Stawka VAT przy sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości może rodzić różne konsekwencje na gruncie VAT. Tego typu transakcja może być bowiem opodatkowana wg stawki 8%, 23% lub zwolniona z VAT. Jak wybrać właściwą stawkę VAT przy sprzedaży nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości poza VAT

W sytuacji, gdy osoba niezarejestrowana jako czynny podatnik VAT sprzedaje prywatną nieruchomość, transakcja ta co do zasady nie podlega opodatkowaniu VAT.
WAŻNE!
Brak opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości (jak i stawka „zw”) wiąże się z koniecznością naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości. Obciąża on kupującego i jest pobierany przez notariusza w trakcie podpisywania aktu notarialnego.

Sprzedaż nieruchomości – jaką stawkę wybrać?

Gdy dochodzi do sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek firmowy, a sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, wówczas należy wybrać odpowiednią stawkę VAT:
Stawka
Sprzedaż gruntów
Sprzedaż budynków i budowli
ZW Po spełnieniu łącznie dwóch warunków:
  1. grunty są niezabudowane
  2. nie są one przeznaczone pod zabudowę (np. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – MPZP)
  1. sprzedaż nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim
  2. sprzedaż ma miejsce minimum po dwóch latach od pierwszego zasiedlenia*
Wyjątek od pkt. 2: przed upływem dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, gdy:
  1. sprzedawca nie miał prawa odliczyć VAT przy nabyciu nieruchomości oraz
  2. sprzedawca nie ponosił wydatków na jej ulepszenie, od których mógł odliczyć VAT, a jeśli takie ponosił, to nie przekroczyły one 30% wartości początkowej sprzedawanych obiektów (warunku nie stosuje się, jeśli nieruchomość była użytkowana do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat od ulepszenia)
8% Jeśli taką stawką opodatkowana jest sprzedaż budynku (budowli) znajdującego się na gruncie. Przy sprzedaży obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
23%
  1. jeśli sprzedaż dotyczy gruntów zabudowanych (opodatkowanych 23% VAT)
  2. jeśli niezabudowane grunty, zgodnie z MPZP są przeznaczone pod zabudowę
  1. jeśli nieruchomość nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia lub stawki 8%
  2. jeśli przy sprzedaży nieruchomości po 2 latach od pierwszego zasiedlenia sprzedawca zrezygnuje ze zwolnienia z VAT**
* pierwsze zasiedlenie – oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi nieruchomości po jej wybudowaniu lub ulepszeniu ** pod warunkiem, że zarówno nabywca, jak i sprzedawca są czynnymi podatnikami VAT oraz złożą do naczelników US specjalne oświadczenia o wyborze opodatkowania sprzedaży nieruchomości
Czy podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie stanowią koszt firmowy? Sprawdź!
  Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI