Blog ifirma.pl

Siedziba firmy w lokalu mieszkalnym a podatek od nieruchomości

|
|
3 minut czytania
Prowadzenie firmy w lokalu mieszkalnym może wiązać się z koniecznością zapłacenia wyższego podatku od nieruchomości. Taka konieczność wystąpi jednak tylko wówczas, gdy prowadzona działalność gospodarcza zmienia sposób użytkowania lokalu.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Podatnicy prowadzący głównie jednoosobową działalność gospodarczą, której siedzibą jest mieszkanie prywatne – mają prawo zaliczyć w koszty firmy wydatki związane z eksploatacją powierzchni przeznaczonej pod działalność. Co w przypadku jeśli siedziba firmy jest w lokalu mieszkalnym? Jak wygląda kwestia opłat podatku od nieruchomości?

Siedziba firmy w lokalu mieszkalnym

W tym celu określa się wielkość powierzchni, która jest wyznaczona na działalność np. cała powierzchnia mieszkania to 100m kw., z której 10 m.kw. to obszar pod działalność, więc 10%), wg określonego wskaźnika przelicza się wartość poniesionych wydatków na czynsz, media i na podstawie dowodu wewnętrznego zalicza w koszty uzyskania przychodów.

Obowiązek zgłoszenia zmiany przeznaczenia lokalu

Na niektórych podatnikach ciąży obowiązek zgłoszenia zmiany przeznaczenia lokalu właściwemu organowi, w celu ustalenia, czy będzie podlegał pod lokal użytkowy. Jeżeli lokal zostanie zakwalifikowany jako użytkowy, to zwiększy się podatek od nieruchomości, który nakłada ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dla lokalu mieszkalnego podatek wynosi 0,49zł od 1m2 powierzchni, dla budynku lub ich części, które są związane z działalnością gospodarczą oraz zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej podatek od nieruchomości wynosi 16,83zł od 1m2. Wyznaczając powierzchnię pod siedzibę, miejsce prowadzenia firmy należy wziąć pod uwagę fakt zmiany sposobu użytkowania lokalu. Zmiana sposobu użytkowania wyznaczonej powierzchni będzie miała miejsce np. w przypadku działalności lekarskiej (przystosowanie lokalu pod gabinet lekarski/stomatologiczny). Przy ocenie stanu faktycznego organ bierze pod uwagę warunki określone w art. 71 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
  • przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,
  • podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wyznaczona pod wspomniany gabinet lekarski będzie zatem pozbawiona funkcji mieszkalnej, a więc zostanie również podwyższony podatek od nieruchomości.
Należy zaznaczyć, że lokal zachowa funkcję mieszkalną w przypadku, gdy podatnik wyznaczy z niego powierzchnię ale nie będzie znacząco przystosowywał tej powierzchni pod działalność, ponieważ jej profil nie wymaga takich czynności. Przykładowo, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług programistycznych i w tym celu zaadaptuje 1/3 pokoju, w którym postawi biurko, regał, komputer, czyli wyposażenie potrzebne do pracy. W tej sytuacji podatek będzie opłacany nadal od powierzchni mieszkalnej, więc podatnik nie zgłasza informacji o zmianie sposobu użytkowania lokalu.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

  • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
  • Przydzielamy dedykowaną księgową
  • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

    Komentarze czytelników
    1. 30 sierpnia 2011 o 12:43
      Piotr Michałkowski

      A co zrobić jak mam garaż? Nie posiada on nr nieruchomości więc firma zarejestrowana na mieszkanie ale ja ładnie wyremotowałem garaż i zamierzam w nim pracować a nawet prowadzić mały magazyn. Zgłaszać to US lub gminy że miejsce wykonywania działalności będzie też w owym garażu jako nietypowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej? Rachunki za prąd przychodzą na osobnych blankietach i to w sumie tyle kosztów ale w zimie mogę go dodtakowo dogrzewać i energia wzrośnie.

    2. 2 września 2011 o 13:58
      Justyna Zastawna

      W przypadku, gdy zamierza Pan wykonywać działalność gospodarczą w wyremontowanym garażu, w Urzędzie Miasta i Gminy należy zgłosić dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. W tym celu aktualizuje Pan wniosek CEIDG-1, wypełniając pkt 11-11.3, podając adres zamieszkania. Jeżeli adresów prowadzenia działalności gospodarczej jest więcej, adresy zgłasza się w załączniku CEIDG-MW. Po dokonaniu zgłoszenia dodatkowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, wydatki dotyczące utrzymania garażu będą stanowiły koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

    3. 4 września 2011 o 16:30
      Marek Birkenmayer

      Ale , czy korzystając z lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem
      na działalność gospodarczą w całości , muszę płacić dwa podatki od nieruchomosci 1x jako przedsiebiorca i 2x jako osoba fizyczna włascicel lokalu.

      Bo takie otrzynuję z urzedu Decyzję zapłaty!!!
      Czy to jest zgodne z prawem.

    4. 15 lipca 2012 o 19:30
      Bartosz W

      Witam,
      chciałbym uzyskać bardziej precyzyjna interpretacje kwesti opisanej poniżej:
      Należy zaznaczyć, że lokal zachowa funkcję mieszkalną w przypadku, gdy podatnik wyznaczy z niego powierzchnię ale nie będzie znacząco przystosowywał tej powierzchni pod działalność, ponieważ jej profil nie wymaga takich czynności. Przykładowo, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług programistycznych i w tym celu zaadaptuje 1/3 pokoju, w którym postawi biurko, regał, komputer, czyli wyposażenie potrzebne do pracy. W tej sytuacji podatek będzie opłacany nadal od powierzchni mieszkalnej, więc podatnik nie zgłasza informacji o zmianie sposobu użytkowania lokalu.

      czy jeżeli zamierzam prowadzić działalność usługową( projektowanie) w swoim mieszkaniu – zamierzam przeznaczyć 30% mieszkania bez wskazywania konkretnych pomieszczeń, to jeżeli właściwie sama firma nic nie zmienia w moim domu – meble biurowe mam, nie muszę niczego zmieniać przebudowywać to czy na pewno nie muszę zgłaszać zmian sposobu użytkowania.
      jeżeli tak to czy będę mógł wrzucić w koszty działalności opłaty czynsz, prąd etc w kwocie 30%
      mimo nieopłacania podatku od lokalu użytkowego??

    5. 17 lipca 2012 o 16:48
      Ewa Olszak

      1. Jeżeli zamierza Pan wykorzystywać pokój na działalność gospodarczą i jednocześnie wykorzystywać na cele mieszkaniowe tzn. przeznaczone zostaje na firmę 30% powierzchni mieszkania, powierzchnia ta zostanie przystosowana do działalności np. projektowej, programistycznej (czyli podatnik postawi tam szafę i półki, biurko, komputer itp.); nie zmienia się sposób użytkowania wyznaczonej powierzchni i tym samym nie obowiązuje podwyższona stawka podatku od nieruchomości, nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu.

      2. Przy kwalifikacji wydatków do kosztów podatkowych należy stosować ogólną zasadę, wyrażoną w art. 22 ust. 1 updof.

      Tak wiec zasadą zaliczenia wydatku do kosztów prowadzenia działalności jest to, czy jest on ściśle związany z prowadzoną działalnością . Musi on również spełniać następujące kryteria:

      * poniesienie kosztu wywiera bezpośredni wpływ na uzyskany przychód,
      * koszt poniesiony jest na podstawie wiarygodnego dokumentu,
      * zostały rzeczywiście poniesione,
      * wydatek nie jest wymieniony w art. 23 updof jako niestanowiący kosztu podatkowego.

      Czyli Podatnik ustala najczęściej w m^2 powierzchnię zajmowaną na potrzeby działalności gospodarczej. Oblicza współczynnik udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności w ogólnej powierzchni mieszkania. Następnie po ustaleniu współczynnika oblicza się, jaka część płaconych wydatków eksploatacyjnych przypada na powierzchnię wykorzystywaną w działalności gospodarczej. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest oczywiście wydzielenie na działalność gospodarczą osobnego pokoju, wydatki związane z eksploatacją tego pokoju przypadające na firmę stanowią wtedy koszty uzyskania przychodów.

    6. 22 sierpnia 2012 o 07:27
      Piotr

      Witam a w przypadku gdy rozpoczynam działalność gospodarczą siedziba znajduje się w miejscu zamieszkania i zameldowania, nie jestem właścicielem tej nieruchomości i jako tak nie wykonuję tej działalności w tym miejscu gdyż jest to firma remontowa więc pracuję u klientów. Nie korzystam z żadnego garażu czy magazynu czy obowiązuje mnie płacenie podatku od nieruchomości ?

    7. 23 sierpnia 2012 o 12:39
      Ewa Olszak

      W przypadku lokalu mieszkalnego, który nie jest Pana własnością ( np. ma Pan podpisaną umowę najmu lokalu), podatnikiem podatku od nieruchomości jest co do zasady właściciel lokalu, a nie najemca. Najemca jest podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
      Strony mogą się co prawda umówić, iż to właśnie najemca będzie pokrywał np. koszty, w tym podatek. Jeśli jednak takiego postanowienia nie ma w umowie najmu to podatki i inne koszty opłaca właściciel.
      Natomiast, jeżeli lokal mieszkalny lub jego część przeznaczono na prowadzenie działalności gospodarczej oraz jednocześnie lokal ten służy celom mieszkalnym, to zazwyczaj korzysta ze stawki podatku dla budynków mieszkalnych (nie obowiązuje podwyższona stawka podatku od nieruchomości).

    8. 24 sierpnia 2012 o 13:07
      Tomasz Gołąb

      Witam,

      Zakupiłem mieszkanie w bloku wielorodzinnym. Jednoosobowa działalność gospodarcza mojej żony jest zarejestrowana na inne mieszkanie w tym samym budynku (jeden pokój, prace programistyczne). Czy jeżeli zona będzie chciała podpisać umowy z dodatkowymi programistami i stworzyć im stanowiska do pracy od czasu do czasu w zakupionym przeze mnie lokalu (umowy zlecone, umowy o dzieła) to musi zmienić przeznaczenie zakupionego lokalu?

    9. 5 września 2012 o 13:03
      Ewa Olszak

      Warto tu przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 1992 r., sygn. akt SA/Wr 650/92, który mówi, iż dla celu opodatkowania części budynku mieszkalnego stawką najwyższą, konieczne jest, aby ta część wykorzystywana była wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – czyli aby nie pełniła żadnych funkcji mieszkalnych. Czyli, musi ta część budynku mieszkalnego być przeznaczona dla prowadzenia w niej działalności gospodarczej z wyłączeniem funkcji mieszkalnych i innych, związanych z zamieszkiwaniem w budynku. Tak więc jeżeli lokal mieszkalny przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej i służy jednocześnie celom mieszkaniowym, nie następuje zmiana przeznaczenia lokalu to należy go opodatkować podatkiem od nieruchomości wg stawki właściwej dla budynków mieszkalnych. Jeżeli natomiast lokal ten zostanie przeznaczony wyłącznie na działalność gospodarcza ( całkowicie wyłączony z funkcji mieszkalnej), będą w nim też przebywać osoby świadczące pracę na rzecz zleceniodawcy, to co do zasady wystąpi podwyższona stawka podatku od nieruchomości. Organ podatkowy każdorazowo indywidualnie oceniają stan faktyczny, dlatego warto zwrócić się w tym zakresie o indywidualna interpretację przepisów podatkowych.

    10. 14 września 2012 o 22:28
      Jolanta Kowalska

      Witam
      Zamierzam założyć samozatrudnienie i prowadzić w mieszkaniu korepetycje. W tym celu pokój zamierzam wyremontować, tzn. odświeżyć ściany, kupić nowy dywan, stół do pracy z uczniem i krzesła, może szafkę na książki. Nie chcę wpisywać całego pokoju jako powierzchnię firmy tylko pół, ponieważ druga połowa to moja sypialnia- szafy, łóżko itd.
      Rozumiem z artykułu, że nie muszę zgłaszać podwyższonego podatku. A czy koszty tego remontu będę mogła wpisać do księgi rozchodów jako koszt uzyskania przychodu? W końcu uczeń ma prawo uczyć się w cywilizowanych warunkach a nie w zaniedbanym pomieszczeniu.Dziękuję za odpowiedź.

    11. 18 września 2012 o 14:20
      Ewa Olszak

      Można wliczyć w koszty uzyskania przychodów wymienione przez Panią wydatki, jeżeli udowodni Pani (w ramach ewentualnej kontroli podatkowej), iż służą one firmie a nie prywatnemu użytkowi. Zasadą zaliczenia wydatku do kosztów prowadzenia działalności jest to, czy jest on ściśle związany z prowadzoną działalnością oraz musi on spełniać następujące kryteria:
      -poniesienie kosztu wywiera bezpośredni wpływ na uzyskany przychód,
      -koszt poniesiony jest na podstawie wiarygodnego dokumentu,
      -zostały rzeczywiście poniesione.
      Tak więc do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczone wydatki na remont mieszkania ale w części przypadającej na jego powierzchnię wykorzystywaną w prowadzonej działalności. Działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy pomieszczenia wraz z wymianą zużytych składników technicznych można uznać właśnie za remont.

    12. 19 września 2012 o 17:38
      Dociekliwy

      Czy jeśli w przyszłości zmienię profil firmy (obecnie będzie to działalność redakcyjna przy portalu internetowym, wymagająca jedynie laptopa, bez aranżowania mieszkania), to czy będzie możliwość wówczas zgłoszenia tego do spółdzielni i nie będę musiała np. płacić jakiś zaległych większych podatków od nieruchomości? Czy jeśli teraz nie zgłoszę tego do spółdzielni, a później będzie taka konieczność (będę musiała wydzielić część mieszkania i stworzyć np. miejsce do przyjmowania klientów), to czy spółdzielnia będzie wymagała zaległej wyższej opłaty od dnia rozpoczęcia działalności?

    13. 26 września 2012 o 17:15
      Ewa Olszak

      Z reguły obowiązek uzyskania zgody spółdzielni jest niezbędne gdy następuje zmiana sposobu korzystania z lokalu lub jego części także wtedy, gdy zmiana nie wiąże się ze zmianą osoby korzystającej z lokalu.
      W pierwszej kolejności należy sprawdzić zapisy statutu, regulaminu Pana spółdzielni.
      Bowiem statut spółdzielni może nakładać dodatkowe warunki korzystania z lokalu np. obowiązek zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej.
      W statucie może też być zapis, iż spółdzielnia będzie mogła naliczyć wyższe opłaty, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona w mieszkaniu wiąże się z przepływem klientów, co powoduje dla Spółdzielni powstanie dodatkowych kosztów np. za utrzymanie czystości w budynku lub opłatę za korzystanie z dźwigu. Gdy prowadzona działalność gospodarcza w mieszkaniu nie wiąże się z przepływem klientów (np. sklep internetowy), wówczas Spółdzielnia może nie naliczać żadnych opłat. Jeżeli chodzi o opłaty za podatek to zależy to od ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Gdy wcześniej obowiązek podatkowy nie powstał to nie można wymagać opłaty podatku za ten okres.

    14. 24 października 2012 o 12:41
      Karol Krzyżak

      Witam obecnie płacę podatek od nieruchomości – Garaż w budynku mieszkalnym wysokość do 2,20. Wydzieliłem sobie w garażu pomieszczenie ok.6m2 w którym zamierzam wykonywać działalność gospodarczą w zakresie usług programistycznych. Czy mam zgłosić w UG to pomieszczenie czy nadal płacić tylko za garaż w całości?

    15. 26 października 2012 o 14:07
      Ewa Olszak

      Budynek mieszkalny będący w posiadaniu przedsiębiorcy i znajdujący się w takim budynku garaż niezajęty na prowadzenie działalności gospodarczej (czyli służy on jednocześnie celom mieszkaniowym, nie następuje zmiana przeznaczenia lokalu np. nadal jest przechowywany tam samochód, garaż i mieszkanie mają jedną księgę wieczystą ) powinien podlegać opodatkowaniu z zastosowaniem stawki właściwej dla budynków mieszkalnych, wtedy nie wymaga zgłoszenia do UG. Jednak pojawiają się czasami rozbieżne interpretacje organów podatkowych w tym zakresie, dlatego warto zwrócić się również o własną interpretację przepisów podatkowych.

    16. 29 października 2012 o 16:40
      Lena

      We wrześniu założyłam działalność gospodarczą, zarejestrowaną w miejscu mojego zameldowania. Jednak tak naprawdę nie potrzebuje biura, jedynie laptopa i telefon komórkowy, tym bardziej, że mieszkam dwa tygodnie w innym mieście, dwa w innym, a usługi wykonuje na terenie całego kraju (zamówienia na projekty przez internet). Dostałam wezwanie oraz formularz IN-1 (informacja o obiektach i nieruchomościach). Dom, gdzie firma jest zarejestrowana nie należy do mnie, sama nie posiadam innych nieruchomości, nie wynajmuję też biura. Jak mogę to załatwić w urzędzie? Czy muszę w takim wypadku odprowadzać podatek od nieruchomości? Jeśli tak, to od jakiej? Jak to najprościej załatwić? Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi. Pozdrawiam!

    17. 31 października 2012 o 15:00
      Krystyna Kmieciak

      Formularz IN-1 przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
      Wezwanie i formularz otrzymała Pani prawdopodobnie w związku z zarejestrowaniem działalności gospodarczej w domu gdzie jest Pani zameldowania. Jeżeli nie wyodrębniła Pani z ogólnej powierzchni mieszkalnej oddzielnego pomieszczenia wyłącznie na działalność gospodarczą to właściciel nieruchomości nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu właściwemu organowi w celu podwyższenia podatku od tej części nieruchomości. Urzędy w zależności od miejscowości mogą mieć odmienne stanowisko, w związku z tym należy zgłosić się do instytucji, która wysłała Pani wezwanie , przedstawić stan faktyczny i wyjaśnić czy zachodzi konieczność podwyższenia podatku od nieruchomości.

    18. 5 grudnia 2012 o 16:33
      Marta Bu

      Witam! chciała uzyskać informację w nastepującej kwestii. Wynajmowłam lokal pod działalność gospodarczą. Zgodnie z umową płaciłam comiesięczny czysz i niegdzie w umowie nie było zapisane, ze muszę płacic do Urzędu Miasta podatek od nieruchomości. Czy właściciel może wymagać abym zapłaciła ten podatek za miniony rok i czy jest to zgodne z prawem?

    19. 10 grudnia 2012 o 16:25
      Krystyna Kmieciak

      Podatek od nieruchomości obciąża właściciela lokalu.
      Jeśli w umowie najmu nie ma zawartych informacji, o tym że podatek od nieruchomości płaci najemca, właściciel nie ma podstaw do przerzucenia na Panią obowiązku zapłaty podatku za miniony rok.
      Podstawą do roszczeń jest umowa najmu, zawarta w formie pisemnej wymaga zmiany umowy (aneksu) również w formie pisemnej.
      W kwestiach spornych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

    20. 13 grudnia 2012 o 08:49
      Barbara g

      Czy zawsze wymagana jest zmiana sposobu użytkowania, pomieszczenia/budynku jeżeli jego funkcja będzie zmieniona dotyczy zmiany funkcji z budynku mieszkalnego, na pokoje gościnne. Czy zależy to od ilości pokoi, czy w sytuacji wynajmu całego domku gościom sezonowo wygląda to inaczej (budynek będzie zgłoszony do gminy do ewidencji innych obiektów). Czy w sytuacji agroturystyki – wynajem pokoi przez rolnika, oraz wynajem pokoi/ budynku należącego do osoby posiadającej domek na wsi lecz nie mieszkającej w nim wyglada to inaczej i musi być zmieniona funkcja budynku z mieszkalnego na niemieszkalny.

    21. 18 grudnia 2012 o 19:38
      Krystyna Kmieciak

      Generalnie budynki związane z prowadzeniem działalności opodatkowane są najwyższą stawką podatku od nieruchomości. Jednak w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie uważa się za działalność gospodarczą wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5 (art. 1a ust. 2 pkt 2 tej ustawy). W takim przypadku obowiązuje stawka podatku dla budynków lub ich części “pozostałych” (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) jak za powierzchnię budynku przeznaczoną na cele mieszkalne. Warunek podstawowy – wynajmowane turystom pokoje muszą znajdować się w budynku mieszkalnym.
      Zakres i warunki korzystania z w/w ulg określają szczegółowe przepisy prawne, potrzebne informacje uzyska Pani w Urzędzie Gminy lub Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, na terenie którego położone jest gospodarstwo czy dom.

    22. 26 stycznia 2013 o 13:29
      Katarzyna S

      Witam, założyłam firmę mobilną, porządkową, wszystkie usługi takie jak pranie dywanów, inne,prace ogrodowe… wykonuje u klienta, mój warsztat pracy to samochód, sprzęt trzymam w pomieszczeniu gospodarczym, czy muszę płacić podatek od lokalu?a jeżeli trzymałabym sprzęt w domu czy muszę to wogóle zgłaszać? Firma jest pod adresem mojego zameldowania. chodzi tylko o przechowywanie sprzętu

    23. 12 marca 2013 o 12:03
      Natalia

      Witam, zamierzam założyć DG w domu, w którym jestem zameldowana tymczasowo, jednak wlascicielem jest moj przyszly teść. dzialalnośc typu uslugi ogrodowe, czyli nie wykonywana na miejscu. w domu nie potrzebuje w zasadzie zadnego metrazu, tylko w budynku gospodarczym ok 2 m2. wiec czy zarejestrowac firme musze w tym domu, czy w budynku gosp. (o ile w ogole tak mozna?). czy to zmieni podatek od nieruchmosci? dodam, ze to jest wies, a placony podatek to chyba jakis rolny. no i jaka wtedy umowe podpisywac, tylko na te 2 metry czy wiecej?

    24. 22 marca 2013 o 19:34
      Krystyna Kmieciak

      do Pani Katarzyny S.

      Jeśli sprzęt trzyma Pani w pomieszczeniu gospodarczym i nie ulega zmianie przeznaczenie pomieszczenia (w dalszym ciągu jest pomieszczeniem gospodarczym)
      to należy go opodatkować podatkiem od nieruchomości wg stawki jaka była stosowana do tej pory. Jeżeli natomiast pomieszczenie to zostanie przeznaczone wyłącznie na działalność gospodarczą ( całkowicie wyłączone z funkcji gospodarczej ), wówczas może wystąpić podwyższona stawka podatku od nieruchomości.

    25. 22 marca 2013 o 19:40
      Krystyna Kmieciak

      Do Pani Natalii
      Przy rejestracji działalności podajemy adres zamieszkania , adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania) oraz miejsce wykonywania działalności (jeśli jest inne niż adres zamieszkania)
      Kiedy na działalność gospodarczą będzie wykorzystywana część budynku gospodarczego, którego właścicielem jest obca osoba (tu: przyszły teść), strony powinny zawrzeć umowę najmu na część powierzchni , może być to najem bezpłatny (np. umowa użyczenia części pomieszczenia gospodarczego) wówczas po stronie wynajmującego nie powstanie przychód z najmu ale u Pani w działalności gospodarczej wystąpi przychód tytułu z nieodpłatnego korzystania z pomieszczenia. Przychód ten należy ustalić wg średnich cen najmu obowiązujących w danej miejscowości. Od chwili kiedy przyszły teść zostanie teściem, czyli będzie zaliczany do I grupy podatkowej, wówczas darmowe korzystanie z jego własności nie będzie stanowiło przychodu w Pani działalności gospodarczej.
      Jeśli w budynku gospodarczym nie zmienia się sposób użytkowania wyznaczonej powierzchni tym samym nie obowiązuje podwyższona stawka podatku od nieruchomości, nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu.
      Jednak urzędy w zależności od miejscowości mogą mieć odmienne stanowisko, w związku z tym wątpliwości należy wyjaśnić z właściwym miejscowo Urzędem Gminy

    26. 5 kwietnia 2013 o 15:07
      Sylwia

      Witam, dwa lata temu zarejestrowałam działalność gospodarczą pod adresem zamieszkania (jest to mieszkanie spółdzielcze – własnościowe) Niestety o obowiązku płacenia podatku dowiedziałam się przypadkiem w trakcie rozmowy z koleżanką. W czasie zakładania działalności pomimo iż urzędniczce w UM zadałam pytanie czy mam jeszcze jakiś obowiązek oczywiście usłyszałam, ze to już wszystko. Ale nie w tym rzecz, profil mojej działalności to produkcja sztucznej biżuterii, która wykonuję przy stole w dużym pokoju, tak więc nie mam nawet wyodrębnionej części lokalu na działalność. Co mam w takim przypadku zrobić, czy muszę jednak zgłosić ten fakt w UM, jeśli tak to w jakim wydziale i co mam napisać w piśmie, oraz jak się ustosunkować do 2 lat prowadzenia działalności, bo rozumiem, ze powinnam ten fakt zgłosić niezwłocznie.

    27. 10 kwietnia 2013 o 15:22
      Krystyna Kmieciak

      Jeśli lokal zachowa funkcję mieszkalną i nie ma Pani wydzielonego pokoju wyłącznie na działalność gospodarczą, a tylko wyznaczoną jakąś część powierzchni mieszkania na tę działalność i nie przystosowała Pani znacząco tej powierzchni pod działalność, ponieważ jej profil nie wymaga takich czynności wówczas nie obowiązuje podwyższona stawka podatku od nieruchomości, nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu do UM

    28. 16 maja 2013 o 16:34
      igrek

      Witam serdecznie,

      Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą. Usługi będę świadczył na rzecz obecnego (po rozpoczęciu działalności już byłego) pracodawcy w jego lokalu. Niemniej jednak muszę podać jakiś lokal (adres) przy zgłoszeniu do CEIDG. Nie będę przy tym zawierał umowy najmu z pracodawcą.

      Mieszkam obecnie w wynajętym lokalu. Zameldowany jestem w innym mieście niż mieszkam. Pracuję w mieście, w którym mieszkam. Co wobec tego powinienem podać w zgłoszeniu? Jak rozumiem, osobno adres zameldowania, zamieszkania i wykonywania działalności gospodarczej (“siedziba”).

      Czy jako siedzibę mogę bez problemu wskazać adres zamieszkania (wynajęte mieszkanie)? Nie będę w nim wykonywał żadnych czynności związanych z działalnością (wszystko będzie się odbywać w lokalu pracodawcy), ale formalnie siedzibę muszę mieć. Nie chciałbym jednak wpędzić wynajmującego w kłopoty związane z podwyższonym podatkiem od nieruchomości, a najlepiej w ogóle informować go o sprawie (jeżeli to tylko formalność).

    29. 20 maja 2013 o 14:41
      Krystyna Kmieciak

      We wniosku CEiDG1 podajemy zarówno adres zamieszkania, zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania) oraz główne miejsce prowadzenia działanlości jeśli jest inny niż zamieszkania. Brak wskazania głównego miejsca wykonywania działalności oznacza, że adresem tym jest adres zamieszkania.
      Może Pan podać jako główne miejsce wykonywania działalności (siedzibę) miejsce Zamieszkania, nie mniej powinien Pan mieć stosowny dokument czyli np. umowę najmu (ze zgodą właściciela mieszkania na prowadzenie w nim dzialalności) czy umowę bezpłatnego użyczenia.
      Przy rejestracji działalności nie są co prawda potrzebne dokumenty (takie jak umowa najmu), jedynie podczas kontroli US należy okazać jakiś dowód prawa do danego lokalu.
      Jeśli wynajmowane mieszkanie zachowa funkcję mieszkalną i nie będzie miał Pan wydzielonego pokoju wyłącznie na działalność gospodarczą, a tylko wyznaczoną jakąś część powierzchni mieszkania na tę działalność, nie obowiązuje podwyższona stawka podatku od nieruchomości, nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu do UM

    30. 22 maja 2013 o 09:38
      Etek

      Dzień dobry,

      chcę założyć sklep internetowy w domu, w dużym pokoju. Czy muszę wydzielać cały pokój na sklep, czy mogę po prostu część mebli przeznaczyć na rzeczy prywatne, a część na te na sprzedaż? Czy jakiś przepis reguluje tę kwestię?

      Czy pomieszczenie w mieszkaniu przeznaczone na sklep musi być oglądane przez fachowców? Chodzi mi np. o strop, o wysokość pomieszczenia itp?

    31. 24 maja 2013 o 11:47
      Etek

      Jaki przepis mówi o tym, w jakim przypadku lokal zachowa funkcję mieszkalną oraz o tym,. że skoro ją zachował, to podwyżka podatku byłaby niezgodna z prawem?

    32. 26 maja 2013 o 17:22
      Krzysztof O.

      Mam małe mieszkanie (pokój i kuchnia), zamierzam wynająć kuchnię z aneksem i pokój dla kancelarii prawnej. Obecnie w lokalu poczyniłem zmiany polegające na usunięciu wanny z łazienki, w ten sposób jej zmniejszeniu i pozostawieniu jedynie toalety i umywalki. Obecnie łazienka składa się z toalety i umywalki (brak wanny i prysznica). W lokalu tym jestem zameldowany i nadal będę mieszkał. Nadal jednak zamierzam korzystać z lokalu tj. na noc rozkładam materac i śpię w pokoju, w ciągu dnia korzystam z kuchni itp. Moje pytanie:
      1/ czy powinienem dokonać zgłoszenia do Urzędu Miasta, że mój lokal zmienił przeznaczenie z funkcji mieszkalnej na usługową? (nadal jestem zameldowany i korzystam z lokalu, co prawda trochę w ograniczony zakresie,ale nadal tu śpię, zanim przyjdzie najemca zjem i idę do pracy, kiedy już wracam znów mam lokal dla siebie)
      2/ czy w opisanym stanie faktycznym urząd naliczy mi większy podatek?
      3/ czy to że usunąłem wannę i w ten sposób pomniejszyłem łazienkę jest wystarczającym argumentem do stwierdzenia, iż lokal zmienił swoje przeznaczenie? (niedaleko mnie mieszka bliska rodzina i faktycznie, żeby umyć się korzystam z łazienki rodziny – dla mnie taki układ nie stanowi to żadnego problemu)
      4/ czy gdybym podpisał umowę najmu gdzie wskaże, iż wynajmuje połowę pokoju (50%) i połowę kuchni pod działalność to czy narażę się na większą stawkę podatku? (z tego co zrozumiałem z artykułu wystarczy że jeden pokój jest pod wyłączną działalność i to powoduje, iż naliczany jest większy podatek?)

    33. 6 sierpnia 2013 o 12:39
      Agnieszka

      Witam,
      zamierzam wynająć lokal mieszkalny i przystosować go pod gabinet dietetyczny. W ksiegach lokal figuruje jako mieszkalny. Nikt w nim nie będzie mieszkał. W umowie najmu będzie zapis o prowadzeniu działalności usługowej. Czy muszę to gdzieś zgłaszać?Czy obowiązek zgłoszenia spoczywa na właścicielu nieruchomości?

    34. 8 sierpnia 2013 o 15:24
      Krystyna Kmieciak

      do Pani Agnieszki:
      Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, do którego posiada tzw. tytuł prawny, czyli w takim, który stanowi jego własność, współwłasność lub też jest przedmiotem umowy najmu bądź użyczenia.
      Zmiana sposobu użytkowania lokalu ma miejsce w sytuacji, gdy mieszkanie w całości lub w wydzielonej części (np. jeden pokój ) służy wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej.
      Przy ocenie czy dany lokal spełnia warunki użytkowego organ bierze pod uwagę warunki określone w art. 71 ustawy Prawo budowlane .
      Osoba, która we własnym budynku mieszkalnym lub jego części prowadzi działalność gospodarczą, lub wynajmuje lokal na cele niemieszkalne , zobowiązana jest do uiszczenia podatku od nieruchomości według stawek określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
      Zgłoszenia o zmianie użytkowania obiektu należy dokonać przed zmianą sposobu użytkowania w Urzędzie Miasta/Gminy. Zgłoszenia dokonuje właściciel nieruchomości w na druku IN-1 (informacja o obiektach i nieruchomościach) w celu ustalenia właściwej stawki podatku od nieruchomości dla tego lokalu.

    35. 28 stycznia 2021 o 23:59
      Etre

      Witam, jestem właścicielem domu jednorodzinnego. Chcę założyć działalność jednoosobową usługi BHP, ale również doradztwo w tym zakresie, więc ewentualni klienci będą przychodzić do domu. Na biuro chcę przeznaczyć jedno pomieszczenie, które wymaga tylko lekkiego przystosowania. Dom ma około 180m2 pokój będzie na piętrze około 10m2. Czy żeby wrzucić w koszty remont pomieszczenia, zakup sprzętu (komputer, drukarka itd.) Nie mam możliwości odliczenia czynszu bo go nie płacę, internet i telefon są na firmę, do prądu nie mam podlicznika więc też odpada odliczenie, dom ogrzewam piecem więc ogrzewanie tego pomieszczenia w kosztach też odpada bo raczej tego nie wyliczę. Chyba, że z czasem założę podlicznik i ogrzewanie na prąd tego pomieszczenia. Muszę zgłaszać ten fakt w Urzędzie i zmieniać sposób użytkowania tego pomieszczenia ?

    Dodaj komentarz

    Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

    Biuro rachunkowe - ifirma.pl

    Mobilnie. Wszędzie

    Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

    Mobilnie