Urlop macierzyński a zwolnienie z opłacania składki na FP i FGŚP

Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FP oraz FGŚP) jest obowiązkową składką jaką opłaca pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę, kiedy wynagrodzenie przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia krajowego. Oczywiście od powyższej zasady istnieją wyjątki m.in. nie opłaca się składki od wynagrodzeń pracowników, którzy w przypadku kobiet ukończyli 55 lat, mężczyzn 60. Tematem artykułu jest zwolnienie z opłacanie składek na FP oraz FGŚP dotyczące pracowników powracających do pracy po urlopach związanych z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Zwolnienie z opłacania składki na FP i FGŚP

W przypadku jak zatrudnimy pracowników (na umowę o pracę) powracających z:

  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • lub urlopu wychowawczego
Ważne!

Zwolnienie to dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje przez 36 miesięcy od pierwszego dnia następującego po tym, w którym pracownik wrócił z urlopu. Bardzo ważną kwestią w przypadku takiego zwolnienia jest to, że skorzystać z niego może tylko ten pracodawca, który udzielił urlopu.

W przypadku kiedy pracownik się zwolni i podejmie zatrudnienie u innego pracodawcy, nawet jeżeli nie minął jeszcze okres 36 miesięcy, nowy pracodawca, nie może skorzystać z tego zwolnienia. Rozwiewając wątpliwości, nie ma tutaj znaczenia czy będzie przerwa między zatrudnieniami, czy też nie – prawo nie przysługuje po zmianie pracy u nowego pracodawcy.

Wyjątkiem będzie przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Art. 231. § 1.

„W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.”
Według wyjaśnień ZUS, jeżeli pracodawca wykorzysta w całości 36-miesięczny okres zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy u pracownika po powrocie z urlopu udzielonego z tytułu urodzenia dziecka, a następnie udzieli pracownikowi urlopu wychowawczego (na to samo dziecko), to nie przysługuje mu kolejne 36-miesięczne zwolnienie z opłacania składek.
Przykład 1

Pracownica wróciła 1 października 2015 r. na swoje stanowisko pracy do macierzystego zakładu po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Pracodawca skorzystał ze zwolnienia z opłacania za pracownicę z 36 miesięcy składek na Fundusz Pracy i FGŚP.

Czyli nie opłacał tych składek do 30 września 2018 r.

Ale ze względu na kłopoty zdrowotne dziecka od 15 października 2018 r. pracownica musiała pójść na urlop wychowawczy na okres 12 miesięcy. Po powrocie tej pracownicy z urlopu wychowawczego, pracodawcy nie będzie przysługiwało już prawo na kolejne 36-miesięczne zwolnienie z opłacania tych składek, ponieważ urlop był związany z opieką nad tym samym dzieckiem.

Przykład 2

Pracownica wróciła 8 października 2018 r. na swoje stanowisko pracy do macierzystego zakładu po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W takim przypadku pracodawca skorzysta ze zwolnienia z opłacania za pracownicę, przez okres 36 miesięcy składek na Fundusz Pracy i FGŚP.

Ale ze względu na kłopoty zdrowotne dziecka po 10 miesiącach pracy pracownica musiała pójść na urlop wychowawczy na okres 6 miesięcy.

Po powrocie z urlopu wychowawczego pracodawca może nadal skorzystać ze zwolnienia z opłacania FP i FGŚP za pracownicę – zwolnienie to nie przepada. W tym przypadku pracodawca może skorzystać jeszcze za pozostałe 26 miesięcy, bo 10 miesięcy zwolnienia już zostało wykorzystane (36 -10 miesięcy pracy = 26).

W takim przypadku nie ma znaczenia ile trwa urlop wychowawczy.

Okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP można liczyć od nowa po kolejnym urlopie macierzyńskim lub wychowawczym pracownicy, ale tylko w przypadku jak urlop ten został udzielony z tytułu opieki nad innym dzieckiem.

Przykład 3

Po urodzeniu pierwszego dziecka pracownica wróciła po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim do pracy. Pracodawca skorzystał ze zwolnienia z opłacania za pracownicę, przez okres 36 miesięcy składek na Fundusz Pracy i FGŚP.

Po 10 miesiącach zatrudnienia pracownica urodziła drugie dziecko i poszła na urlop macierzyński a następnie na urlop rodzicielski. I w takiej sytuacji dalsze prawo do zwolnienia z opłacania za pracownicę składek na FP i FGŚP przepada za dalsze miesiące.

W tym przypadku za 26 miesięcy bo już za 10 miesięcy nie były opłacane składki (36 -10 miesięcy pracy = 26). Ale jak pracownica wróci z urlopu rodzicielskiego udzielonego na to drugie dziecko, to pracodawca nabywa nowe prawo do tego zwolnienia z opłacania przez okres 36 miesięcy składek na Fundusz Pracy i FGŚP.

Zobacz również: Kiedy naliczamy FP i FGŚP.
▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań