Siedziba firmy


Firma musi mieć siedzibę, czyli główne miejsce prowadzenia działalności. W urzędach należy podać adres, pod którym będziemy sprzedawać, produkować oraz świadczyć usługi. Możemy mieć więcej niż jedną siedzibę (np. kilka sklepów), ale jeden z adresów trzeba określić jako główny. Wszystkie miejsca prowadzenia działalności należy zgłosić. Świadcząc usługi wyłącznie w siedzibie klienta możemy podać adres zamieszkania jako miejsce prowadzenia działalności. Jeżeli siedziba firmy mieści się w wynajętym lokalu, koszt księgujemy na podstawie faktury lub umowy zawartej z właścicielem. Jeżeli firma mieści się w naszym mieszkaniu, to mamy prawo część czynszu i mediów zaksięgować w koszty na podstawie dowodu księgowego. Remont lokalu i jego wyposażenie jest kosztem. Przy dużej ingerencji w wynajmowany lokal, jego modernizacji lub ulepszeniu koszty będą rozłożone w czasie poprzez amortyzację. Nazywa się to inwestycją w obcy środek trwały.F jak firma, F jak fajne życie