Uwaga – od stycznia 2014 zmiana przepisu dotyczącego zwolnienia od podatku VAT

Art. 43 ustęp 1 pkt 2 obecnie brzmi: „Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.

Przez towar używany rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

    Oznacza to, że jeśli podatnik zakupił np. pojazd na umowę kupna – sprzedaży, a następnie używał go w działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy, to przy jego sprzedaży stosuje stawkę VAT „zwolniony”.

    Projekt zmiany od stycznia 2014: „Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.

    Wynika z tego, iż od roku 2014 podatnik prowadzący sprzedaż opodatkowaną każdą sprzedaż majątku będzie opodatkowywał. Nie będzie już miało znaczenia, że podatnik nie miał prawa odliczyć podatku VAT przy zakupie.

    Prowadzi to do ważnego wniosku: jeśli zamierzamy sprzedać towar używany, od którego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie, to korzystnie jest go sprzedać do końca roku 2013.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI