Siedziba firmy w lokalu mieszkalnym a podatek od nieruchomości

Podatnicy prowadzący głównie jednoosobową działalność gospodarczą, której siedzibą jest mieszkanie prywatne – mają prawo zaliczyć w koszty firmy wydatki związane z eksploatacją powierzchni przeznaczonej pod działalność. Co w przypadku jeśli siedziba firmy jest w lokalu mieszkalnym? Jak wygląda kwestia opłat podatku od nieruchomości?

Siedziba firmy w lokalu mieszkalnym

W tym celu określa się wielkość powierzchni, która jest wyznaczona na działalność np. cała powierzchnia mieszkania to 100m kw., z której 10 m.kw. to obszar pod działalność, więc 10%), wg określonego wskaźnika przelicza się wartość poniesionych wydatków na czynsz, media i na podstawie dowodu wewnętrznego zalicza w koszty uzyskania przychodów.

Obowiązek zgłoszenia zmiany przeznaczenia lokalu

Na niektórych podatnikach ciąży obowiązek zgłoszenia zmiany przeznaczenia lokalu właściwemu organowi, w celu ustalenia, czy będzie podlegał pod lokal użytkowy. Jeżeli lokal zostanie zakwalifikowany jako użytkowy, to zwiększy się podatek od nieruchomości, który nakłada ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dla lokalu mieszkalnego podatek wynosi 0,49zł od 1m2 powierzchni, dla budynku lub ich części, które są związane z działalnością gospodarczą oraz zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej podatek od nieruchomości wynosi 16,83zł od 1m2.

Wyznaczając powierzchnię pod siedzibę, miejsce prowadzenia firmy należy wziąć pod uwagę fakt zmiany sposobu użytkowania lokalu. Zmiana sposobu użytkowania wyznaczonej powierzchni będzie miała miejsce np. w przypadku działalności lekarskiej (przystosowanie lokalu pod gabinet lekarski/stomatologiczny). Przy ocenie stanu faktycznego organ bierze pod uwagę warunki określone w art. 71 ustawy Prawo budowlane, z godnie z którym przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

  • przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,
  • podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.
    Powierzchnia lokalu mieszkalnego wyznaczona pod wspomniany gabinet lekarski będzie zatem pozbawiona funkcji mieszkalnej, a więc zostanie również podwyższony podatek od nieruchomości.

Należy zaznaczyć, że lokal zachowa funkcję mieszkalną w przypadku, gdy podatnik wyznaczy z niego powierzchnię ale nie będzie znacząco przystosowywał tej powierzchni pod działalność, ponieważ jej profil nie wymaga takich czynności. Przykładowo, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług programistycznych i w tym celu zaadaptuje 1/3 pokoju, w którym postawi biurko, regał, komputer, czyli wyposażenie potrzebne do pracy. W tej sytuacji podatek będzie opłacany nadal od powierzchni mieszkalnej, więc podatnik nie zgłasza informacji o zmianie sposobu użytkowania lokalu.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK