Powrót

Zaświadczenia o przychodach pracowników pobierających zasiłki lub świadczenia przedemerytalne – termin złożenia do ZUS 31 maja

zasiłki lub świadczenia przedemerytalne

Zatrudniasz pracowników, którzy pobierają zasiłki lub świadczenia przedemerytalne? W takim przypadku musisz pamiętać o złożeniu do ZUS zaświadczenia o przychodach w terminie do 31 maja.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Początek roku, a właściwie jego kilka pierwszych miesięcy, wiąże się z licznymi obowiązkami dla przedsiębiorców. Mowa tutaj o zeznaniach rocznych, począwszy od 2023 roku roczne rozliczenie składki zdrowotnej, ale również niektórzy płatnicy mają obowiązek przekazywania dodatkowych zaświadczeń do ZUS. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się zaświadczeniem o przychodach pracowników, którzy pobierają zasiłki lub świadczenia przedemerytalne jednocześnie przypominając płatnikom, że termin na ich złożenie upływa 31 maja.

Zasiłek lub świadczenie przedemerytalne – kto ma o niego prawo?

Na temat przyznawania zasiłków i świadczeń przedemerytalnych wypowiadają się przepisy ZUS, w szczególności mowa jest o tym w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych. Osoba, która chce ubiegać się o takie świadczenie musi spełniać szereg z warunków, o jakich jest mowa w przepisach. Dokumenty o przyznanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego składa się do ZUS, który je weryfikuje i wydaje decyzję w tej sprawie. O zasiłek przedemerytalny mogą się ubiegać osoby, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego, a więc w przypadku kobiet 60 lat a w przypadku mężczyzn 65 lat.

Prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego uzależnione jest od wielu czynników
Kluczowe będą: wiek, staż pracy i warunki rozwiązania stosunku pracy
Wnioske o przyznanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego składa się do ZUS
Do wniosku należy dołączyć szereg dodatkowych dokumentów
Decyzję o przyznaniu lub odmowie wydaje organ ZUS w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji
Od decyzji można złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji
Wysokość świadczenia przedemerytalnego od 1 marca 2023 r. wynosi 1.600,70 zł

Świadczenie przedemerytalne – kiedy może zostać ograniczone lub zawieszone?

Z przepisów wynika również w jakich okolicznościach ZUS ograniczy lub zawiesi wypłatę świadczenia przedemerytalnego. Chodzi o wysokość przychodów osiąganych z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Wysokość kwot wpływających na te ograniczenia jest publikowana corocznie a ich zmiana zaczyna obowiązywać od 1 marca każdego roku.

Wysokość kwot wpływających na ograniczenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego obowiązuje od 1 marca 2023 r.:
1.586,60 zł – dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2022 r.
4442,40 zł – graniczna miesięczna kwota przychodów
53.308,80 zł – graniczna roczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2022 r.
800,35 zł – gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia
Po przekroczeniu granicznej kwoty przychodu wypłata świadczenia ulega zawieszeniu

Zaświadczenia o przychodach pracowników pobierających zasiłki lub świadczenia przedemerytalne – termin złożenia do ZUS 31 maja

Osoby, które pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, jeżeli osiągają jakiekolwiek przychody, mają obowiązek poinformować o tym fakcie ZUS. Jeżeli pozostają w zatrudnieniu, to w ich imieniu dokona tego płatnik. Taki obowiązek wynika z tego, że po przekroczeniu określonego pułapu przychodów wypłata takiego świadczenia może zostać ograniczona a niekiedy zawieszona.

Obowiązek przesłania zaświadczeń o przychodach mają płatnicy, którzy zatrudniają osoby pobierające świadczenie przedemerytalne
Na zaświadczeniu wykazywane są przychody z tytułu m.in.:
  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenia,
  • umowy agencyjnej,
  • spółdzielczej umowy o pracę,
  • ze stosunku służbowego, np. wojsko, policja, służba celna
Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą wchodzi w rolę płatnika i ma obowiązek osobiście przygotować i przesłać takie zaświadczenie do ZUS
Na zaświadczeniu o przychodach znajdą się te kwoty, które są w podstawie do naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Przychodem będą także m.in.: wypłacone zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, wynagrodzenie za czas choroby, wypłata świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego
Termin na przekazanie zaświadczenia o przychodach do ZUS mija 31 maja 2023 r.
Rozliczenie przychodów dotyczy okresu od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku
Na zaświadczeniu przychody należy wykazać w układzie miesięcznym, w podziale na kategorie dokonywanych wypłat
Na podstawie otrzymanego zaświadczenia ZUS przeprowadza analizę i informuje osoby zainteresowane o fakcie ograniczenia, zawieszenia czy wypłacie świadczenia przedemerytalnego w pełnej wysokości

Podsumowanie

Osoby, które pobierają zasiłki lub świadczenia przedemerytalne i osiągają przychody, które podlegają pod składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia o osiągniętych przychodach. Jeżeli osoba pobierająca zasiłek pozostaje w zatrudnieniu, to taki obowiązek spoczywa na płatniku, na pracodawcy i zleceniodawcy lub innym płatniku składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę – na właściwej jednostce organizacyjnej. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, to muszą to zrobić osobiście. Roczny okres rozliczeniowy liczy się od 1 marca do 28/29 lutego kolejnego roku. Termin na złożenie zaświadczenia upływa 31 maja każdego roku.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość