Spółki komandytowe staną się podatnikami CIT

spółki komandytowe

Prowadzisz spółkę komandytową? Sprawdź co zmienia się w przepisach jej dotyczących od 2021 roku.

Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych konfiguracjach organizacyjnych. Może to być zarówno działalność prowadzona jednoosobowo jak również w formie różnego rodzaju spółek, oczywiście w ramach obowiązujących przepisów podatkowych. Jednym z rodzajów spółki jest spółka komandytowa. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji o spółce komandytowej.

Spółki komandytowe – informacje ogólne

Spółka komandytowa to osobowa spółka handlowa, która posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Co oznacza w praktyce, że spółka może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Umowa spółki jest zawierana w formie aktu notarialnego przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komplementariuszem, a drugi – komandytariuszem. Spółka jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do tej pory spółka komandytowa nie była podatnikiem podatku dochodowego. Podatek od dochodów spółki komandytowej płacą obecnie wspólnicy. Może to być zarówno podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) lub podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w zależności od tego jaką formę organizacyjną posiadają wspólnicy – czy są to osoby fizyczne czy osoby prawne. Przychody uzyskiwane przez wspólników są traktowane jako przychody z działalności gospodarczej. Zysk wypracowany przez spółkę podlega podziałowi pomiędzy tworzących ją wspólników.

Jakie zmiany przygotowuje ustawodawca?

Otóż w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw znalazły się zapisy, które mają wprowadzić zmiany od 2021 roku.

W ustawie zmieniającej pojawia się zapis, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) będą miały zastosowanie również do spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A więc po zmianie przepisów dochody spółek komandytowych będą opodatkowane na takich samych zasadach jak pozostałych osób prawnych – na poziomie spółki i na poziomie wspólników.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu znacznie zmieniła się relacja w ilości tworzonych spółek komandytowo-akcyjnych na rzecz spółek komandytowych. Zmalała liczba tych pierwszych a wzrosła liczba tych drugich a na to, w ocenie ustawodawcy, ma wpływ forma opodatkowania dochodów spółek. Ponadto podkreślane jest znaczenie stosowania optymalizacji podatkowych przez spółki komandytowe. Nadanie spółkom komandytowym podmiotowości na gruncie ustawy o CIT spójne jest z ogólnie przyjętą polityką podatkową na arenie wewnątrzwspólnotowej. Kolejna argumentacja wprowadzanych zmian mówi o dążeniu do zwiększenia transparentności podatkowej podatników odgrywających istotną rolę na polskim rynku, w szczególności z uwagi na wysokość osiąganych przychodów.

Spółki komandytowe – podsumowanie

W projekcie ustawy zapisano następujące informacje, które odnoszą się do spółek komandytowych:

  1. Jeżeli przyjęty przez spółkę komandytową przed dniem 1 stycznia 2021 r. rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, spółka jest obowiązana do zamknięcia z dniem 31 grudnia 2020 r. ksiąg rachunkowych.
  2. Spółka komandytowa, która staje się z dniem 1 stycznia 2021 r. podatnikiem podatku CIT kontynuuje dokonaną przed dniem 1 stycznia wycenę wartości podatkowej składników majątkowych, w szczególności w zakresie dotyczącym wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przyjętej metody amortyzacji, stawek oraz okresu amortyzacji, a także wysokości odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  3. Mając na uwadze poszanowanie zasady praw nabytych, przepis wprowadza regulację, na podstawie której proponowane zmiany w zakresie zaliczanych do kosztów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zasady podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych oraz zasady ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych będą miały zastosowanie do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wprowadzanych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po dniu 31 grudniu 2020 r.
  4. Komplementariusz spółki komandytowej będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych może obniżyć przychód o nieodliczoną stratę w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie jego przychodów.
  5. Komplementariusz spółki komandytowej będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który przed dniem 1 stycznia 2021 r. poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, może obniżyć przychód o stratę w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Projekt ustawy zmieniającej jest w fazie legislacyjnej, wprowadzenie przepisów ustawy przewidywane jest – poza pewnymi wyjątkami – na dzień 1 stycznia 2021 roku, o czym jeszcze na pewno poinformujemy.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość