Deklaracje VAT

W podatku dochodowym zniesiono obowiązek składania deklaracji miesięcznych i kwartalnych. W podatku VAT nie ma tak dobrze. Deklaracje VAT należy składać co miesiąc (VAT-7) lub kwartalnie (VAT-7K). Wykazujemy na niej VAT od przychodów (zwany należnym) i VAT od kosztów (nazywany naliczonym). Jeśli należny jest większy, to wpłacamy go do urzędu skarbowego. Jeśli większy jest naliczony, to możemy albo go przenieść na następny miesiąc, albo wystąpić o zwrot na rachunek bankowy.

Deklaracje VAT – miesięcznie czy kwartalnie, co lepsze?

To zależy. Jeżeli wiemy, że będziemy ponosić duże nakłady na początku działalności (budowa lub remont lokalu, kupno środków trwałych i wyposażenia, zakup dużej ilości towaru), to lepiej wybrać rozliczanie miesięczne. Będziemy mogli co miesiąc (a nie co kwartał) występować o wypłacenie nadwyżki podatku naliczonego. A jak koszty już będą mniej więcej stałe i podatek należny zawsze będzie większy? Która opcja lepsza? Matematycznie jest wszystko jedno, czy wpłacimy 1000 zł co miesiąc czy 3000 zł za kwartał. Psychologicznie bardziej boli 3000 zł naraz, niż po 1000 zł co trochę. Ekonomicznie lepiej płacić co kwartał, bo jednak dłużej będziemy mogli obracać pieniędzmi.

VAT-R

Czyli deklaracja rejestracyjna, na niej dokonujemy zgłoszenia jako czynni płatnicy podatku VAT. Określamy, od kiedy chcemy (lub musimy) zostać płatnikami podatku VAT, czy deklaracje VAT będziemy składać miesięcznie czy kwartalnie, czy chcemy rozliczać się metodą kasową, a także czy będziemy dokonywać sprzedaży i zakupów na terenie Unii Europejskiej.

VAT-UE

Podatnicy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych, mają dodatkowy obowiązek. Oprócz składania deklaracji VAT-7 (VAT-7K) muszą także składać deklarację VAT-UE. Wykazują na niej NIP kontrahenta unijnego oraz kwotę transakcji. Tego rodzaju deklaracje VAT można składać w trybie kwartalnym lub miesięcznym. Należy jednak pamiętać, że jeśli zostaną przekroczone ustawowe limity deklaracje należy składać wyłącznie w trybie miesięcznym.

VAT-Z

Informacja o zaprzestaniu bycia czynnym płatnikiem VAT. Deklaracja VAT składana najczęściej przy likwidacji firmy.

VAT-26

Jeśli przedsiębiorca posiada samochód prywatny, który wykorzystuje wyłącznie do celów firmowych, a do tego prowadzi szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu (kilometrówkę), to może odliczyć 100% podatku VAT z kosztów zakupu samochodu i paliwa, a także z kosztów eksploatacji. Formularz VAT-26, czyli informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w terminie do 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z samochodem. Więcej informacji o pojazdach firmowych znajdziesz w rozdziałach czwartym („IV Podatek dochodowy – koszty”) i ósmym („VIII Podatek VAT”).

VAT-27

Informacja podsumowująca obrót krajowy. Dotyczy transakcji objętych mechanizmem odwróconego obciążenia, dla których podatnikiem jest nabywca.Taką deklaracje VAT można składać co miesiąc lub kwartalnie, do 25 dnia po okresie za który jest składana.

VIU-D i VIU-R (MOSS)

MOSS (Mini One Stop Shop) to specjalna procedura mająca uprościć opłacanie podatków. Dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi elektroniczne, telekomunikacyjne lub nadawcze dla klientów zza granicy, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej i nie są podatnikami VAT (osoby prywatne). Dzięki niej przedsiębiorca nie musi rejestrować się na cele podatku VAT we wszystkich krajach UE, z których pochodzą jego klienci. Zamiast tego może zarejestrować się w sys­temie MOSS i rozliczać się bezpośrednio w Polsce. Pośrednikiem jest tu Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. Rejestracja do MOSS odbywa się przy pomocy formularza VIU-R. Przesłanie dokumentu możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną, z użyciem podpisu kwalifikowanego. Deklarację rozliczeniową VIU-D składa się kwartalnie drogą elektroniczną, do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań