Usługa kompleksowa a faktura sprzedaży

usługa kompleksowa a faktura sprzedaży

Zastanawiasz się, jak powinna wyglądać faktura obejmująca usługę kompleksową? W takim razie zachęcamy do przeczytania artykułu.

Prawidłowość wystawiania faktur często jest przedmiotem rozważań zarówno przedsiębiorców, jak i organów podatkowych. Bardzo często w przepisach nie są uregulowane pewne kwestie formalne, będące przyczyną polemiki pomiędzy fiskusem a osobami, które prowadzą działalność gospodarczą. Jednym z takich przykładowych tematów jest ujmowanie usługi kompleksowej na fakturze sprzedaży. Dzisiaj odniesiemy się do tego tematu na podstawie stanowiska, jakie reprezentują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych.

Jak należy rozumieć usługę kompleksową?

Świadczenie w ramach usługi kompleksowej odnosi się do sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje, z ekonomicznego punktu widzenia, kilka świadczeń, które są jej składowymi.

W takim przypadku powinno dojść do obiektywnej oceny, co jest usługą zasadniczą, a co usługą pomocniczą. Nie jest to jednak bardzo często łatwe do ustalenia.

Dywagacje na ten temat były już niejednokrotnie przedmiotem rozważań w wydawanych interpretacjach podatkowych i wyrokach sądowych. Ma to bardzo często związek z wykazaniem prawidłowej stawki podatku VAT na fakturze, jeżeli usługa zasadnicza i usługi pomocnicze opodatkowane są różnymi stawkami, bądź rodzi się wątpliwość czy faktura powinna być oznaczona w obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności.

Usługa transportowa jako usługa kompleksowa na fakturze

Przedsiębiorcy bardzo często zastanawiają się, jak prawidłowo ujmować na fakturze sprzedaży koszty transportu.

Przywołany został typowy przykład usługi kompleksowej. Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych bardzo często stoją na stanowisku, że dostawa towarów z usługą transportową i pakowania towarów powinna być potraktowana jako usługa kompleksowa, która nie powinna być dzielona na elementy na fakturze VAT, czyli transport nie powinien być wyszczególniony odrębnie.

Na takim stanowisku stoi m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0113-KDIPT1-1.4012.672.2020.1.RG z dnia 02.11.2020 r. czy w interpretacji nr 0112-KDIL2-3.4012.448.2018.2.EZ z dnia 17.10.2018 r.

Chociaż nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o wyroku NSA sygn. akt I FSK 661/17 z dnia 05.06.2019 r., w którym sąd stoi na stanowisku, że brak jest przepisów, które wprost zabraniałyby przedsiębiorcy odrębnego wykazywania na fakturze dostawy towarów i usługi transportowej.

Usługi serwisowe jako usługa kompleksowa na fakturze

W kontekście oceny świadczenia usługi serwisowej jako usługi kompleksowej przedsiębiorca zwrócił się w zapytaniu o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Przedmiotowa sprawa dotyczy świadczenia usług serwisowych w zakresie naprawy pojazdów mechanicznych. W skład usługi serwisowej wchodzi zarówno robocizna, jak i zużyte materiały. W tym przypadku zostało zadane pytanie, czy jeżeli na fakturze znajdą się części do wykonania usługi, które znajdują się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a wartość tych części przekracza 15.000 zł, to czy prawidłowe będzie postępowanie przedsiębiorcy, że nie oznaczy faktury w MPP, ponieważ uznaje, że usługa serwisowa jest usługą kompleksową, a części stanowią jedynie element pomocniczy usługi zasadniczej. Na fakturze będzie jednak wykazana odrębnie usługa serwisowa i wartość zużytych części do naprawy.

Organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe, że nie ma obowiązku oznaczania faktury w split payment. Jednocześnie organ podatkowy zauważył, że skoro przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie usługa, to ta usługa powinna być wykazana na fakturze jako przedmiot sprzedaży, natomiast materiały czy wartość robocizny, jako elementy składowe tej usługi mogą być zamieszczone poza fakturą. Mogą stanowić nawet osobny dokument w formie kosztorysu. W ocenie organu podatkowego faktura powinna zawierać informacje o faktycznym zdarzeniu gospodarczym, a więc w przypadku świadczenia usługi, jako świadczenia kompleksowego. Nie powinny być na fakturze w odrębnej pozycji wykazywane towary do jej wykonania.

Pomimo wyroku NSA z 2019 roku, w którym sąd zauważył, że organ podatkowy, jak również sąd I instancji nie wskazał podstawy prawnej, z której wynika, że zabronione jest odrębne wykazywanie kilku różnych świadczeń składających się na usługę kompleksową na wystawionej fakturze, organy podatkowe w dalszym ciągu w wydawanych interpretacjach negują taką praktykę. Są to co prawda interpretacje wydawane w indywidualnych sprawach, ale niewątpliwie muszą być brane pod uwagę.

Zawsze w takich sytuacjach ostateczna decyzja należy do przedsiębiorcy, w jaki sposób wystawi fakturę na usługę kompleksową. Zaprezentowane informacje mają wskazać, jaki kierunek wyznaczają organy podatkowe.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość