Zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS

Decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej ma wpływ na rozrachunki publicznoprawne – także związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zawieszenie działalności gospodarczej a zgłoszenie w ZUS

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy, który planuje zawieszenie działalności gospodarczej, jest złożenie CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy. Na podstawie tego druku informacje o przerwie w firmie przesyłane są do kolejnych urzędów – w tym do ZUS. Urzędnicy ZUS, po otrzymaniu odpowiednich danych, samodzielnie sporządzają deklaracje:
  • ZUS-ZWUA – czyli wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby ubezpieczonej, oraz
  • ZUS-ZWPA – czyli wyrejestrowanie płatnika składek.
Potwierdzenie stworzenia dokumentacji zostanie także wysłane bezpośrednio do przedsiębiorcy.
Uwaga!
Wyrejestrowanie z ZUS możliwe jest tylko wtedy, gdy w działalności nie zatrudnia się pracowników – w przypadku zatrudniania zawieszenie nie jest możliwe. Natomiast, automatycznemu wyrejestrowaniu podlegać będą członkowie rodziny ubezpieczeni wraz z przedsiębiorcą, osoby współpracujące oraz zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Składki ZUS – co w przypadku zawieszenia?

Zawieszając działalność gospodarczą przedsiębiorca zawiesza jednocześnie obowiązek opłacania składek ZUS. Oznacza to, że przez czas trwania zawieszenia nie mamy generalnie obowiązku płacenia składek, ani składania dokumentów. Wyjątek może stanowić sam miesiąc zawieszenia działalności – jeśli nie zaczynamy przerwy od pierwszego dnia miesiąca. W takiej sytuacji należy opłacić:
  • składki społeczne – proporcjonalnie, wyłącznie za te dni w miesiącu, kiedy działalność nie była zawieszona,
  • składkę zdrowotną – w całości, bez względu na to, przez ile dni w miesiącu działalność nie była zawieszona.
Wpłacając niestandardową kwotę składek do ZUS przedsiębiorca powinien złożyć za dany okres ZUS DRA, na podstawie którego składka zostanie rozliczona.

Zawieszenie działalności gospodarczej a prawo do ubezpieczenia

Przedsiębiorca zawieszający działalność nie podlega obowiązkowi opłacania składek, ale z drugiej strony – z dniem zawieszenia traci również prawo do ubezpieczenia (w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego – po 30 dniach od daty zawieszenia). W takiej sytuacji można je uzyskać w inny sposób:
  • ubezpieczenie emerytalne i rentowe – opłacając je dobrowolnie bezpośrednio do ZUS (po zgłoszeniu na deklaracji ZUS ZUA),
  • ubezpieczenie zdrowotne – zgłaszając się, jako członek rodziny danej osoby ubezpieczonej (np. małżonka), rejestrując się jako bezrobotny w Urzędzie Pracy lub opłacając składki dobrowolnie po zgłoszeniu bezpośrednio w NFZ.
 
Zawieszenie w działalności = zawieszenie amortyzacji. Sprawdź, co zrobić ze środkami trwałymi w zawieszonej firmie!
  Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI