Blog ifirma.pl

Zmiana stawek ryczałtu od 2021 roku

|
|
6 minut czytania
Chciałbyś wybrać opodatkowanie swojej działalności gospodarczej ryczałtem? Sprawdź jakie zmiany szykują się od 1 stycznia 2021 roku.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zmiany zaproponowane w rządowym projekcie ustawy o zmianie m.in. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym weszły już w życie. Wiele zmian ma charakter wręcz rewolucyjny. Chodzi przede wszystkim o limity uprawniające do skorzystania z opodatkowania dochodów w formie ryczałtu. W dzisiejszej publikacji odniesiemy się do stawek zryczałtowanego podatku dochodowego jakie będą obowiązywały w 2021 roku.

Jaka nowa grupa przedsiębiorców może zmienić formę opodatkowania na ryczałt?

Zmiana zasadnicza dotyczy limitu przychodów uprawniającego do skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu. Pisaliśmy już o tym na etapie projektu ustawy, ale przypominamy.

Obecnie limit przychodów uprawniający do skorzystania z opodatkowania ryczałtem wynosi 250.000 euro. Po zmianie limit ten wyniesie 2.000.000 euro. Po przeliczeniu na PLN przed zmianą byłaby to kwota 1.125.825 zł a po zmianie jest 9.030.600 zł. Jest to bardzo duży wzrost dzięki temu duża większa grupa przedsiębiorców osiągająca wysokie przychody będzie mogła zdecydować się na zmianę formy opodatkowania z dniem 1 stycznia 2021 roku. Zmienił się również limit ryczałtu dla osób chcących rozliczać ryczałt kwartalnie. Przed zmianą limit wynosi 25.000 euro (112.882,50 zł) a po zmianie 200.000 euro po przeliczeniu 903.060,00 zł.

Które stawki ryczałtu zmienią się w 2021 roku?

Tutaj również doszło do małego przetasowania jeżeli chodzi o wysokości stawek obowiązujących od 2021 roku.

 1. Likwidacja stawki 20%, opodatkowanie przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów stawką 17%. Od 2021 roku zmienia się również definicja wolnego zawodu. W definicji wolnych zawodów znalazło się nowe profesje, które mogą skorzystać z ryczałtu od 2021 r. takie jak:
  • psycholog,
  • fizjoterapeuta,
  • adwokat,
  • notariusz,
  • radca prawny,
  • architekt,
  • inżynier budownictwa, rzeczoznawca budowlany,
  • biegły rewident,
  • księgowy,
  • agent ubezpieczeniowy,
  • doradca podatkowy, inwestycyjny,
  • rzecznik patentowy.

  Działalność w ramach wolnego zawodu od 2021 roku może być już wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest to również zmiana w stosunku do 2020 roku.

 2. Zmiana stawki ryczałtu z 17% do 15% do opodatkowania przychodów ze świadczenia usług, o których jest mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 3. Wprowadzono możliwość opodatkowania przychodów z najmu, również w działalności gospodarczej. Od 2021 roku stawkę 8,5% do kwoty przychodu 100.000 zł i 12,5% powyżej tej kwoty będzie można stosować w stosunku do:
  • przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a od majątku prywatnego, czyli najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
  • przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym, czyli przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
  • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
  • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
  • wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
  • wynajmu i dzierżawy:
   – samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
   – pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1)
   – środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
   – środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
   – pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
   – kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
   – motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
   – własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),
  • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.
 4. Od 2021 roku stawka ryczałtu 10% będzie miała zastosowanie do przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). W 2020 r. takie czynności są wyłączone z ryczałtu. Stawkę 10% przed zmianą, a więc do końca 2020 roku, stosuje się do odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości wymienionych w art. 12 ust. 10 ustawy o ryczałcie.

Które stawki ryczałtu się nie zmieniają?

Na niezmienionym poziomie pozostały następujące stawki:

 • 8,5% stawka stosowana do działalności usługowej, w tym działalność gastronomicznej, m.in: prowizja ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, wytwarzanie przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego,
 • 5,5% stawka stosowana do działalności wytwórczej, robót budowlanych, przewozów o ładowności pow. 2t, sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków pocztowych, innych wymienionych w ustawie,
 • 3% stawka stosowana do działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1,5%, działalności usługowej w zakresie handlu, odpłatnego zbycia składników majątkowych (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza 1.500 zł,
 • 2% stawka stosowana do przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że uległy zmianie kody PKWiU, a mianowicie nastąpiło przejście z kodów PKWiU 2007 na PKWiU 2015, co również zostało wprowadzone w ustawie o ryczałcie od 1 stycznia 2021 roku.

Zmiany stawek ryczałtu w 2021 roku i ich wpływ na wysokość podatku

Zmieniła się stawka ryczałtu na opodatkowanie przychodów z wolnych zawodów z 20% do 17%. Ma to niewątpliwie związek z obowiązującą skalą podatkową, która w I progu wynosi również 17%. W przypadku osób, które wykonują wolne zawody i posiadają relatywnie niskie koszty uzyskania przychodów może to być pewnego rodzaju alternatywa do zmiany formy opodatkowania.

Przykład 1
Pani Ania wykonuje jeden z wolnych zawodów. Osiąga przychody miesięczne rzędu 12.000 zł. Obecnie wybrała opodatkowanie podatkiem liniowym.
Miesięczne koszty uzyskania pani Ani wynoszą 1.000 zł.
Wyliczenia podatku liniowego:
12.000 – 1.000 = 11.000 x 19% = 2.090 zł
Wyliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od 2021 roku:
12.000 x 17% = 2.040 zł
W takim przypadku różnice są niewielkie, a jeżeli byłaby to skala podatkowa to podatek wyniósłby:
12.000 – 1.000 = 11.000 x 17% = 1.870 zł czyli były niższy od ryczałtu.

Przykład 2
Pan Piotr wynajmuje w ramach działalności gospodarczej 2 mieszkania, z których osiąga miesięczny przychód w wysokości 14.000 zł, rocznie 168.000 zł.
Miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą 2.000 zł., rocznie 24.000 zł.
Opodatkowanie podatkiem liniowym:
168.000 – 24.000 = 144.000 x 19% = 27.360 zł
Opodatkowanie według skali podatkowej, w kalkulacji przyjęto, że powyżej 127.000 zł kwota wolna nie jest liczona:
85.528 x 17% = 14.540 zł
144.000 – 85.528 = 58.472 x 32% = 18.711 zł
Łączny podatek według skali: 14.540 + 18.711 = 33.251 zł
Opodatkowanie ryczałtem:
100.000 x 8,5% = 8.500 zł
68.000 x 12,5% = 8.500 zł
Łączny podatek zryczałtowany 17.000 zł
Przy najmie opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym wykazuje najniższą kwotę do zapłaty.

Przykład 3
Pan Adam świadczy usługi doradztwa podatkowego, które obecnie są opodatkowane stawką 17% a po zmianie będzie to stawka 15%. Osiąga przychód roczny w wysokości 120.000 zł, koszty uzyskania przychodów 20.000 zł.
Opodatkowanie podatkiem liniowym:
120.000 – 20.000 = 100.000 x 19% = 19.000 zł
Opodatkowanie według skali podatkowej, dla uproszczenia pominięto kwotę wolna od podatku:
85.528 x 17% = 14.540 zł
100.000 – 85.528 = 14.472 x 32% = 4.631 zł
Łączny podatek: 14.540 + 4.631 = 19.171 zł
Opodatkowanie ryczałtem:
120.000 x 15% = 18.000 zł

Zmiana formy opodatkowania jest wiążąca na cały rok podatkowy. Z początkiem kolejnego roku można ponownie albo powrócić do poprzedniej formy lub wybrać nową formę opłacania podatku. Niewątpliwie taka decyzja jest bardzo ważna z punktu widzenia przedsiębiorcy, który powinien podjąć ją w sposób przemyślany, adekwatny do jego profilu działalności gospodarczej.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie