Zmiany w fakturach VAT RR od 1 września 2019 roku

Rolnik ryczałtowy świadczący usługi rolnicze i/lub dokonujący dostawy produktów rolnych z własnej działalności rolniczej korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Nie musi być zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT jak również nie musi wystawiać faktur jako sprzedawca. Faktury VAT RR wystawia kupujący produkty lub usługi i przekazuje oryginał rolnikowi ryczałtowemu a drugi egzemplarz pozostawia u siebie.

Najważniejsze informacje na fakturze VAT-RR

Dla rolnika ryczałtowego ustawodawca zapisał w ustawie VAT szczególne procedury w art. od 115 do 118. Elementy, oznaczenia, oświadczenia jakie powinna zawierać faktura VAT RR zostały szczegółowo opisane w art. 116 ustawy o VAT.

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako “Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej dane:

 1. oznaczenie stron nabywcy i dostawcy – imię i nazwisko lub nazwa, adresy,
 2. NIP lub PESEL dostawcy i nabywcy,
 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, jeżeli rolnik ryczałtowy jest osobą fizyczną,
 4. datę i numer faktury,
 5. nazwy produktów rolnych, ceny jednostkowe, jednostki miary,
 6. stawkę i kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 7. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie, 
 8. podpisy wystawcy i nabywcy.
Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Zmiany w fakturach VAT RR od 1 września 2019 roku

Na fakturze powinno być zamieszczone oświadczenie:

“Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

▲ wróć na początek

Zmiany w wystawianiu faktur VAT RR od 1 września 2019 roku

 1. Nie będzie już obowiązku podawania numeru dowodu osobistego dostawcy. W art. 116 ust. 2 ustawy o VAT uchylono pkt 3.
 2. Za zgodą dostawcy faktura VAT RR może być wystawiana, podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej. W takiej sytuacji zamiast podpisów wystawcy i nabywcy faktura powinna być opatrzona przez obie strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 3. Oświadczenie w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo Zmiany w fakturach VAT RR od 1 września 2019 roku Od 1 września 2019 roku oświadczenie można złożyć, podpisać i przesłać w formie elektronicznej wykorzystując do tego kwalifikowany podpis elektroniczny (dodano w art. 116 ust. 4a).

Pozostałe zmiany

 1. Rozszerzono możliwość zapłaty należności za produkty rolne poza rachunkiem bankowym o rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
 2. Z ustawy znika zapis o 14-to dniowym terminie płatności (art. 116 ust. 6 pkt 2). Płatność, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, ma nastąpić na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Możliwość odliczenia VAT naliczonego przez nabywcę nie będzie już związana z terminem płatności. Ważna będzie data zapłaty – nabywca będzi miał prawo w tym okresie rozliczeniowym do zwiększenia VAT naliczonego o zryczałtowany zwrot VAT.
 3. 5-letni okres przechowywania oryginałów faktur i kopii oświadczeń rozszerzono o faktury VAT RR i oświadczenia wystawiane w formie elektronicznej.
Program do faktur – Darmowe konto Zmiany w fakturach VAT RR od 1 września 2019 roku

Zmienione przepisy mają zastosowanie również do usług rolniczych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego.

Sprawdź, czy rolnik ryczałtowy może być czynnym podatnikiem VAT.

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań