Zaliczka otrzymana przed utratą zwolnienia z VAT – cz. 1

Fakt otrzymania zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów lub usług powinien zostać rozliczony na gruncie podatku od towarów i usług. Obowiązek ten nie dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia z VAT. Może jednak wystąpić sytuacja, w której przedsiębiorca zwolniony z VAT otrzyma taką wpłatę, a następnie stanie się czynnym podatnikiem VAT (wskutek przekroczenia ustawowych limitów lub po prostu zrezygnuje ze zwolnienia). Jak w takim wypadku rozliczyć zaliczkę otrzymaną przed utratą zwolnienia z VAT?

Zaliczka otrzymana przed utratą zwolnienia z VAT obejmująca 100% ceny

Jeżeli zaliczka otrzymana przed utratą zwolnienia z VAT obejmowała 100% ceny świadczenia, wówczas dokonana dostawa towarów lub wykonana usługa nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W takim wypadku bowiem nabywca wpłacił zaliczkę w okresie, kiedy sprzedawca korzystał jeszcze ze zwolnienia (podmiotowego lub przedmiotowego) z VAT. Zgodnie z art. 41 ust. 14f ustawy o tym podatku, zmiana stawki w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu tej zmiany lub po nim, w związku z którą otrzymano całość lub część zapłaty, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania zapłaty otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.

Przykład zaliczki otrzymanej przed utratą zwolnienia z VAT obejmująca 100% ceny

Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT w dniu 18 sierpnia 2018 roku otrzymał 80% zaliczkę na poczet przyszłej usługi. 9 września 2018 roku klient wpłacił pozostałe 20%. Sprzedawca pobranych zaliczek nie dokumentował fakturami. 27 września 2018 roku, ze względu na przekroczenie limitu obrotów, podatnik utracił prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług. Usługa, na poczet której zostały wpłacone zaliczki została wykonana 10 października 2018 roku. Jak będzie wyglądało rozliczenie takiej transakcji?

Sprzedawca: W tym wypadku sprzedawca nie opodatkowuje takiej sprzedaży podatkiem od towarów i usług. Po wykonaniu usługi, dla udokumentowania przychodu (w dniu wykonania usługi), powinien on wystawić fakturę ze stawką „zw” i stosowaną wcześniej podstawą zwolnienia z VAT.

Nabywca (będący czynnym podatnikiem VAT): Ze względu na brak obowiązku ujmowania w rejestrach VAT zakupów ze stawką „zw”, nabywca nie ma obowiązku wykazywania zaliczek wpłaconych podatnikowi korzystającemu ze zwolnienia. Ewidencji będzie podlegała dopiero faktura wystawiona po wykonaniu usługi (ujęcie kosztu w odpowiedniej kolumnie KPiR).

 

Co jeśli zaliczka otrzymana przed utratą zwolnienia z VAT nie obejmowała 100% ceny?
Odpowiedź znajdziesz w drugiej części artykułu dostępnej tutaj.
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK