Roczna korekta VAT

Dla wielu czynnych płatników VAT zakończenie każdego roku podatkowego wiąże się z dodatkowym obowiązkiem, jakim jest roczna korekta VAT. W przypadku podmiotów, które prowadzą wyłącznie sprzedaż podlegającą podatkowi VAT (w stawkach 0%-22%), korekta jest zbędna. Jeżeli jednak wykazaliśmy sprzedaż w stawce „zwolniony”, mamy obowiązek sporządzić korektę roczną. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane, przez podatników, pytania związane z tym tematem.

Kogo dotyczy roczna korekta VAT?

Roczna korekta dotyczy czynnych płatników VAT, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych z podatku VAT.

Czego dotyczy roczna korekta VAT?

Kwot podatku VAT odliczonego i nieodliczonego w poprzednim roku od wydatków związanych jednocześnie ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną z VAT.

Co to jest sprzedaż opodatkowana VAT?

Sprzedaż, do której zastosowanie miały stawki 0%, 3%, 7%, 22%. Od wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną mamy prawo odliczać podatek naliczony.

Co to jest sprzedaż zwolniona z podatku VAT?

Sprzedaż, do której zastosowanie miała stawka „zwolniony”. Od wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną nie mamy prawa odliczać podatku naliczonego. Podatek naliczony jest w takim przypadku kosztem.

Czy możemy odliczać podatek naliczony od wydatków związanych z obu rodzajami sprzedaży?

Tak, jednak nie w pełnej wysokości – proporcjonalnie. Odliczenia dokonujemy na podstawie wskaźnika sprzedaży VAT. Podczas księgowania wydatków udokumentowanych fakturami czynni płatnicy VAT mają bowiem obowiązek dekretowania, z jaką sprzedażą jest związany dany wydatek. W takich przypadkach podatek naliczony jest rozliczany proporcjonalnie, wg tzw. wskaźnika sprzedaży VAT. Ta część podatku VAT, która na podstawie wskaźnika sprzedaży nie została odliczona, staje się kosztem.

Dlaczego dokonujemy rocznej korekty VAT?

W ciągu roku posługujemy się teoretycznym wskaźnikiem VAT ustalanym za rok poprzedni. Po zakończeniu roku na podstawie rejestrów zakupów VAT i rejestrów sprzedaży VAT za cały rok, obliczamy ile podatku VAT mieliśmy prawo odliczyć i porównujemy do kwoty odliczonej na podstawie wskaźnika teoretycznego. Korekta roczna jest więc korektą „z dołu” – weryfikacją podatku odliczonego na podstawie prognozy do podatku, który mogliśmy odliczyć.

Co to jest wskaźnik VAT?

Wskaźnik VAT określa, ile procent podatku naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od VATu, mamy prawo odliczyć. Obliczany jest jako procentowy udział sprzedaży opodatkowanej (różnymi stawkami – 0%, 3%, 7%, 22%) do całości sprzedaży: Licznik: wartość sprzedaży podlegającej podatkowi VAT/ Mianownik: wartość sprzedaży całkowitej (sprzedaż opodatkowana+sprzedaż zwolniona) Wskaźnik VAT jest liczony na podstawie sum sprzedaży z poprzedniego roku. Jeżeli podatnik dopiero rozpoczyna działalność i planuje zajmować się sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, może zwrócić się do Naczelnika US w celu wyznaczenia indywidualnego wskaźnika teoretycznego.

Czym różni się wskaźnik teoretyczny od rzeczywistego?

W ciągu roku – a więc od stycznia do grudnia, podatnik posługuje się teoretycznym wskaźnikiem VAT (T) – obliczonym na podstawie sum sprzedaży z roku poprzedniego. Wskaźnik ten jest weryfikowany po zakończeniu danego roku (R) – w grudniu. Ten wskaźnik rzeczywisty staje się wskaźnikiem teoretycznym dla następnego roku.

Na czym polega roczna korekta?

Korekta polega na weryfikacji wysokości wskaźnika sprzedaży VAT oraz kwot podatku, który odliczyliśmy i kwot podatku, który stał się kosztem. W tym celu wyliczamy różnicę wskaźników rzeczywistego i teoretycznego (R-T), jakim posługiwaliśmy się przez cały rok. Jeżeli różnica wynosi 2% lub mniej, nie wyliczamy korekty. Wówczas korekta wynosi 0zł (takiej korekty nie księgujemy). Następnie porównujemy kwoty odliczonego podatku naliczonego wg wskaźnika rzeczywistego i teoretycznego. Korekta może być ujemna (odliczyliśmy więcej podatku niż mogliśmy) lub dodatnia (odliczyliśmy mniej podatku niż mogliśmy).

Od czego zależy sposób ujęcia w deklaracjach VAT i KPiR rocznej korekty?

Sposób ujęcia rocznej korekty w zapisach KPiR oraz w deklaracjach podatkowych zależy od czterech decydujących czynników:
 • od jakich zakupów odliczany był podatek VAT wg wskaźnika teoretycznego, a w przypadku ŚT – grupa, do której należy środek trwały,
 • kiedy dokonaliśmy wydatku,
 • w jakiej kwocie dokonaliśmy wydatku,
 • wartość korekty (ujemna lub dodatnia).
Przykład
Podatnik ponosił tylko koszty ogólne (nie będące wydatkami na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne) związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Po zakończonym roku roczna korekta VAT może wyglądać następująco:
 1. Jeżeli wynik jest dodatni (R>T), oznacza to, że odliczyliśmy mniej podatku niż mogliśmy – wykazujemy na deklaracji w polu 51 jako liczba dodatnia. Korekta roczna VAT zmniejsza nam koszty za cały poprzedni rok i staje się przez to przychodem na początku nowego roku. W KPIR jest wykazywana w kolumnie 8 – „Pozostałe przychody”.
 2. Jeżeli wynik jest ujemny (R<T), oznacza to, że odliczyliśmy więcej podatku niż mogliśmy – wykazujemy na deklaracji w polu 51 jako liczba ujemna. Korekta roczna VAT zwiększa nam  rzeczywiste koszty za rok poprzedni, a więc w styczniu nowego roku dokonujemy ich korekty i powiększamy koszty podatkowe o kwotę korekty za cały rok  – w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”.
Joanna Pindelska

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań