Czym różni się praca zdalna od telepracy?

Z powodu pandemii wiele osób musiało pozostać w domu a pracodawcy, tam, gdzie to jest możliwe, zaczęli zlecać pracę na odległość i w ten sposób upowszechniło się pojęcie pracy zdalnej. Tego nowego określenia zaczęto używać w związku z pandemią COVID-19. Inne pojęcie, które dotyczy pracy poza siedzibą firmy, w której jesteśmy zatrudnieni to telepraca. Czy tych pojęć można używać zamiennie? Otóż nie, dlatego porównamy, czym one się różnią.

Telepraca w Kodeksie Pracy

Telepraca została uregulowana w ustawie Kodeks pracy. Temu zagadnieniu został poświęcony Rozdział IIb w ustawie. Pojęcie to zostało wprowadzone na stałe do Kodeksu pracy. Zgodnie z ustawą telepraca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Telepracownikiem jest natomiast pracownik, który przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Z tej formy aktywności zawodowej bardzo chętnie korzystają matki z małymi dziećmi oraz osoby niepełnosprawne.

W jaki sposób można skorzystać z telepracy?

Ustawa Kodeks pracy precyzuje, w którym momencie mogą być zawierane umowy o telepracy:

  1. Przy zawieraniu umowy o pracę albo
  2. W trakcie zatrudnienia.
Jeżeli wykonywanie pracy w formie telepracy jest uzgodnione przy zawieraniu umowy o pracę, w umowie dodatkowo określa się warunki wykonywania pracy w formie telepracy.

Natomiast jeżeli to następuje już w trakcie zatrudnienia to wówczas zmiana warunków wykonywania pracy może nastąpić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy.

Obowiązki pracodawcy wobec telepracownika

Z kodeksu pracy wynika wprost jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika:

  1. Dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniający wymagania określone w ustawie.
  2. Ubezpieczyć sprzęt.
  3. Pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu.
  4. Zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu – chyba że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej, w odrębnej umowie.

Praca zdalna a przepisy

Pojęcie pracy zdalnej pojawiło się w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ustawie jest zapisane, że pracodawca celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania i to właśnie nazywa się praca zdalna. Brak jest szczegółowych uregulowań w przepisach na temat pracy zdalnej.

Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej – oznacza to, że polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie. W interesie obu stron, czyli zarówno pracodawcy jak i pracownika, byłoby jednak potwierdzenie tego faktu np. w piśmie skierowanym do pracownika czy w służbowym e-mailu, wiadomości tekstowej, telefonicznie.

Praca zdalna a telepraca – różnice

Telepraca jest to rodzaj pracy wykonywanej regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Telepracownikiem jest więc pracownik, który wykonuje pracę w tych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki swojej pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Może to być np. praca wykonywana na komputerze i przesyłana pracodawcy pocztą elektroniczną.

Praca zdalna może natomiast polegać także na tym, że pracownik wykonuje pracę z użyciem środków komunikacji elektronicznej (komputer, internet), ale również może to być praca bez użycia środków komunikacji na odległość. Przykładowo pracownik może w domu np. analizować i podpisywać dokumenty, pisać opinie odręcznie a następnie przekazać pracodawcy efekty swojej pracy w sposób z nim uzgodniony.

Podsumowanie

 
Telepraca
Praca zdalna
Została uregulowana w ustawie Kodeks pracy Nie jest uregulowana w ustawie Kodeks pracy, została wprowadzona czasowo ustawą o COVID-19
Informacja o wykonywaniu telepracy musi być zapisana w umowie o pracę Informacja o wykonywaniu pracy zdalnej nie jest zapisana w umowie o pracę
Pracodawca ma obowiązek zapewnić niezbędny sprzęt do wykonywania telepracy Pracodawca może zapewnić sprzęt do wykonywania pracy
Rozliczanie wyników wykonanej pracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Wyniki wykonanej pracy mogą być rozliczane w sposób ustalony pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
 

Praca zdalna ma być na stałe wprowadzona do ustawy Kodeks pracy, o czym będziemy informować w kolejnych publikacjach.

Przeczytaj również: – Praca zdalna a koronawirus – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy.
 

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań