Zawieszenie działalności a US

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników mogą zawiesić prowadzenie działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Czy w trakcie tego okresu przedsiębiorca ma jakieś zobowiązania wobec urzędu skarbowego? Sprawdźmy.

Zawieszenie działalności – czy informować o tym US?

Przedsiębiorca, który decyduje się na zawieszenie działalności, nie ma obowiązku zawiadamiania o tym fakcie urzędu skarbowego. Informacja ta zostanie przekazana fiskusowi automatycznie po wypełnieniu przez podatnika wniosku CEIDG-1.

Zawieszenie działalności – deklaracje i podatki

W trakcie zawieszenia działalności podatnik jest zwolniony z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji VAT (i wpłacania należnego podatku do urzędu skarbowego). Należy jednak pamiętać, że jeżeli okres przerwy w prowadzeniu firmy obejmuje koniec roku, konieczne jest sporządzenie remanentu oraz złożenie rocznego PIT i ewentualne zapłacenie podatku. Co ważne, w trakcie zawieszenia działalności podatnik ma prawo sprzedawać wyposażenie oraz środki trwałe, jak również osiągać przychody z zobowiązań powstałych przed zawieszeniem (więcej na temat praw i obowiązków przedsiębiorcy w trakcie zawieszenia działalności przeczytasz tutaj). W takim wypadku przedsiębiorca powinien zapłacić zaliczki na PIT bezpośrednio po wznowieniu działalności lub uwzględnić je w zeznaniu rocznym składanym w trakcie zawieszenia. Jeśli chodzi natomiast o podatek od towarów i usług, powinien on złożyć deklarację VAT-7/VAT-7K za okres, w którym dokonano transakcji (patrz ramka poniżej).
Ważne!
Przedsiębiorca przestaje być zwolniony z obowiązku składania deklaracji VAT, jeżeli w trakcie zawieszenia działalności dokonał sprzedaży składnika majątku, WNT, importu usług lub nabycia towarów, w odniesieniu do których jest podatnikiem. Innym wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawieszenie działalności nie obejmuje całego okresu rozliczeniowego lub też w tym czasie pojawia się konieczność skorygowania podatku naliczonego. Przed dokonaniem ww. czynności warto sprawdzić, czy wciąż posiada się status podatnika VAT czynnego – więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Zawieszenie działalności a kontrola z US

Co istotne, urząd skarbowy ma prawo przeprowadzić kontrole podatkowe u przedsiębiorcy, który znajduje się w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, aby sprawdzić, czy i jak wywiązywał się on z obowiązków wobec fiskusa. Warto przy tym zaznaczyć, iż co do zasady US nie ma obowiązku uprzedzić podatnika o zamiarze przeprowadzenia u niego kontroli. Jedną z takich sytuacji jest doraźna kontrola podatkowa dotycząca sprawdzenia zachowania warunków zawieszenia działalności. W takim wypadku, zgodnie z art. 282c Ordynacji podatkowej, fiskus może pojawić się niezapowiedziany.
Wykreślenie z VAT w związku z zawieszeniem działalności – czy to możliwe?
  Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI