Rozwiązanie umowy o pracę

W Kodeksie Pracy przewidziano trzy sposoby rozwiązania umowy o pracę: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz za wypowiedzeniem bez zachowania okresu wypowiedzenia. Czym różnią się te trzy sposoby? Jakie obowiązują okresy wypowiedzenia? Sprawdźmy.

Rozwiązanie umowy o pracę – za porozumieniem stron

Czyli zostańmy przyjaciółmi. Jeśli pracownik znajdzie lepszą pracę i nowy pracodawca nie chce czekać np. 3 miesiące, lub pracownik popełnił poważny błąd i pracodawca nie chce mu wręczać dyscyplinarki, ale nie chce już tego pracownika, można się dogadać. Rozwiązać umowę niemal z dnia na dzień.

Rozwiązanie umowy  – za wypowiedzeniem

Czas trwania okresu wypowiedzenia, podczas którego pracownikowi przysługują wszystkie świadczenia z tytułu umowy, zależny jest od czasu trwania samej umowy o pracę:

  • wynosi 14 dni, kiedy zatrudnienie trwało mniej niż 6 miesięcy (jeżeli w umowie jest taki zapis),
  • miesiąc przy okresie zatrudnienia przez minimum pół roku
  • 3 miesiące przy zatrudnieniu przez 3 lata.

Rozwiązanie umowy o pracę w ten sposób chroni obie strony przed nagłym porzuceniem. Pracownik znalazł lepszą pracę a okres wypowiedzenia umożliwia pracodawcy znalezienie zastępcy. Pracodawca likwiduje etat, ale pracownik ma czas na szukanie nowej pracy.

Bez zachowania okresu wypowiedzenia

Tak zwana “dyscyplinarka”. Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony, bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić przez pracodawcę wyłącznie z określonych powodów:

  • popełnienie przestępstwa przez pracownika i działanie na szkodę pracodawcy
  • łamanie zakazu o działalności konkurencyjnej
  • w przypadku wykazania trwałego braku kwalifikacji i umiejętności do pracy na określonym stanowisku
Zobacz również: Umowa zlecenia a umowa o pracę – podstawowe różnice

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI