Zmiany w ryczałcie od 2021 roku

zmiany w ryczałcie 2021

Chcesz wiedzieć co się zmieni w ryczałcie od 2021 roku? Przeczytaj o nowościach, jakie wprowadza ustawa zmieniająca, w tym o: zmianie limitu przychodów uprawniającej do wyboru ryczałtu i rozliczeń kwartalnych, zmianach stawek, wyłączeniach z opodatkowania ryczałtem, zmianie definicji wolnego zawodu i sposobach rozliczania najmu, podnajmu, dzierżawy.

Od jakiegoś czasu mówi się o zmianach w zryczałtowanym podatku dochodowym. Do tej pory duże grono przedsiębiorców nie mogło wybrać tej formy opodatkowania dochodów. Po pierwsze z powodu niskiego progu limitu przychodów i po drugie z uwagi na liczne ograniczenia i wykluczenia z ryczałtu. To się jednak zmienia od 2021 roku i wielu podatników będzie miało wybór również tej formy opodatkowania swoich dochodów.

Zmiany w ryczałcie 2021 – jakie pojawiły się w ustawie zmieniającej?

Wiele kwestii zostało omówione na etapie projektu ustawy, ale na pewno warto je powtórzyć, aby nie było wątpliwości, że propozycje zawarte w projekcie znalazły się również w ustawie, która została opublikowana. Zmiany wprowadzone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, które obowiązują od 1 stycznia 2021 roku:
 1. Zmiana limitu przychodów uprawniająca do wyboru ryczałtu jak również do rozliczeń kwartalnych.
 2. Wyłączenia z opodatkowania ryczałtem.
 3. Zmiana definicji wolnego zawodu.
 4. Likwidacja niektórych stawek i wprowadzenie nowych.
 5. Rozliczania najmu, podnajmu, dzierżawy i innych usług o podobnym charakterze zryczałtowanym podatkiem dochodowym również w działalności gospodarczej.
A teraz kilka słów o każdej z wprowadzonych zmian.

Limity przychodów stosowane w ryczałcie

Zmiana limitów przychodów osiąganych w prowadzonej działalności gospodarczej, które uprawniają do rozliczeń podatkowych na zasadzie ryczałtu uległy diametralnej zmianie: Zachęcamy do zapoznania się z limitami podatkowymi na 2021 rok.

Wyłączenia z opodatkowania ryczałtem

W załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie znajdowało się wiele wyłączeń od opodatkowania ryczałtem. Z dniem 1 stycznia 2021 roku załącznik nr 2 zostanie uchylony a wykaz wyłączeń znajdzie się bezpośrednio tylko w ustawie. W art. 8 i znajdują się przychody z tytułu:

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 • sprzedaż towarów i usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy,
 • zmiana prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzenie działalności po zmianie w sytuacji, gdy będzie to działalność:
  • wykonywana samodzielnie i zmieni się na działalność wykonywaną w formie spółki z małżonkiem,
  • wykonywana w formie spółki małżonków i zmieni się na działalność wykonywaną przez jednego lub każdego z małżonków,
  • prowadzona samodzielnie przez jednego małżonka i zmieni się na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,

i przed zmianą małżonek/małżonkowie opłacali z tytułu prowadzenia działalności podatek na zasadach ogólnych.

 

Przykład
Pan Piotr prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Od 2021 roku pan Piotr chce zamknąć działalność i otworzyć spółkę cywilną wraz z żoną. W takim przypadku małżeństwo nie może wybrać opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2021 roku, ale już od 2022 roku mogą zmienić formę opodatkowania na ryczałt. Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby pan Piotr miał opodatkowaną działalność w 2020 roku ryczałtem lub kartą podatkową, wówczas po zmianie mogliby wybrać opłacanie podatków według stawek ryczałtowych.

Zmiana definicji wolnego zawodu

Przed zmianą osoby, które wykonywały wolne zawody miały bardzo ograniczony dostęp do opodatkowania w formie zryczałtowanej. Po zmianie uprawnienia do opodatkowania ryczałtem nabędą dodatkowo osoby, które wykonują wolny zawód typu: adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, inwestycyjny, księgowy, psycholog, fizjoterapeuta, architekt, notariusz, inżynier budownictwa, rzeczoznawca budowlany, biegły rewident, agent ubezpieczeniowy, rzecznik patentowy. Do tej pory podatnicy uprawiający tego typu zawód byli pozbawieni prawa do zryczałtowanej formy opodatkowania przychodów. Ponadto z ustawy został usunięty zapis, że działalność w ramach wolnych zawodów nie może być wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że od 2021 roku osoby wykonujące wolne zawody mogą świadczyć swoje usługi na rzecz podmiotów wymienionych powyżej.

Likwidacja niektórych stawek i wprowadzenie nowych

Zlikwidowana została stawka 20%, która została zamieniona na stawkę 17%. Przychody ze świadczenia usług opodatkowane przed zmianą stawką 17% od 2021 roku będą objęte nową stawką 15%. Stawką 10% od 2021 r.będą objęte przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). Gama usług objęta stawką 15% jest bardzo obszerna dlatego odsyłamy do szczegółowego opracowania odnośnie stawek ryczałtu w 2021 r. Natomiast w przypadku pozostałych zmian stawek zachęcamy do zapoznania się z publikacją Zmiana stawek ryczałtu od 2021 r.

Nowe możliwości rozliczenia najmu w działalności gospodarczej

Przed zmianą przedsiębiorca, który świadczył usługi najmu własnych nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pozbawiony był prawa do wyboru opodatkowania takiego najmu 8,5% (12,5%) stawką ryczałtu. Dlatego też tacy podatnicy musieli wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatek liniowy. Jest to niewątpliwie ważna zmiana dla osób, które ponoszą niskie koszty w związku ze świadczeniem usługi najmu. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby rozliczać najem w ramach działalności gospodarczej powinny zgłosić zmiany do CEIDG ze wskazaniem kodu PKD 68.20.Z.

Kiedy zgłosić zmianę formy opodatkowania?

Zmiana formy opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy już prowadzą działalność gospodarczą powinna być dokonana w formie oświadczenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego bezpośrednio do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem CEIDG. Należy tego dokonać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Jeżeli przychód będzie osiągnięty w styczniu 2021 r. to termin na złożenie oświadczenia mija 22 lutego 2021 r. Jeżeli pierwszy przychód będzie osiągnięty w grudniu to należy dopełnić obowiązku do 31 grudnia 2021 r.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość