Zasady korygowania przychodów i kosztów od 1 stycznia 2016 roku

Ustawą z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów wprowadzono zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do artykułu 14 dodano ust. 1m-1p, który odnosi się do momentu korygowania przychodów, jak również rozszerzono artykuł 22 o ust. 7c-7f dotyczący korygowania kosztów.

Korygowanie przychodów i kosztów – zmiany w prawie

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Natomiast po stronie kosztów, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Przypomnijmy, że do końca ubiegłego roku ograny podatkowe stały na stanowisku, że korekty podatnik powinien dokonać w miesiącu, w którym została zaksięgowana pierwotna faktura, bez względu na to, czy korekta dotyczyła zwrotu towaru czy była spowodowana pomyłką co do ceny/ilości towaru. Niestety takie stanowisko organów podatkowych przysparzało podatnikom wiele problemów. Korekta zapisów wstecz rzutowała na kolejne miesiące księgowe, co wiązało się z dodatkowymi obowiązkami, a w niektórych przypadkach nawet z korektą zeznania rocznego.

Nowe przepisy oznaczają ułatwienia ?

Zmiany wprowadzane od nowego roku ułatwią podatnikom rozliczanie bieżących transakcji, takich jak zwrot towarów, ale wprowadzą też inne utrudnienia.

Mianowicie, w sytuacji gdy w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzyma fakturę korygującą zmniejszającą nie zostaną poniesione inne koszty lub kwota poniesionych kosztów będzie niższa od kwoty zmniejszenia, podatnik zobowiązany będzie zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty. Podobnie będzie po stronie przychodów, czyli jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik wystawi fakturę korygującą zmniejszającą, nie zostaną osiągnięte przychody lub kwota tych przychodów będzie niższa od kwoty zmniejszenia, podatnik będzie zobowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o daną kwotę.

Niemniej jednak, zmiana przepisów która wchodzi życie od 1 stycznia 2016 roku ułatwi podatnikom księgowanie bieżących zdarzeń gospodarczych, w tym zwykłego zwrotu towaru. Nowe zasady księgowania faktur korygujących stosuje się również do przychodów oraz kosztów poniesionych/uzyskanych przed 1 stycznia 2016 roku.

Podsumowując, w przypadku gdy podatnik dokona zwrotu towaru styczniu 2016 roku, którego zakup był dokonany jeszcze w grudniu 2015 roku, otrzymując fakturę korygującą z datą na przykład 11.01.2016, księguje korektę na bieżąco, czyli w miesiącu styczniu 2016.

 

Autor: Iwona Derbisz – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI