody zwolnione z podatku dochodowego

 

Uzyskiwane przychody muszą podlegać pod składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że przedsiębiorca, który korzysta z ulgi na start i nie płaci składek społecznych nie skorzysta z ulgi

Kiedy nie można skorzystać z ulgi dla seniora?

W tym samym przepisie przeczytamy, kiedy po osiągnięciu wieku emerytalnego nie będzie możliwe skorzystanie z ulgi dla seniora.

Ulga dla seniora nie przysługuje osobom, które pobierają:
 

Emeryturę lub rentę rodzinną, o której mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 
 

Emeryturę lub rentę rodzinną, o której mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

 
 

Emeryturę lub rentę rodzinną, o której mowa w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

 
 

Emeryturę lub rentę rodzinną, o której mowa w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 
 

Świadczenia pieniężne po zwolnieniu ze służby, dotyczy funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy

 
 

Uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych

 
 

Świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia

 
 

Z ulgi dla seniora nie skorzystają również osoby zatrudnione na umowę o dzieło, ponieważ nie mieści się ona w kategorii przychodów ustawowych. Jednak jak to często bywa w przepisach nie zostały wymienione wszystkie przychody, które może osiągać emeryt. Mowa jest mianowicie o rencie z tytułu choroby zawodowej.

Renta z tytułu choroby zawodowej a ulga dla seniorów

Rentę z tytułu choroby zawodowej otrzymają osoby, które spełniają trzy warunki:

 • były objęte ubezpieczeniem wypadkowym,
 • stały się niezdolne do pracy,
 • niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Te trzy warunki muszą być spełnione łącznie, żeby otrzymać rentę z tytułu choroby zawodowej.

Przepisy ustawy o PIT nie wymieniają renty z tytułu choroby zawodowej w kategorii przychodów, które są wykluczone do stosowania ulgi dla seniora. Jednak i tak jedna z osób uprawnionych zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z zapytaniem, czy pobierając rentę z tytułu choroby zawodowej i pobierając wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę może skorzystać z ulgi dla seniora w zeznaniu rocznym – interpretacja nr 0114-KDIP3-2.4011.1170.2022.3.MR z dnia 24.02.2023 r. Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawczynią, że może skorzystać z ulgi, ponieważ pobierane przez nią świadczenie nie mieści się w kategorii “emerytury” czy “renty rodzinnej”. Przychody z tytułu świadczenia pracy podlegają pod obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne ZUS, w takim przypadku będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego do kwoty 85.528 zł, a po przekroczeniu tej kwoty można jeszcze skorzystać z kwoty wolnej od podatku 30.000 zł. To oznacza, że do kwoty 115.528 zł w takim przypadku nie trzeba będzie zapłacić podatku PIT.

Ulga dla seniora – podsumowanie

Ulga dla seniora będzie przysługiwała osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i uzyskują przychody wymienione w ustawie o podatku PIT. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i osiągnęły wiek emerytalny mogą również skorzystać z ulgi dla seniora, bez względu na wybraną formę opodatkowania. W przepisach wskazano również kiedy nie będzie można skorzystać z tej ulgi, nie została wymieniona renta z tytułu choroby zawodowej, a więc pobieranie jej nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi dla seniora w stosunku do innych przychodów, m.in. ze stosunku pracy. Na takim stanowisku stoją również organy podatkowe, a jedną z interpretacji zaprezentowaliśmy w publikacji.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość