Blog ifirma.pl

Wypadki przy pracy

|
|
4 minut czytania
W każdym przedsiębiorstwie, bez względu na charakter świadczenia pracy może dojść do wypadku przy pracy. Nawet jeżeli pracodawca wprowadzi odpowiednie środki bezpieczeństwa. W żaden sposób nie jest on w stanie wykluczyć możliwości wystąpienia wypadku przy pracy, ale znajomość obowiązujących procedur pozwoli uniknąć dodatkowych kłopotów.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
W każdym przedsiębiorstwie, bez względu na charakter świadczenia pracy może dojść do wypadku przy pracy. Nawet jeżeli pracodawca wprowadzi odpowiednie środki bezpieczeństwa. W żaden sposób nie jest on w stanie wykluczyć możliwości wystąpienia wypadku przy pracy, ale znajomość obowiązujących procedur pozwoli uniknąć dodatkowych kłopotów. Odpowiedzialność za wypadek przy pracy ponosi pracodawca niezależnie od swego zawinienia lub przyczynienia się do spowodowania wypadku przy pracy. Przepisy w tym zakresie pracodawca powinien znać już wcześniej, aby wdrożyć w zakładzie pracy odpowiednie procedury postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy oraz wyznaczyć wybranym pracownikom odpowiednie funkcje i umożliwić im odbycie właściwych szkoleń.

Pojęcie wypadku przy pracy

Wg art.3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą :
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Rozporządzenie Rady Ministrów

Z dniem 3 lipca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Rozporządzenie to jest konsekwencją zmiany art. 237 Kodeksu pracy, wprowadzonej ustawą z dnia 22 maja 2009 r.

Co wprowadzają nowe przepisy

Nowe rozporządzenie reguluje sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania. Przepisy określają również skład zespołu powypadkowego oraz zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. Dotychczasowe przepisy zwalniały mniejsze firmy z obowiązku tworzenia dwuosobowego zespołu powypadkowego. W jego skład mógł wchodzić tylko pracodawca. Natomiast w zmianach wprowadzonych od lipca tego roku nawet w małej firmie, w skład zespołu powypadkowego musi wchodzić pracodawca oraz specjalista BHP. Drugą istotną zmianą jest to, że zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami, pracodawca u którego miał miejsce wypadek mógł ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, niezależnie od tego, czy łączył go z pracownikiem stosunek pracy czy też nie. Następnie przekazywał on pełną dokumentację powypadkową pracodawcy poszkodowanego pracownika w celu jej zatwierdzenia. Zapis ten powodował wątpliwości interpretacyjne, które usunięto w nowym rozporządzeniu. Wg nowego rozporządzenia protokół powypadkowy zawsze zatwierdza przełożony poszkodowanego pracownika. Trzecia istotna zmiana dotyczy protokołu powypadkowego. W rozporządzeniu obowiązującym od 3 lipca 2009 r. nie ma już zapisu o konieczności przechowywania przez pracodawcę protokołu powypadkowego oraz pozostałej dokumentacji powypadkowej przez okres 10 lat. Co jednak nie oznacza, że takiego obowiązku już nie ma. Obecnie przepis ten wprowadzono do art. 234 par. 3 jako pkt 1 kodeksu pracy. Dla pracodawców i pracowników wydanie nowego rozporządzenia nie oznacza więc zmiany procedury postępowania gdy dojdzie do wypadku przy pracy. Nadal trzeba będzie zabezpieczyć miejsce wypadku, powołać zespół powypadkowy i sporządzić protokół.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia wypadkowego ZUS

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy ma prawo do odszkodowania wypłacanego przez ZUS z ubezpieczenia wypadkowego. Kwoty odszkodowań są następujące: W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:
 • 621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 • 621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych
 • 10 860 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
 • 10 860 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
 • 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
 • 27 927 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko
 • 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci
 • 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko
 • 10 860 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
 • 27 927 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
Małgorzata Michalak

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie