Świadczenie postojowe – odpowiedzi na pytania Rzecznika MŚP

świadczenie postojowe - odpowiedzi

Otrzymałeś lub będziesz ubiegał się o świadczenie postojowe, ale masz kilka pytań odnośnie tego tematu. Postaramy się znaleźć na nie odpowiedzi w tej publikacji.

Świadczenie postojowe jest to jedna z form wsparcia kierowana do przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19. Wypłata świadczenia ma zrekompensować przedsiębiorcy zmniejszenie przychodów i ograniczenia w prowadzeniu firmy w związku z pandemią. Wnioski o wypłatę świadczenia mogą kierować wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz osoby samozatrudnione.

Gdzie należy składać wnioski i jaka jest wysokość świadczenia?

Wnioski o wypłatę świadczenia postojowego składa się do ZUS na formularzu RSP-D osoby prowadzące działalność gospodarczą i RSP-C osoby na umowach cywilnoprawnych. W przypadku osób, które są przedsiębiorcami wysokość świadczenia zależy od wybranej formy opodatkowania dochodów:

  1. Przedsiębiorcy na karcie podatkowej zwolnienie z opłacania VAT otrzymają 1.300 zł wsparcia.
  2. Pozostali przedsiębiorcy 2.080 zł.

Odpowiedzi na pytania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Działając na mocy uprawnień wynikających z ustawy o powołaniu Rzecznika MŚP zastępca Rzecznika skierował zapytania do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poniżej prezentujemy pytania Rzecznika i odpowiedzi Ministra:

1. Jak należy rozumieć pojęcie przestoju w prowadzeniu działalności, o którym mowa w art. 15zq ust. 3 ustawy COVID-19?

W odpowiedzi z upoważnienia Ministra można przeczytać. Przestój w prowadzeniu działalności nie został zdefiniowany ani w ustawie o COVID-19 jak również nie ma odesłania do definicji zawartych w innych ustawach. Świadczenie postojowe zgodnie z przepisem występuje wówczas, gdy nastąpił przestój w prowadzeniu działalności zarówno przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą jak również przez zleceniodawcę lub zamawiającego.

Z uwagi na sytuację jaka wystąpiła z powodu pandemii, biorąc pod uwagę trudności jakie spowodowała dla wszystkich, rząd podjął decyzję o zmniejszeniu obciążeń dla przedsiębiorców, aby zachowali płynność finansową, natomiast w przypadku zleceniobiorców chodzi o zapewnienie ochrony zatrudnienia.

Przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej powinien uwzględniać takie elementy jak:

  • spadek przychodów, dochodów,
  • spadek liczby klientów,
  • ograniczenia w prowadzeniu działalności,
  • inne okoliczności uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności.
Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa przyjęcie definicji i enumeratywne wymienienie co kwalifikuje się jako przestój ekonomiczny mogłoby wyeliminować pewne grupy przedsiębiorców z otrzymania wsparcia, a nie takie było założenie ustawodawcy.

Forma przestoju w prowadzonej działalności może być różna w zależności od specyfiki branży lub lokalizacji przedsiębiorcy – podsumowuje Ministerstwo.

2. Czy świadczenie postojowe przysługuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jednoosobowo czy też zatrudniającej inne osoby?

Według Ministerstwa świadczenie postojowe przysługuje zarówno przedsiębiorcom opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenie jak również tym, którzy zgłosili do ubezpieczeń inne osoby.

3. Czy pojęcie przychodu wymienione w art. 15zq ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy COVID-19 należy rozumieć ściśle (jako przychód) czy jako dochód?

Ustawa zmieniająca ustawę o COVID-19 zniosła ograniczenia przychodowe 300%, o których mowa we wskazanym przepisie. Pozostało kryterium spadku przychodów o 15% (art. 15zq ust.4 pkt 1). Przychód w działalności gospodarczej należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Czy wymóg spadku przychodów o 15%, o którym mowa w art. 15zq ust. 4 pkt 1 ustawy COVID-19 dotyczy podmiotów, które nie uzyskały żadnego przychodu w miesiącu poprzedzającym?

Ocenę spadku przychodu dokonuje się oceniając przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Jeżeli wniosek zostanie złożony w maju do oceny spadku przychodów będzie brany pod uwagę marzec i kwiecień. Jeżeli przychody w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosiły 0 zł to należy odnieść tę kwotę do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc – w ocenie Ministerstwa.

5. Czy przychód, o którym mowa w art. 15zq ust. 4 ustawy COVID-19, obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o świadczenia w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzenia stanu epidemii?

Przez przychód z prowadzonej działalności gospodarczej należy rozumieć przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. Co to jest jedno świadczenie postojowe w rozumieniu art. 15 zr ust. 4 ustawy COVID-19?

Żaden przepis nie ogranicza liczby prowadzonych działalności gospodarczych i liczby zawartych umów cywilnoprawnych. Dlatego w ustawie znalazł się zapis, z którego wynika że osoba dostanie jedno świadczenie postojowe z tylko jednego tytułu.

7. Co należy rozumieć pod pojęciem “innych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia postojowego” w rozumieniu art. 15zs ust. 3 pkt 5 ustawy COVID-19?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wypełniają wniosek RSP-D a zleceniobiorcy RSP-C, ZUS nie żąda żadnych innych informacji. Dla przykładu może się zdarzyć sytuacja, że wniosek składa pełnomocnik wówczas będzie potrzebne załączenie pełnomocnictwa.

8. Czy warunkiem skorzystania ze świadczenia postojowego jest zawarcie umowy zlecenie w formie pisemnej? Czy w przypadku braku umowy w formie pisemnej wystarczające będzie złożenie oświadczenia zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy oraz przedstawienie dokumentów uprawdopodobniających wykonywanie zlecenia (np. na podstawie wyciągów bankowych, faktu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę)?

Do wniosku dołącza się kopie umów cywilnoprawnych zgodnie z art. 15zs ust. 1 pkt 2.

9. Jak należy interpretować zawarty w art. 15 zu ust. 1 ustawy COVID-19 warunek wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania świadczenia?

Wniosek powinien zawierać wszystkie elementy wymagane w ustawie, jeżeli tak nie jest ZUS wzywa do uzupełnienia wniosku. Pojęcie “od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji” funkcjonuje w obszarze postępowań ZUS. Jak wynika z praktyki wnioski, szczególnie papierowe, zawierają wiele błędów, które przed wypłatą świadczenia trzeba wyjaśnić.

10. Czy możliwe jest równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o czym mowa w art. 15 zzc ustawy COVID-19?

11. Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, o czym mowa w art. 15zzb ustawy COVID-19?

12. Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na rzecz ochrony miejsc pracy o czym mowa w art. 15g ust. 1 i 2 ustawy COVID-19?

W odpowiedzi na pytania od 10 do 12 wskazano, że formę wsparcia w postaci świadczenia postojowego można łączyć z innymi formami pomocy przewidzianymi w ramach wsparcia przedsiębiorców. Świadczenie ma charakter socjalny jest nieopodatkowane i nieoskładkowane.

Projekt tarczy 4.0 – przeczytaj.
 
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość