Blog ifirma.pl

Zmiany w podatku PIT w Polskim Ładzie 2.0

|
|
7 minut czytania
Zastanawiasz się, jakie zmiany w podatku PIT wprowadzi Polski Ład 2.0? Przeczytaj dzisiejszy artykuł na ten temat.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Każdy z nas jest zainteresowany zmianami wprowadzonymi przez nowelizację ustawy o Polskim Ładzie, która często jest nazywana Polskim Ładem 2.0. Kilka modyfikacji przepisów miało już miejsce w 2022 roku. Jednak najwięcej zmian zostanie wprowadzonych od 1 lipca 2022 roku. W dzisiejszej publikacji opiszemy najważniejsze z nich, które dotyczą podatku PIT.

Zmiany w podatku PIT – Polski Ład 2.0

Na temat zmian przepisów wprowadzanych ustawą o Polskim Ładzie 2.0 pisaliśmy już niejednokrotnie, ale było to jeszcze na etapie prac legislacyjnych nad ustawą. W dzisiejszym artykule opiszemy, jaki będzie ostateczny kształt zmienionych przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12%

O obniżeniu stawki PIT z 17% do 12% mówi się chyba najgłośniej. Oczywiście ta zmiana obejmie swoim zasięgiem wszystkie osoby, które opłacają podatek dochodowy według skali podatkowej. W tym gronie znajdą się m.in. osoby pracujące, bez względu na charakter zawartej umowy, emeryci, renciści oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek według skali. Nowa skala podatkowa będzie wyglądała następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
120 000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600zł
120 000 10 800zł + 32% nadwyżki ponad 120 000zł

Nie można jednak w tym miejscu zapominać, że każda osoba opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% od osiągniętego dochodu, której pod żadną postacią, w przypadku skali podatkowej, nie odliczy. Zmiana skali podatkowej będzie dotyczyła całego 2022 roku, stawka 12% będzie miała zastosowanie do wszystkich dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Zmiana kwoty zmniejszającej podatek

Zmiana wysokości podatku PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej będzie miała bezpośredni wpływ na wysokość kwoty zmniejszającej podatek, która będzie wynosiła w skali roku 3.600 zł w miejsce 5.100 zł. Pracodawcy od 1 lipca 2022 r. będą pomniejszali podatek podlegający wpłacie do urzędu skarbowego miesięcznie o kwotę 300 zł , do końca czerwca była to kwota 425 zł. Zmiana wysokości kwoty zmniejszającej podatek wynika ze zmiany stawki podatku z 17% na 12%:

 • 30.000 zł x 17% = 5.100 zł,
 • 30.000 zł x 12% = 3.600 zł.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Rozliczanie ulgi dla klasy średniej będzie stosowane tylko do wypłat realizowanych do 30 czerwca 2022 roku. Zmiana przepisów od 1 lipca 2022 r. zdejmuje z pracodawców obowiązek rozliczania ulgi. Jeżeli wypłata za czerwiec będzie dokonywana w lipcu, to już bez liczenia ulgi dla klasy średniej. Ta sama zasada dotyczy zaliczek przedsiębiorców za czerwiec lub II kwartał 2022 roku. Za 2022 rok rozliczanie ulgi dla klasy średniej będzie fakultatywne. Będzie to możliwe w takim przypadku, jeżeli zasady obliczania podatku wprowadzone od 1 lipca 2022 roku okażą się mniej atrakcyjne niż ulga dla klasy średniej. Z tego rozwiązania będzie można skorzystać dopiero na etapie składania zeznania rocznego za 2022 rok.

Odliczenie składki zdrowotnej w działalności gospodarczej

Tutaj nie mamy dobrych wiadomości dla przedsiębiorców.
 1. Po pierwsze te osoby, które wybrały zasady ogólne w ogóle nie odliczą składki zdrowotnej pod żadną postacią.
 2. Po drugie odliczeniu będzie podlegała tylko część zapłaconej składki zdrowotnej i to nie od podatku a jedynie od podstawy opodatkowania.

Forma opodatkowania 
Odliczenie składki zdrowotnej 
Podatek według skali Brak odliczenia składki zdrowotnej
Podatek liniowy Obniżenie podstawy opodatkowania o kwotę zapłaconej składki zdrowotnej w wysokości 8.700 zł rocznie. Jeżeli w firmie jest osoba współpracująca, to limit jest jeden, nie można podwoić tej kwoty
Zryczałtowany podatek dochodowy Obniżenie przychodu o 50% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorcę. Jeżeli posiadamy osobę współpracującą, to wysokość odliczenia składki zdrowotnej także jest ograniczona w 50%
Karta podatkowa Odliczenie od podatku 19% zapłaconej składki zdrowotnej

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego

Ta zmiana ma charakter historyczny. Otóż Polski Ład 2.0 pozwala niektórym przedsiębiorcom na zmianę formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego. Z tej opcji będą mogły skorzystać jedynie osoby, które wybrały w prowadzonej działalności gospodarczej na 2022 rok podatek liniowy lub zryczałtowany podatek dochodowy. Decyzję należy podjąć w następujących terminach:

 • do końca kwietnia 2023 roku (poprzez złożenie zeznania rocznego za rok 2022) – przedsiębiorcy opłacający ryczałt i podatek liniowy, w 2023 roku termin przechodzi na 2 maja, dotyczy to przedsiębiorców, którzy cały 2022 rok będą rozliczali według jednej formy opodatkowania i po zakończeniu roku złożą zeznanie roczne PIT-36. Nie będzie to jednak jednoznaczne ze zmianą formy opodatkowania na 2023 rok. Przedsiębiorcy powinni więc pamiętać, że mają obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na 2023 rok do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskali pierwszy przychód w 2023 roku. Dotyczy to sytuacji, gdzie będzie to inna forma niż zgłoszona wcześniej w CEIDG.
 • do 22 sierpnia 2022 roku (poprzez złożenie oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego) – przedsiębiorcy na ryczałcie, którzy już od 1 lipca 2022 roku chcą przejść na zasady ogólne – podatek wg skali. W takim przypadku przedsiębiorca będzie składał dwa zeznania roczne – PIT-28 i PIT-36. Przy tej opcji jeżeli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o zmianie formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskali pierwszy przychód w 2023 roku, oznacza to że w 2023 roku będzie się rozliczał na zasadach ogólnych.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania, to musi pamiętać o naliczaniu składki zdrowotnej według nowych zasad.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem

Osoby, które samotnie wychowują dzieci będą mogły ponownie składać wspólne zeznanie roczne. Wprowadzona dla nich ulga w wysokości 1.500 zł zostanie zlikwidowana a będą mogli odliczyć podwójną kwotę zmniejszającą podatek. Przy takim rozliczeniu pełnoletnie dzieci nie będą mogły przekroczyć limitu dochodów w trakcie roku podatkowego w wysokości 16.061,28 zł, jest 12-krotność renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Po zmianie osoby samotnie wychowujące dziecko będą się mogły z nim rozliczyć na takich samych zasadach jak do końca 2021 roku. Z tym, że znacznie wzrosła kwota jaką może zarobić pełnoletnie dziecko i to jest zmiana na plus.

Termin na złożenie zeznań rocznych taki sam dla wszystkich

Zmiana ustawy wprowadza wydłużenie terminu na rozliczenie PIT-28 (PIT-28S) z końca lutego do 30 kwietnia. Po zmianach wszystkie zeznania roczne będą składane w takim samym terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Likwidacja ulgi na zabytki

Polski Ład wprowadził ulgę na zabytki, która od 1 lipca 2022 roku zostanie znacznie zmieniona. Z ulgi będą mogły skorzystać tylko osoby, które uzyskają zgodę konserwatora zabytków na remont.

Zasiłek macierzyński ze zwolnieniem od podatku

Polski Ład 2.0 wprowadza zwolnienie od podatku dochodowego także dla zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to, że do kwoty 85.528 zł dochodu z tego tytułu nie będzie pobierana zaliczka na podatek dochodowy. Taka zasada rozliczania będzie obowiązywała od 1 lipca 2022 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. Nadpłacony podatek dochodowy w pierwszej połowie roku zostanie rozliczony w składanym zeznaniu rocznym.

Likwidacja obowiązku naliczania podwójnych zaliczek na podatek dochodowy

Od 1 lipca 2022 roku płatnicy nie będą mieli już obowiązku podwójnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy: według zasad obowiązujących na 31.12.2021 r. i na 01.01.2022 r.

Podsumowanie

Wpływ zmiany na wysokość płaconych podatków wprowadzone ustawą Polski Ład 2.0 tak naprawdę będzie mógł być oceniony dopiero po zakończeniu 2022 roku, na etapie składania zeznań rocznych. Przy takiej konstrukcji przepisów nie będą to zmiany atrakcyjne dla wszystkich osób. Brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku na zasadach obowiązujących do końca 2021 roku będzie miał wpływ na dochody netto szczególnie przedsiębiorców. Dla nich podatek do zapłaty w 2022 roku wzrósł realnie o wysokość opłacanej składki zdrowotnej. Każdy musi indywidualnie ocenić wpływ Polskiego Ładu na wysokość osiąganych dochodów, szczególnie netto.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta dnia 14 czerwca 2022 r. Przed przedsiębiorcami, którzy opłacają ryczałt i podatek liniowy kolejna ważna decyzja, czy zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne czy jednak nie? Czy decyzję podjąć do 22 sierpnia 2022 r., czy może do 2 maja 2023 roku? Osoby, które wybrały ryczałt na 2022 rok mogą mieć problem z rozliczeniem na zasadach ogólnych, o ile nie zbierały faktur kosztowych w 2022 roku. Dodatkowo zmiana formy opodatkowania wiąże się ze zmianą zasad rozliczania składki zdrowotnej, co nie pozostaje bez znaczenia w całościowym rozliczeniu i należy to skalkulować. Od 1 lipca 2022 r. trzeba będzie ponownie przestawić się na nowe zasady rozliczania podatków, co stanowi niemałe wyzwanie zarówno dla przedsiębiorców, jak i księgowych, ale nie zapominajmy również o informatykach.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Kogo dotykają zmiany w PIT?

   Ta zmiana obejmie swoim zasięgiem wszystkie osoby, które opłacają podatek dochodowy według skali podatkowej.
  2. Czy zmiany w PIT są atrakcyjne dla wszystkich?

   Nie, brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku na zasadach obowiązujących do końca 2021 roku będzie miał wpływ na dochody netto szczególnie przedsiębiorców. Dla nich podatek do zapłaty w 2022 roku wzrósł realnie o wysokość opłacanej składki zdrowotnej.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie