Blog ifirma.pl

Szkolenie osób niepełnosprawnych

|
|
4 minut czytania
Jesteś osobą niepełnosprawną i utraciłeś zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie? Jeśli tak, to przeczytaj niniejszy artykuł, z którego dowiesz się jak skorzystać ze szkoleń inicjowanych przez urząd pracy.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Szkolenie osób niepełnosprawnych

Szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji.

Ze szkolenia organizowanego przez urząd pracy mogą skorzystać:

 • bezrobotne osoby niepełnosprawne;
 • inne osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu.

Tym samym, aby móc skorzystać z takiego szkolenia należy spełnić następujące warunki, tj.:

 • być zarejestrowanym w urzędzie pracy, czyli posiadać status bezrobotnego;
 • mieć orzeczoną niepełnosprawność;
 • utracić zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie;
 • brak wystarczających kwalifikacji zawodowych.
 • konieczność zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia.

Zatem, kierownik powiatowego urzędu pracy inicjuje i organizuje szkolenie dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia;
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Powyższym szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Chcesz wiedzieć jakie korzyści płyną z rozwoju i szkolenia pracowników online? Jeśli tak, to kliknij tutaj.

Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się:

 • w placówkach szkolących;
 • w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych zapewniających warunki realizacji określonych zadań.

Do zadań specjalistycznego ośrodka należy:

 • prowadzenie szkolenia osób, które z powodu niepełnosprawności mają utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do korzystania ze szkolenia w innych placówkach;
 • określanie psychofizycznej sprawności danej osoby w stosunku do wymagań różnych zawodów;
 • określanie, przez zastosowanie odpowiednich testów sprawności i prób praktycznych, uzdolnienia i możliwości rozwoju zdolności danej osoby;
 • zapewnienie uczestnikom szkolenia zakwaterowania, wyżywienia, pomocy dydaktycznej oraz opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych.

Skierowanie na szkolenie

Kierownik powiatowego urzędu pracy kieruje osobę niepełnosprawną na szkolenie:

 • z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu;
 • wskazane przez tę osobę, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy i spełniony jest przynajmniej jeden z warunków wymienionych w art. 38; koszt tego szkolenia nie może przekroczyć dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Koszty szkolenia obejmują w szczególności:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą jednostce szkolącej;
 • koszt ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków;
 • koszt zakwaterowania i wyżywienia w części albo w całości;
 • koszt przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • koszt usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • koszt niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych.

WAŻNE – szkolenie trwa nie dłużej niż 36 miesięcy, a jego koszty są finansowane ze środków Funduszu. Jednakże osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła szkolenia z własnej winy, jest obowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia.

Organizowanie szkoleń przez pracodawcę a zwrot kosztów

Szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane także przez pracodawcę, a na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Informacje o przebiegu szkoleń

Placówki szkolące i specjalistyczne ośrodki oraz pracodawcy przeprowadzający szkolenia przesyłają samorządowi województwa półroczne informacje o przebiegu szkoleń. Informacje te przekazuje się, na jego wniosek, kierownikowi powiatowego urzędu pracy, który skierował osobę niepełnosprawną na szkolenie.

Podsumowanie

Osoby niepełnosprawne mogą odbywać szkolenie w formach pozaszkolnych, a celem takiego szkolenia mogą być nauka zawodu, przekwalifikowanie bądź podwyższenie kwalifikacji. Dlatego jeśli spełniasz warunki do odbycia takiego szkolenia, zgłoś się do urzędu pracy, w którym jesteś zarejestrowany i dowiedz się więcej w zakresie organizowanych szkoleń.

A jeśli chcesz wiedzieć czym jest agencja pracy tymczasowej, to przeczytaj ten artykuł.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie