Wycofanie środka trwałego do majątku prywatnego co z VAT i PIT?

Środki trwałe są to składniki majątkowe przedsiębiorcy, zarówno nieruchome typu: budynki, budowle, grunty jak również ruchome typu: samochody, maszyny, urządzenia, inwentarz żywy. Na etapie kupowania wydatki poniesione przez przedsiębiorcę mogą być ujęte w koszty uzyskania przychodów jednorazowo bądź poprzez odpisy amortyzacyjne rozłożone w czasie. Od zakupu środków trwałych czynni podatnicy VAT mogą skorzystać również z odliczenia podatku VAT.

Co powinien wiedzieć przedsiębiorca, który zmienia zdanie i decyduje się na wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej?

O czym należy pamiętać na gruncie podatku dochodowego?

Środek trwały wprowadzony do ewidencji środków trwałych można amortyzować i są to nasze koszty. Po wycofaniu środka trwałego nie można już dokonywać odpisów amortyzacyjnych od następnego miesiąca po podjęciu takiej decyzji. Dotychczasowe odpisy mogą pozostać w kosztach nie trzeba ich wyksięgowywać, niezamortyzowanej części nie można ująć w kosztach.

Sprzedaż wycofanego środka trwałego przed upływem 6 lat

Jeżeli będziemy chcieli sprzedać taki środek trwały to jest jednak pewien warunek. Otóż jeżeli tego dokonamy przed upływem 6 lat pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wycofaliśmy dany składnik majątku z działalności gospodarczej będzie to dla nas przychód podatkowy, który należy opodatkować. Taki przychód w momencie sprzedaży będzie można pomniejszyć o niezamortyzowaną wartość, której poprzednio nie ujęliśmy w kosztach uzyskania przychodów.

▲ wróć na początek
Przykład

Pan Jan kupił w maju 2017 roku komputer na kwotę 12.000 zł netto. Wprowadził go do ewidencji środków trwałych i rozpoczął naliczanie odpisów amortyzacyjnych od miesiąca czerwca w wysokości 30% w skali roku, a więc po 300 zł miesięcznie. W grudniu 2018 roku Pan Jan zdecydował, że wycofa komputer z działalności gospodarczej i od stycznia 2019 roku przerwał naliczanie amortyzacji. W maju 2019 roku podjął decyzję o sprzedaży komputera.

Komputer został sprzedany za kwotę 7.000 zł netto.

Z uwagi, że nie upłynęło 6 lat od wycofania komputera z działalności gospodarczej Pan Jan będzie musiał obliczyć i wykazać przychód od tej transakcji.

Przychód ze sprzedaży – 7.000 zł

Amortyzacja w PIT

Ujęta w PKPiR do miesiąca wycofania – 5.700 zł (06.2017-12.2018 =19×300=5.700)

Niezamortyzowana część

Koszt podatkowy przy sprzedaży- 6.300 zł (12.000-5.700=6.300)

Dochód do opodatkowania – 700 zł (7.000-6.300=700)

Przychód ze sprzedaży komputera „Pozostałe przychody” w PKPiR Niezamortyzowana część KUP „Pozostałe wydatki” w PKPiR Dochód do opodatkowania
7.000,00 6.300,00 700,00
 

U Pana Jana powstanie dochód do opodatkowania w kwocie 700 zł.

Co powinniśmy wiedzieć o podatku VAT?

Wszystko zależy w dużej mierze od tego czy przy zakupie środka trwałego przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości lub w części. Jeśli tak to mamy obowiązek naliczenia i zapłaty podatku VAT należnego. Podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa środka trwałego z dnia wycofania. Kwotę podatku VAT należy ująć w rejestrze sprzedaży.

Jeśli będzie to samochód osobowy z prawem do odliczenia 50% VAT, można skorzystać z prawa skorygowania nieodliczonego podatku VAT:

  • 60 miesięcy – samochód o wartości pow. 15.000 zł,
  • 12 miesięcy – samochód o wartości do 15.000 zł.
▲ wróć na początek

Warunkiem jest, aby od miesiąca zakupu do miesiąca wycofania nie upłynęły wskazane powyżej terminy. Późniejsza sprzedaż środka trwałego z majątku prywatnego nie rodzi już obowiązku zapłaty podatku VAT.

Sprzedaż samochodu firmowego lub wycofanego – sprawdź różnice.

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań