Blog ifirma.pl

Tarcza turystyczna z pomocą dla organizatorów wycieczek i turystów rusza od jesieni

|
|
5 minut czytania
Prowadzisz działalność w branży turystycznej? Sprawdź jaką formę wsparcia przygotowuje rząd.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Epidemia COVID-19 wywarła duże piętno na szeroko rozumianej branży turystycznej. Z dnia na dzień zablokowano wszelkiego rodzaju wyjazdy, wycieczki, zarówno w kraju, jak i za granicą. Specyfiką tej branży jest to, że pobierane są zaliczki przed realizacją usługi. Wielu zainteresowanych odstąpiło od umowy lub je rozwiązało z powodu epidemii. Przedsiębiorcy z branży turystycznej nie byli przygotowani na taki rozwój sytuacji, stąd wystąpiły u nich poważne zatory finansowe. Oczywiście program wsparcia oferowany w ramach tarczy antykryzysowej nieco złagodził skutki, ale nie były to jednak wystarczające środki. Dlatego też wprowadzono zmianę przepisów w tej kwestii, znaną jako tarcza turystyczna. Sprawdź, co dokładnie zmieni się w prawie od jesieni 2020.

Poselski projekt ustawy dla branży turystycznej

Dnia 14 sierpnia 2020 roku trafił do sejmu Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka już tylko na opublikowanie.

Zmiana przepisów skierowana jest do przedstawicieli zawodów branżowych tj.: artystów, twórców, organizatorów turystyki, agentów turystycznych, pilotów i przewodników, ze szczególnym uwzględnieniem tego, że w zawodach tych często praca ma charakter sezonowy. Branża zajmująca się organizacją targów, wystaw i kongresów również z dnia na dzień została bez zleceń. Nie pozostało to bez wpływu na sytuację finansową przedsiębiorców funkcjonujących w tym obszarze.

Jakie propozycje wsparcia proponuje się w ustawie “tarcza turystyczna”?

Jak można przeczytać w ustawie i w uzasadnieniu do niej, wprowadzone zmiany będą obejmowały zagadnienia, które zostaną omówione poniżej.

 1. Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie wnioski można było składać do 27 września 2020 r. Po zmianie wnioski będzie można złożyć w granicznym terminie 30 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 2. Poszerzenie zakresu ochrony na vouchery, które otrzymuje podróżny od organizatora wycieczki z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

  W związku ze stanem pandemii powstały 2 możliwości zrealizowania dokonanej wpłaty na poczet przyszłej usługi turystycznej. Turyści mogli wystąpić o zwrot zaliczki. W takim przypadku przepisy ustawy tarcza antykryzysowa wprowadziły termin 180-dniowy na zwrot środków finansowych. Inną formą była możliwość zamiany zaliczki na voucher, który pozwalał na realizację zawartej umowy, w innym terminie.

  Organizator imprezy turystycznej będzie mógł się ubiegać o wypłatę z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rzecz podróżnego pod warunkiem, że:

  • przyjął płatność w formie bezgotówkowej,
  • został wpisany do właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

  Wniosek organizatora turystyki będzie musiał zawierać informacje:

  • o odstąpieniu przez podróżnego od umowy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii COVID-19,
  • że nie wręczył oraz że nie wręczy on podróżnemu vouchera,
  • że nie dokonał zwrotu wpłat wniesionych przez podróżnego,
  • że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na zasadach i w terminach określonych w przepisach.

  Dodatkowo organizator turystyki dokonuje wpłat w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego:

  • w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem,
  • opłaty w wysokości:
   a) 2,5% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem, jeśli wniosek składa mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca albo,
   b) 4,1% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem, jeśli wniosek składa duży przedsiębiorca.

 3. Wniosek podróżnego będzie zawierał m.in.: wszystkie jego dane ewidencyjne, szczegółowe informacje o zawartej umowie i o odstąpieniu od umowy, wysokość wpłaconej zaliczki, numer rachunku bankowego, dane do kontaktu.

  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może przeprowadzić czynności sprawdzające w stosunku do organizatorów turystyki lub podróżnych, na rzecz których dokonana będzie wypłata. Zarówno podróżny, jak i organizator turystyki będzie składał oświadczenie: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

  Oczywiście cały proces weryfikacji składanych wniosków przez firmy turystyczne i podróżnych będzie dość długotrwały ze względu na wnikliwą analizę przedłożonych wniosków przez organizatora turystyki jak i podróżnego. Ma to na celu ograniczenie zjawisk nadużyć przy wypłatach środków.

 4. Utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Turystycznego Funduszu Zwrotów, zwanego „Funduszem Zwrotów”

  Realizowane będą z niego (do wyczerpania zgromadzonych środków), wypłaty na rzecz podróżnych w trybie określonym w ustawie, gdy podróżny nie otrzymał lub nie wyraził zgody na przyjęcie vouchera.

  Będzie to wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie obsługiwał wypłaty na rzecz podróżnych, gdy podróżny nie otrzymał lub nie wyraził zgody na przyjęcie vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zawrzeć z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą szczegółowe zasady współpracy w związku z dokonywaniem wypłat na rzecz podróżnych.

  Spłata środków przekazanych podróżnym z Turystycznego Funduszu Zwrotów będzie następowała w 72 równych ratach miesięcznych płaconych przez organizatora turystyki począwszy od kwietnia 2021 r.

 5. Utworzenie Turystycznego Funduszu Pomocowego, zwanego „Funduszem Pomocowym”

  Będzie on stanowił wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Obsługę Funduszu Pomocowego ma zapewniać Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

  Proponuje się, żeby składki organizatorów turystyki na Fundusz Pomocowy uiszczane były co miesiąc, w kwocie nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego.

  Ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocowego będzie możliwa wypłata przez organizatorów turystyki zwrotów podróżnym wpłat należności za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Polski lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

“Ustawa “tarcza turystyczna” czeka na opublikowanie w dzienniku ustaw.

Przeczytaj również: Bon Turystyczny – odpowiedzi na pytania branży turystycznej

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie