Rozwiązanie umowy o pracę


W Kodeksie Pracy przewidziano trzy sposoby rozwiązania umowy o pracę:

  • za porozumieniem stron,
  • za wypowiedzeniem jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • za wypowiedzeniem bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Za porozumieniem stron

Czyli zostańmy przyjaciółmi. Jeśli pracownik znajdzie lepszą pracę i nowy pracodawca nie chce czekać np. 3 miesiące, lub pracownik popełnił poważny błąd i pracodawca nie chce mu wręczać dyscyplinarki, ale nie chce już tego pracownika, można się dogadać. Rozwiązać umowę niemal z dnia na dzień.

Za wypowiedzeniem

Czas trwania okresu wypowiedzenia, podczas którego pracownikowi przysługują wszystkie świadczenia z tytułu umowy, zależny jest od czasu trwania samej umowy o pracę:

  • wynosi 14 dni, kiedy zatrudnienie trwało mniej niż 6 miesięcy (jeżeli w umowie jest taki zapis),
  • miesiąc przy okresie zatrudnienia przez minimum pół roku
  • 3 miesiące przy zatrudnieniu przez 3 lata.

Chroni obie strony przed nagłym porzuceniem. Pracownik znalazł lepszą pracę a okres wypowiedzenia umożliwia pracodawcy znalezienie zastępcy. Pracodawca likwiduje etat, ale pracownik ma czas na szukanie nowej pracy.

Bez zachowania okresu wypowiedzenia

Tak zwana “dyscyplinarka”. Umowa na czas nieokreślony może być przez pracodawcę rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia wyłącznie z określonych powodów: popełnienie przestępstwa przez pracownika i działanie na szkodę pracodawcy, łamanie zakazu o działalności konkurencyjnej oraz w przypadku wykazania trwałego braku kwalifikacji i umiejętności do pracy na określonym stanowisku.F jak firma, F jak fajne życie