Zasady odliczania składki zdrowotnej

Przedsiębiorca może pomniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy maksymalnie o 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Ale jest to możliwe tylko wtedy, kiedy składka zdrowotna do odliczenia nie przewyższa zaliczki podatkowej. Jeśli przedsiębiorca wykazuje stratę z działalności gospodarczej, nic nie odliczy – chyba, że ma jednocześnie inne źródła dochodów np. z umowy o pracę lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, osiągającym dochody, wtedy jest możliwe odliczenie składki zdrowotnej w rocznym zeznaniu podatkowym.

Składka zdrowotna – odliczanie

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy jest obligatoryjna i wynosi 9% podstawy wymiaru, o czym stanowi art. 79 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dla przedsiębiorców podstawą wymiaru składki jest kwota zadeklarowana, ale nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw łącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale roku. Jak wiadomo, składka jest odliczana – jeśli została opłacona – wyłącznie od podatku dochodowego do wysokości 7,75% podstawy wymiaru, zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof). Tak więc różnica między składką zapłaconą, a odliczoną czyli 1,25% podstawy wymiaru jest już nieodliczana, ani nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W 2017 r. składka zdrowotna dla przedsiębiorców wynosi 297,28 zł, z czego do odliczenia jest 255,99 zł. Ważne: Nie ma możliwości odliczenia od podatku składki niezapłaconej. Zaległe składki opłacone za lata ubiegłe podlegają rozliczeniu w roku ich zapłaty.
Przykład 1
Pan Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą, jest zatrudniony również na umowę o pracę i opłaca tylko składkę zdrowotną. W roku 2015 nie osiągnął dochodu i wygenerował stratę na poziomie 2000 zł. Kwota opłaconych składek zdrowotnych w roku 2015 wynosi 2879,45 zł. Podatek do zapłaty do US wynosi 0 zł, a zapłacone składki nie są odliczone w działalności. Z uwagi na fakt, że Pan Jan osiąga dochody z innego źródła (umowy o pracę) oraz rozlicza się wspólnie z żoną, która również osiąga dochody z umowy o pracę, to składki zdrowotne nie odliczone w działalności może odliczyć sporządzając zeznanie roczne za 2015 od podatku opłaconego z innych źródeł.
Przykład 2
Pan Jan Nowak w 2016 r. wygenerował dochód, który spowodował, że jego podatek obliczony za rok 2016 wynosi 3500 zł. Kwota opłaconych składek zdrowotnych w roku 2016 wynosi 2977,62 zł Podatek do zapłaty 3500-2977,62 = 522,38 zł czyli do US za rok 2016 Pan Jan Nowak zapłaci 522 zł. Składki zdrowotne zostały w całości odliczone w działalności.

Dlaczego składka zdrowotna nie jest kosztem podatkowym?

Składka zdrowotna nie jest kosztem podatkowym ponieważ ustawodawca wyłączył ten wydatek z kosztów. Jak wynika z treści art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o pdof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w roku podatkowym przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań