Sprzedaż samochodu osobowego a podatek VAT

sprzedaż samochodu firmowego a vat

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorcy często wykorzystują w niej pojazdy osobowe. Sprzedaż takiego pojazdu może rodzić konieczność naliczenia podatku VAT. Sprawdź, czy i kiedy należy tego dokonać?

Sprzedaż pojazdu z majątku firmy – faktura VAT

Czynny podatnik VAT chcąc dokonać sprzedaży składnika majątku, powinien wystawić fakturę VAT oraz naliczyć podatek VAT. Nie ma tu znaczenia czy pojazd został zakupiony na fakturę VAT z prawem do odliczenia podatku, czy został przekazany z majątku prywatnego lub zakupiony bez prawa do odliczenia podatku.

Czy jest możliwa sprzedaż pojazdu z działalności bez naliczania VATu?

Sprzedaż samochodu firmowego bez naliczania podatku VAT jest możliwa na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jednak wyłącznie wtedy gdy jednocześnie spełnione są następujące warunki:

 • Samochód wykorzystywany był wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku,
 • Przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy zakupie.

Wycofanie pojazdu do majątku prywatnego

Sprzedaży pojazdu można również dokonać po wcześniejszym wycofaniu go z majątku firmy do majątku prywatnego. Jednak takie działanie, nie zwalnia przedsiębiorcy z dopełnienia obowiązków podatkowych.

W przypadku kiedy przy zakupie pojazdu, przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, w momencie wycofania do majątku prywatnego nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT.

Taka sytuacja będzie miała miejsce gdy zakup nastąpił:

 • na podstawie faktury VAT-marża,
 • od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży,
 • od podatnika zwolnionego z VAT.

Również darowizna czy przeniesienie samochodu z majątku prywatnego do działalności, nie daje prawa do odliczenia podatku VAT.

Należy jednak pamiętać, że gdy samochód (od którego nie przysługiwało odliczenie VAT) został ulepszony, a od części składowych ulepszenia, odliczono podatek od towarów i usług, to przy przeniesieniu samochodu do majątku prywatnego wystąpi obowiązek opodatkowania podatkiem VAT.

Taka potrzeba wystąpi, gdy zakup części składowych ulepszenia spowodował trwały wzrost wartości pojazdu oraz gdy dane ulepszenie w momencie wycofania pojazdu z działalności w dalszym ciągu wpływa na podwyższenie jego wartości.
Podstawę opodatkowania stanowi wówczas cena nabycia części składowych ulepszenia samochodu ustalona w chwili przeniesienia pojazdu do majątku prywatnego.

W sytuacji, gdy podatnik zakupił pojazd z prawem do odliczenia podatku (Faktura VAT), będzie obowiązany do naliczenia VAT należnego w momencie wycofania składnika majątku na cele prywatne. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT, za dostawę towarów rozumie się również m.in. przekazanie towarów na cele osobiste podatnika.

Podatek należy naliczyć również wtedy, gdy przy zakupie podatnik miał prawo do odliczenia 50% kwoty VAT (a do 1 kwietnia 2014 r. – 60% kwoty VAT, nie więcej niż 6.000 zł).

Dokonanie takiej korekty jest możliwe dla samochodów o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł – okres korekty wynosi 60 miesięcy, a dla samochodów o niższej wartości – 12 miesięcy. Okres korekty należy liczyć od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano pojazd samochodowy do używania.

Korekty VAT naliczonego dokonuje się w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym sprzedano samochód, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Kiedy możliwe jest wystawienie faktury VAT-marża?

Po spełnieniu określonych warunków, czynny podatnik VAT może zastosować procedurę VAT marża.

Zastosowanie tej procedury jest możliwe w sytuacji, gdy:

 • dotyczy towarów używanych,
 • przy zakupie nie występowało prawo do odliczenia podatku VAT,
 • zakup nastąpił z zamiarem dalszej odsprzedaży.
W takim przypadku podstawą opodatkowania jest marża, która stanowi różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Sprzedaż pojazdu prywatnego niebędącego środkiem trwałym, a wykorzystywanego w działalności

Co do zasady, pojazd prywatny podatnika, nie jest składnikiem majątku jego firmy dlatego też sprzedaż takiego pojazdu nie generuje obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT.

Warto jednak pamiętać, że sprzedaż taka może ciągnąć za sobą obowiązek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), przy czym zobowiązanym do jego rozliczenia będzie w tym momencie nabywca samochodu.

Sprzedajesz pojazd, który nie został w pełni zamortyzowany? Sprawdź co Cię czeka.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Czy możliwa jest sprzedaż samochodu firmowego bez naliczania VAT?

  Taka sprzedaż jest możliwa tylko, gdy spełnione są jednocześnie 2 warunki: samochód był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku i przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy zakupie.

 2. 🔸Kiedy możliwe jest wystawienie faktury VAT marża?

  Jej zastosowanie jest możliwe, gdy dotyczy towarów używanych, przy zakupie nie występowało prawo do odliczenia podatku VAT i zakup nastąpił z zamiarem dalszej odsprzedaży.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość