Objaśnienia podatkowe SLIM VAT – część 2

objaśnienia podatkowe slim vat

Kontynuujemy omawianie objaśnień podatkowych Ministra Finansów w zakresie pakietu SLIM VAT. W dzisiejszej publikacji przedstawimy na przykładach założenia do uzgodnienia warunków na okoliczność dokonania potwierdzenia faktury korygującej in minus i odniesiemy się do faktur korygujących in plus.

Brak potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus

Wprowadzenie zmiany w zakresie korygowania faktur in minus w zakresie likwidacji potwierdzeń odbioru wzbudzało najwięcej emocji wśród przedsiębiorców. Realizacja nowych obowiązków wymaga spełnienia kilku warunków przez przedsiębiorcę, aby można było uznać, że korekta została skutecznie odebrana, a należą do nich:

 1. Uzgodnienie warunków korekty z nabywcą towaru lub usługobiorcą,
 2. Spełnienie uzgodnionych warunków,
 3. Posiadanie dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie,
 4. Wystawienie faktury korygującej w oparciu o posiadaną dokumentację.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie.

Uzgodnienie i spełnienie warunków korekty

Kontrowersyjne i dyskusyjne jest pojęcie “uzgodnienia warunków korekty” i “spełnienie uzgodnionych warunków”.

Jeżeli przedsiębiorcy prowadzą współpracę na podstawie zawieranych umów, to w takich sytuacjach informacje o sposobie i formie uzgodnień można zapisać w umowie, np. w formie aneksu do umowy. Dużo mówi się o umowach i umowach ramowych, ale to dotyczy najczęściej większych podmiotów gospodarczych. Mikro i mały przedsiębiorca, szczególnie gdy przeprowadza transakcje handlowe z dużą liczbą kontrahentów, np. w przypadku handlu internetowego, nie zawiera umów indywidualnych z każdym z nich, a tym bardziej z osobami fizycznymi.

Zgodnie z wyjaśnieniami również faktury korygujące wystawiane dla konsumenta obowiązują te same zasady, co dla faktur dla przedsiębiorców. Dlatego też mówi się w objaśnieniach o wykorzystaniu dokumentacji handlowej posiadanej przez przedsiębiorcę.

Wprowadzenie nowych zasad nie powinno wymagać od przedsiębiorcy tworzenia innych niż dotychczas wykorzystywanych dokumentów.

Przedsiębiorcy w ramach pakietu SLIM VAT w zakresie korekt in minus mają znaczną swobodę w kreowaniu uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania w VAT. Podobna praktyka była stosowana do końca 2020 r. – jeżeli przedsiębiorca miał problem z uzyskaniem potwierdzenia odbioru faktury korygującej, mógł bazować na innych dokumentach potwierdzających, że nabywca zna warunki transakcji po korekcie.

Co zatem proponuje MF w objaśnieniach?

Wskazuje mianowicie, że przesłanki uzasadniające obniżenie podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego mogą być również zawarte w regulaminach realizacji sprzedaży lub ogólnych warunkach umowy, których akceptacja dokonywana jest w momencie przystąpienia nabywcy do transakcji. W tym przypadku uzgodnienie warunków korekty będzie wynikało z zaakceptowania umowy lub regulaminu na etapie realizacji zakupu.

To jest jednak pierwszy z warunków do realizacji. Kolejny warunek mówi o spełnieniu uzgodnionych warunków. Jeżeli strony ustalają np. udzielenie rabatu z tytułu osiągniętego pułapu zakupów, to wówczas warunek spełnienia wystąpi po tym fakcie.

Dokumentacja potwierdzająca uzgodnienie

Przedsiębiorca gromadzi i przechowuje dokumentację potwierdzającą uzgodnienie warunków korekty w dowolnej formie, nie ma obowiązku żeby to była forma papierowa. Jednak na żądanie urzędu skarbowego ma obowiązek przedstawić posiadaną dokumentację do weryfikacji.

Dokumentacja potwierdzająca uzgodnienie może być w postaci:

 • korespondencji mailowej,
 • aneksu do umowy,
 • innego dokumentu handlowego, z którego będzie wynikało uzgodnienie,
 • zwrot zaliczki za nie zrealizowaną dostawę,
 • zwrot z tytułu korekty faktury.

W przypadku utrudnionego kontaktu z kontrahentem dopuszczalne jest również uzgodnienie telefoniczne, ale w takim przypadku rozmowa telefoniczna powinna być zabezpieczona na odpowiednim nośniku danych, ponieważ sama notatka sporządzona na tę okoliczność może być niewystarczająca.

Domniemana akceptacja uzgodnienia – korekta deklaracji

W objaśnieniach zwrócono również uwagę na fakt, że przedsiębiorcy będą dążyli do minimalizacji formalności związanych z uzgodnieniem i spełnieniem jego warunków stosując domniemaną akceptację uzgodnienia warunków transakcji.

Podkreślono jednak, że taki sposób działania powinien występować w sytuacji wyjątkowej, w przypadku gdy okoliczność dokonania korekty byłaby niemożliwa do uzgodnienia w inny dostępny sposób.

Wystawienie faktury korygującej i wysłanie na adres e-mail wskazany w umowie do kontaktu między stronami z klauzulą informacyjną: np.: „W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń przesyłam fakturę korygującą. Brak sprzeciwu co do przesłanej faktury korygującej w terminie 14 dni będzie uważany za jej akceptację”, będzie oznaczało potwierdzenie domniemanej akceptacji korekty.

Domniemana akceptacja uzgodnienia – dokonanie przelewu i zwrot towaru

Uzgodnienie warunków korekty in minus może stanowić również zwrot partii towarów na rzecz sprzedawcy lub zwrot kwoty z powodu korekty transakcji.

Przelew z takim zwrotem powinien być odpowiednio opisany, np. wskazanie numeru korekty faktury, można dodać adnotację, że brak odpowiedzi w ustalonym terminie oznacza uzgodnienie/spełnienie warunków.

Uzgodnienie korekty in minus na przykładach

Przykład 1

Przedsiębiorca X dokonuje zwrotu towarów do podatnika Y dnia 31 maja 2021 r., towar dociera do sprzedawcy 1 czerwca. Zgodnie z regulaminem zwroty powinny być dokonywane na adres siedziby firmy. Faktura korygująca została wystawiona 10.06.2021 r. i przesłana do firmy X.


Uzgodnienie warunków: moment zaakceptowania regulaminu firmy Y.
Spełnienie warunków uzgodnienia: doręczenie zwracanego towaru do firmy Y, w tym przypadku 01.06.2021 r.
Dokumentacja: protokół dokonania zwrotu towarów lub inny dokument potwierdzający ten zwrot.
Korekta podatku VAT naliczonego i należnego: do spełnienia uzgodnionych warunków doszło w miesiącu czerwcu 2021 r., a więc w tym miesiącu będzie można dokonać korekty VAT.

Przykład 2

Przedsiębiorca A otrzymał zaliczkę na dostawę towarów od firmy B w miesiącu kwietniu 2021 r. Zgodnie z umową dostawa ma być zrealizowana do końca maja, w przeciwnym wypadku zostanie zwrócona zaliczka. Z uwagi na trudności firma A nie dopełniła warunków umowy i 1 czerwca 2021 r. zwróciła zaliczkę firmie B.


Uzgodnienie warunków: moment zaakceptowania umowy w miesiącu kwietniu.
Spełnienie warunków uzgodnienia: do końca maja 2021 r. nie doszło do realizacji transakcji, warunek do zwrotu zaliczki zostaje spełniony w dniu 1 czerwca 2021 r.
Dokumentacja: zawarta umowa + np. korespondencja mailowa z informacją, że dostawa nie zostanie zrealizowana.
Korekta podatku VAT naliczonego i należnego: do spełnienia uzgodnionych warunków doszło w miesiącu czerwcu 2021 r., a więc w tym miesiącu będzie można dokonać korekty VAT.

Pamiętajmy, że w każdym przypadku podstawą do obniżenia podatku VAT naliczonego od zakupu będzie wystawiona faktura korygująca.

Więcej przykładów zostało zaprezentowane w objaśnieniach MF.

Korekty zwiększające podstawę opodatkowania in plus

Korekty in plus dokonujemy co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym znana była przyczyna korekty:

 1. Korekta wstecz – przyczyna korekty znana w momencie wystawienia faktury pierwotnej – korekta w okresie wystawienia faktury pierwotnej.
 2. Korekta bieżąca – przyczyna korekty znana po wystawieniu faktury pierwotnej – korekta w okresie wystawienia faktury korygującej.

Przykład 3

Firma X wystawiła firmie Y fakturę na 10 sztuk telefonów komórkowych w miesiącu marcu. Na fakturze została błędnie naliczona cena jednostkowa. Firma X zorientowała się, że popełniła błąd dopiero w miesiącu maju. Wystawiono korektę faktury, która zwiększa podstawę opodatkowania w VAT. W tym przypadku korekta musi zostać zaksięgowana w miesiącu marcu i za ten miesiąc będzie wykazany VAT należny od sprzedaży.

Przykład 4

Firma A przeprowadza kampanię reklamową na rzecz firmy B i w warunkach umowy został zapisany punkt, który mówi o wypłacie dodatkowej kwoty za wykonana usługę, jeżeli w firmie B wzrośnie sprzedaż w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzonej kampanii. Jeżeli ten warunek umowy zostanie spełniony, to nastąpi wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla firmy A. Będzie to jednak korekta bieżąca, ponieważ w momencie wystawiania faktury pierwotnej nie było wiadomo, czy ten warunek zostanie spełniony.

Więcej przykładów z omówieniem znajduje się w objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów.

Do korekty zwiększającej z tytułu WNT, WDT i eksportu towarów stosuje się takie same zasady, jak do transakcji krajowych. W związku z tym, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji należy dokonać zwiększenia podstawy opodatkowania takich transakcji w miesiącu, w którym wykazana była transakcja pierwotna.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość