Powrót

Tarcza 6.0 już opublikowana

tarcza 6.0

Zastanawiasz się, czy będziesz mógł skorzystać z tarczy 6.0? Sprawdź, czy Twoja branża spełnia kryteria do uzyskania wsparcia i jakie dokładnie wsparcie będziesz mógł uzyskać.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Druga fala pandemii COVID-19 spowodowała wiele utrudnień w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przestoje, zamknięcia firm, odwołane różnego rodzaju wydarzenia artystyczne spowodowały znaczne pogorszenie już i tak trudnej sytuacji w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa z powodu pandemii. Kolejna partia pomocy finansowej jest skierowana do wybranego sektora działalności gospodarczej stąd nazwa tarczy 6.0 branżową. W publikacji opiszemy główne formy wsparcia ze wskazaniem dla kogo są adresowane.

Kto skorzysta z pomocy w ramach tarczy 6.0?

Dość obszernie pisaliśmy na ten temat na etapie prac nad projektem ustawy. Zmiana ustawy o COVID-19 została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2020 r poz. 2255 dnia 15 grudnia 2020 r.

Branże, których podstawowy kod prowadzenia działalności gospodarczej znajdzie się w zmienionej ustawie będą mogły skorzystać ze wsparcia a zaliczają się do nich:

 • branża gastronomiczna,
 • branża kulturalno-rozrywkowa – m.in estradowa, targowa, fotograficzna, filmowa, muzealna,
 • kluby fitness,
 • siłownie,
 • ośrodki sportu i rekreacji,
 • branża turystyczna i branże okołoturystyczne,
 • branża hotelarska i pozostałe obiekty zakwaterowania,
 • branża edukacyjna.

W ustawie znajduje się 25 różnych kodów PKD, które uprawniają przedsiębiorcę do skorzystania z pomocy finansowej.

Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

W ramach tarczy branżowej przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o:

 1. Zwolnienie z opłacania składek ZUS.
 2. Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe.
 3. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.
 4. Nisko oprocentowaną dotację.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą spełniać jeszcze dodatkowe wymagania określone w ustawie, aby móc skorzystać z dofinansowania, szczegóły poniżej.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r.

Zwolnienia ze składek ZUS za listopad 2020 r. obejmuje przedsiębiorców, którzy zgłosili jako kod przeważającej działalności gospodarczej PKD 2007 o numerach:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z.

Zwolnienie obejmuje ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od dnia 1 do 30 listopada 2020 r. Dodatkowo przychód działalności gospodarczej uzyskany w listopadzie 2020 r. musi być niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS można składać od 30 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Niektórym przedsiębiorcom będzie również przysługiwało jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2.080 zł lub 1.300 zł. Będzie to możliwe pod warunkiem, że przychód z działalności gospodarczej uzyskany przez podatnika w październiku lub listopadzie 2020 r. będzie niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku lub listopadzie 2019 r.

Kody PKD 2007 jako rodzaj przeważającej działalności gospodarczej uprawniające do skorzystania z jednorazowego świadczenia postojowego:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.2.

Wnioski RSP-D można składać od 30 grudnia 2020 r. najpóźniej do upływu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy 6.0

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, które wynosi miesięcznie 2000 zł na jednego pracownika z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Kody PKD 2007 jako rodzaj przeważającej działalności gospodarczej uprawniające do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.

Również w tym przypadku musi być spełniony warunek spadku obrotów o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Pod uwagę brany jest przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Dystrybucja środków odbywa się w okresach miesięcznych.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do dnia 28 lutego 2021 r.

Nisko oprocentowana dotacja

Zgodnie z ustawą starosta może udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przeważającej kod działalności PKD 2007 jest oznaczony jako:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.

Wnioski mogą być składane do dnia 31 stycznia 2021 roku do powiatowego urzędu pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Dotacja do wysokości 5000 zł może być udzielona jeżeli przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku. Dotacja nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Pomoc branżowa skierowana jest do ściśle określonego sektora branż szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Zainteresowani przedsiębiorcy powinni szczegółowo zapoznać się z warunkami przyznania wsparcia i pamiętać o terminach granicznych, w których można składać wnioski do odpowiednich jednostek. Przekroczenie terminu pozbawi przedsiębiorcę prawa do uzyskania wsparcia.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Na jakie rodzaje pomocy mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach tarczy 6.0?

  Na zwolnienie z opłacania składek ZUS, dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i nisko oprocentowaną dotację.

 2. 🔸Jakie branże dostaną wsparcie w ramach tarczy 6.0?

  Branża gastronomiczna, branża kulturalno-rozrywkowa – m.in estradowa, targowa, fotograficzna, filmowa, muzealna, kluby fitness, siłownie, ośrodki sportu i rekreacji, branża turystyczna i branże okołoturystyczne, branża hotelarska i pozostałe obiekty zakwaterowania, branża edukacyjna. W ustawie jest 25 kodów PKD uprawniających do skorzystania z pomocy.

 3. 🔸Kto może uzyskać zwolnienie z opłacania ZUS za listopad 2020?

  Zwolnienie obejmuje przedsiębiorców, którzy zgłosili jako kod przeważającej działalności gospodarczej PKD 2007 o numerach: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z.

 4. 🔸Ile wyniesie dodatkowe świadczenie postojowe w ramach tarczy 6.0?

  Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe będzie przysługiwać w kwocie 2080 zł lub 1300 zł.

 5. 🔸Ile dofinansowania do wynagrodzenia można dostać w tarczy 6.0?

  Miesięcznie jest to 2000 zł na jednego pracownika przy spełnieniu opisanych w artykule warunków.

 6. 🔸Do kiedy składać wniosek o nisko oprocentowaną dotację w ramach tarczy 6.0?

  Wnioski mogą być składane do 31 stycznia 2021 roku do powiatowego urzędu pracy po ogłoszeniu naboru.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość