Wierzytelności nieściągalne w ustawie o podatku dochodowym

Strata ze zbycia wierzytelności

Często, podczas prowadzenia działalności gospodarczej, zdarza się tak że przedsiębiorca wystawi fakturę za towar lub usługę, rozliczy ją zarówno dla podatku PIT, jak i VAT a kontrahent faktury nie ureguluje. Aby móc wpisać wierzytelność jako koszt uzyskania przychodu należy najpierw udowodnić jej nieściągalność. Poniżej przedstawiono praktyczne wskazówki co należy z taką fakturą zrobić oraz kiedy taka faktura staje się kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorcy.

Często, podczas prowadzenia działalności gospodarczej, zdarza się tak że przedsiębiorca wystawi fakturę za towar lub usługę, rozliczy ją zarówno dla podatku PIT, jak i VAT a kontrahent faktury nie ureguluje. Aby móc wpisać wierzytelność jako koszt uzyskania przychodu należy najpierw udowodnić jej nieściągalność. Poniżej przedstawiono praktyczne wskazówki co należy z taką fakturą zrobić oraz kiedy taka faktura staje się kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorcy.

Wierzytelności nieściągalne – udokumentowanie

Za nieściągalne uznaje się wierzytelności udokumentowane:

 1. postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego,
 2. postanowieniem sądu o:
 3. – oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidacje majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub

  – umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi konieczność, o której mowa lit. a), lub

  – ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo

 4. protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od tej kwoty.

Podsumowując zatem, wierzytelność nieściągalną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że uprzednio wierzytelność ta była przychodem oraz przedsiębiorca odpowiednio udokumentuje nieściągalność.

W tym miejscu należy zaznaczyć, ze przy kwotach niewielkich wystarczającym dowodem nieściągalności jest protokół spisany przez podatnika. Do protokołu można podpiąć wszystkie zebrane dowody nieściągalności. Jeśli zaś chodzi o większe kwoty przedsiębiorca, aby móc wierzytelność wpisać do kosztów uzyskania przychodu musi posiadać odpowiednie postanowienie z właściwego organu egzekucyjnego lub sądu.

Uprawdopodobnienie nieściągalności w przepisach

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 21 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodu zalicza się odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 ust. 1 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie przepisów ust. 3. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, w szczególności gdy:

 1. dłużnik został wykreślony w ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację jego majątku, albo
 2. zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo
 3. wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo
 4. wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego.

Ustawodawca w art. 23 ust. 3 cyt. ustawy wymienił typowe sytuacje uprawdopodobniające nieściągalność wierzytelności.

Należy jednak pamiętać, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodu wierzytelności przedawnione co wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym. Potwierdzają to również wydane na ten temat interpretacje podatkowe.

Innym sposobem na odzyskanie zapłaconego podatku dochodowego od nieopłaconych przez kontrahentów faktur jest wprowadzona od 1 stycznia 2021 r. tzw. ulga na złe długi.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

2 komentarze

 1. Paweł Wojda

  Moim zdaniem stwierdzenie że starania o uznanie wierzytelności za nieściągalną można zacząć po 2 latach od wystawienia faktury jest bzdurą i poco Państwo mieszacie ludziom w głowach, po dwóch latach roszczenie się przedawni.

 2. Hanna Liczner

  Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Tekst został poprawiony.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość