Jak ująć w KPiR towary zajęte przez komornika?

Przedsiębiorca, który nie reguluje w terminie swoich zobowiązań powinien liczyć się z konsekwencjami takiego działania. Jedną z możliwości, z których może skorzystać wierzyciel jest skierowanie sprawy do sądu. W takim wypadku, jeśli dług nie zostanie spłacony, sprawa trafia do komornika. Przedmiot postępowania egzekucyjnego mogą wówczas stanowić towary znajdujące się w posiadaniu podatnika. Czy w takim wypadku należy dokonać przeksięgowania ich wartości w KPiR?

Towary zajęte przez komornika w KPiR

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia KPiR, towary ewidencjonuje się z chwilą zakupu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz uwzględnia się w dokonywanym na koniec roku spisie z natury. Co ważne, samo zajęcie towarów przez komornika nie wiąże się z koniecznością dokonywania jakichkolwiek zmian w ewidencji księgowej (nie zmienia się bowiem ich przeznaczenie).

Sprzedaż towarów zajętych przez komornika

Zajęte towary mogą zostać sprzedane przez komornika w trybie licytacji. W takiej sytuacji cena sprzedaży ustalana jest na poziomie ¾ wartości szacunkowej. Jeśli towary nie zostaną sprzedane w pierwszej licytacji, na drugą trafiają już w cenie ½ wartości szacunkowej. Co ważne, towary zajęte przez komornika mogą zostać sprzedane innemu podmiotowi, który prowadzi obrót tego typu przedmiotami. W tym wypadku transakcja przeprowadzana jest po cenach hurtowych, a gdy nie zostały one ustalone, wartość towarów szacuje się po cenach o 25% niższych od wartości szacunkowej danego przedmiotu.

Po sprzedaży zajętych towarów komornik ma obowiązek wystawić fakturę z danymi podatnika oraz opodatkować ją według właściwej dla danego towaru stawki podatku od towarów i usług. Dokument taki powinien zawierać wszelkie niezbędne dane, a także adres organu egzekucyjnego, który dokonał sprzedaży zajętych towarów.

Dla przedsiębiorcy (dłużnika) powstaje z tego tytułu przychód, który powinien ująć w KPiR na podstawie otrzymanej faktury. Jednocześnie nie otrzyma on za nią zapłaty, ponieważ kwota pozyskana ze sprzedaży w całości przejmowana jest przez komornika na poczet egzekwowanych długów.

 

Do czego służą poszczególne kolumny w KPiR? Dowiedz się więcej!

Popularne posty:

UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI