Rodzaje kar umownych – kara umowna wyłączna

Kara umowna zaliczana jest do tzw. dodatkowych zastrzeżeń umownych. Jej głównym zadaniem jest naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Jednym z jej rodzajów jest kara umowna wyłączna. Zastanawiasz się nad zamieszczeniem w umowie zapisu o takiej karze? Dowiedz sie więcej.

Kara umowna wyłączna – charakterystyka

Kara umowna wyłączna to najprostszy (i najczęściej stosowany) rodzaj tego typu sankcji, który przewiduje zapłatę przez dłużnika konkretnej kwoty zapisanej w umowie jako kara umowna. Oznacza to, że sposób jej wyliczenia nie może ulec zmianie nawet w sytuacji, gdy szkoda doznana przez jedną ze stron umowy w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą ze stron znacznie przewyższa jej wysokość. Co więcej, wprowadzenie do umowy wyłącznie zapisu o karze umownej wyłącznej uniemożliwia skorzystanie z innych świadczeń związanych ze stratami, jak np. odszkodowanie.

Ważne!

Jeżeli zależy nam na możliwości dochodzenia odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, zapis o tym należy zamieścić w umowie. Na rozwiązanie takie pozwalają pozostałe rodzaje kary umownej:

Przy czym należy liczyć się z tym, że w takim wypadku odszkodowanie zostanie pomniejszone o wysokość kary umownej przewidzianej w porozumieniu.

Kara umowna wyłączna – sposoby określania w umowie

Kara umowna wyłączna może być określona w umowie na jeden z dwóch sposobów:

  1. jako konkretnie wskazana kwota, np. „W przypadku opóźnienia w oddaniu dzieła, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych)”,
  2. w formie instrukcji wskazującej sposób obliczenia kary umownej, np. „W przypadku opóźnienia w oddaniu dzieła, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości danego zamówienia za każdy dzień zwłoki”.

Oba te zapisy są wystarczające do ubiegania się o zapłatę przez dłużnika kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zawartego porozumienia.

 

Jak stosować odsetki karne? Kliknij i dowiedz się więcej!
 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI