Terminy odliczenia podatku VAT naliczonego

Terminy rozliczania podatku VAT naliczonego zostały szczegółowo uregulowane przepisami – podstawowe informacje w tej kwestii opisuje art. 86 Ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT).

Podatek VAT do odliczenia

Generalnie zgodnie ze wskazanym przepisem prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje przedsiębiorcy w takim zakresie, w jakim opodatkowane tym podatkiem towary i usługi służą wykonywaniu działalności opodatkowanej. Od ogólnej zasady istnieją też określone wyjątki, opisane we właściwych artykułach ustawy o VAT. Dotyczą one:
 • świadczenia usług taksówek osobowych – art. 114
 • szczególnych procedur usług turystycznych – art. 119 ust. 4
 • procedury marży – art. 120 ust. 17 i 19
 • szczególnych procedur dla złota inwestycyjnego – art. 124.
Aby ustalić, jaka kwota podatku VAT naliczonego przysługuje do odliczenia w danym okresie, należy odnieść się do art. 86 ust. 2. Zgodnie z nim sumę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku z faktur, które podatnik otrzymał w danym okresie, z tytułu:
 • nabycia towarów i usług
 • dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi (zaliczek).
Kwota podatku naliczonego może się zwiększyć także w sytuacji, kiedy przedsiębiorca przeprowadza transakcje z kontrahentami zagranicznymi. I tak, jeżeli miał miejsce import towarów, kwota ta może zostać powiększona o:
 • podatek naliczony wynikający z otrzymanego dokumentu celnego
 • podatek należny w przypadku zastosowania uproszczonej procedury opodatkowania importu towarów – zgodnie z art. 33a ustawy
 • podatek wynikający z deklaracji importowej, w przypadku zastosowania szczególnej procedury importu zgodnie z art. 33b ustawy.
Dodatkowe szczególne regulacje dotyczące importu towarów zostały opisane w art. 30c ust. 2 oraz art. 37 ustawy o VAT. Wyliczony na ich podstawie podatek również może zwiększyć kwotę podatku do odliczenia.

WNT i WDT

Podobnie jest w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, opisanych odpowiednio w artykułach:
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – art. 9 i 11 ustawy
 • dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca – art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7.
W przypadku takich transakcji kwota podatku należnego jest zaliczana do naliczonego podatku VAT. Szczególnym przypadkiem jest tu dokonanie WNT środka transportu przez osoby opisane jako podatnicy w art. 16 ustawy. Taka transakcja również wpływa na zwiększenie kwoty podatku do odliczenia. Podatek należny zwiększy także wartość podatku naliczonego w przypadku świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca. Tego typu przypadki zostały szczegółowo opisane w art. 17 ust. 1 pkt. 4 lub 8 ustawy.

Podstawowe terminy rozliczania podatku VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje w rozliczeniu za ten okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowym. Innymi słowy – VAT można odliczyć w momencie, kiedy u kontrahenta powstaje obowiązek podatkowy w odniesieniu do danej transakcji. Prawo do odliczenia może być też obwarowane dodatkowymi warunkami – i tak w przypadku:
 • nabycia towarów lub usług, importu towarów lub dokonania części zapłaty przed nabyciem towaru albo wykonaniem usługi – obniżenie podatku jest możliwe najwcześniej w okresie otrzymania faktury lub dokumentu celnego (patrz: Przykład 1); przy czym przy imporcie towarów: – w przypadku procedury uproszczonej (art. 33a ustawy), gdy okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatek należny z tej transakcji może powiększyć podatek naliczony VAT w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu (patrz: Przykład 2)
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 9 ustawy) prawo do obniżenia przysługuje dopiero po spełnieniu dodatkowych warunków: – otrzymano fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy dla danej transakcji – uwzględniono kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której należało rozliczyć ten podatek
 • świadczenia usług albo dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca (art. 17 ust, 1 pkt 5 lub 7 ustawy), oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 11 ustawy) prawo do odliczenia przysługuje tylko po rozliczeniu podatku należnego od tych transakcji w deklaracji podatkowej, dla której przypadał taki obowiązek.
Przykład 1.
Firma AB zakupiła towar od chińskiej firmy w dniu 15.03.2015 r. Urząd celny wystawił dokument celny SAD (wersja elektroniczna – PZC) w dniu 20.05.2015 r. Firma AB wykaże import w deklaracji za maj 2015 r.
Przykład 2.
Firma CD zakupiła towar od chińskiej firmy w dniu 15.03.2015 r. Urząd celny wystawił dokument celny SAD (wersja elektroniczna – PZC) bez naliczonego VAT w dniu 20.04.2015 r. Firma CD dopełniła formalności wynikających z art. 33 ustawy o VAT w dniu 15.11.2015 r. W deklaracji VAT import zostanie wykazany w miesiącu kwiecień 2015 r. W odniesieniu do nabywania usług lub towarów od małego podatnika (w okresie stosowania przez niego metody kasowej) ustawodawca wskazał, iż prawo wykazania podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi (art. 86 ust. 10e ustawy).
Przykład 3.
Firma MK wystawiła fakturę w dniu 15.05.2015 r. z terminem płatności 07.06.2015 r. Nabywca Firma X za towar zapłaciła 05.07.2015 r. Zgodnie z powyższym Firma X wykazuje fakturę w deklaracji VAT za lipiec 2015 r. Warto zwrócić uwagę na art. 86 ust. 11 ustawy, omawiający sytuację gdy podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e ustawy. W takiej sytuacji możliwe jest obniżenie kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Koszty mediów

Ustawodawca w sprawie wykazania podatku naliczonego dotyczącego mediów odsyła do art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy, gdzie wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury. Jednak także w tym przypadku należy pamiętać o art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.
Przykład 4.
Operator telefonii komórkowej wystawił fakturę z dniem 30.05.2015 r. natomiast Firma X otrzymała fakturę listownie w dniu 15.06.2015 r. Faktura zostanie wykazana w deklaracji VAT w dacie otrzymania, czyli w deklaracji za czerwiec 2015 r.  
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań