W 2018 roku zmiana opodatkowania akcji nabytych w ramach programów motywacyjnych

Od 2018 roku znowelizowane zostaną zasady obejmowania lub nabywania akcji spółki w ramach programów motywacyjnych. Zmiana dotyczy programów realizowanych przez spółki akcyjne, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przez program motywacyjny objęty nowymi regulacjami rozumie się:

system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:
    1) spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo
    2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 W wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art.3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2. Tytuły z których powstać może przychód, wskazane w art. 12 i 13 to przede wszystkim umowa o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy, umowa o dzieło, zlecenie, działalność menedżerska i o zarządzanie podmiotem, wynagrodzenie członków zarządów i rad nadzorczych. Przepisy powyższe mają jednak zastosowanie wyłącznie do dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przychód, zgodnie z nowymi regulacjami powstanie dopiero w momencie zbycia akcji.   Autor: Joanna Pindelska – Doradca Podatkowy  
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI