Sprzedaż premiowa

Sprzedaż premiowa jest formą promocji często stosowaną przez przedsiębiorców w celu w celu uatrakcyjnienia swojej oferty oraz pozyskania nowych klientów. Polega ona na otrzymaniu, przez klienta, dodatkowej korzyści przy zakupie. Każdy z uczestników promocji ma zagwarantowaną nagrodę, jeśli spełni podane przez sprzedawcę warunki. Może to dotyczyć zakupu określonej ilość produktów, wydania wskazanej kwoty czy zebrania danej ilość punktów.

Sprzedaż premiowa – regulamin

Zasady skorzystania z promocji należy opisać w specjalnie stworzonym na tą okazję regulaminie.

Powinien on zawierać co najmniej następujące informacje:

  • wskazanie organizatora oraz adresata promocji
  • określenie czasu i miejsca jej trwania
  • listę nagród jakie można w niej otrzymać
  • zasady ich przyznawania oraz sposób wydawania.

Jeżeli bonusy wydawane są osobiście, to należy dodatkowo prowadzić listę wydawanych nagród. Nie jest natomiast konieczne posiadanie danych nabywcy.

Kwestie opodatkowania

Zwolnione są od podatku dochodowego nagrody, których jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł. Przekroczenie tego limitu powoduje opodatkowanie świadczenia w całości 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatek powinien zostać pobrany jeszcze przed wydaniem nagrody. Wpłaty należy dokonać w terminie do 20 dnia następującego po miesiącu jego pobrania do urzędy skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika. Dodatkowo przedsiębiorca ma obowiązek na koniec roku wysłać do urzędu skarbowego PIT-8AR.

Wyżej wspomniane zwolnienie nie dotyczy sytuacji w których nabywcami są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Gdy nasz kontrahent otrzymał w ten sposób nagrodę, jest on zobowiązany do uwzględnienia jej wartości w kwocie przychodów. Wykazuje z niej przychód i odprowadza z tego tytułu podatek dochodowy.
Wydatki związane z zakupami nagród dotyczących sprzedaży premiowej stanowią u organizatora koszt uzyskania przychodu. Można je zaksięgować bezpośrednio do pozostałych wydatków (jeżeli były kupowane z przeznaczeniem jako nagrody) lub dokonać przeksięgowania (gdy w momencie zakupu zaliczone były do towarów handlowych).

Podatek VAT

Dość sporną kwestią jest podatek VAT. Organy podatkowe różnie podchodzą do tego zagadnienia. Niektóre nakazują podatnikom opodatkować nagrody przyznawane w ramach sprzedaży premiowej (w tym celu należy wystawić fakturę wewnętrzną, na której należy naliczyć podatek VAT), inne z kolei twierdzą, że takie nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednak są to nadal interpretacje indywidualne rozstrzygające sytuację danego podatnika. Warto jest więc aby przedsiębiorca, zwłaszcza przy sprzedaży na dużą skalę, jeszcze przed jej rozpoczęciem zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa Finansów.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK