Urząd Skarbowy

Składając wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dokonaliśmy już wyboru formy opodatkowania naszej działalności. Po jego złożeniu nie musimy również występować na osobnych drukach do Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadanie nowego nr NIP bowiem prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem naszej firmy. Jakie mamy do wyboru formy opodatkowania i co z podatkiem VAT?

NIP-5 i uzyskanie duplikatu

Nie musimy występować o nowy NIP. Prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem naszej firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w US składamy formularz NIP-5 w celu uzyskania jego duplikatu. Rejestrując działalność w formie spółki konieczne jest wypełnienie formularza NIP-2, z dołączonym formularzem NIP D, który jest informacją o wspólnikach. Spółka cywilna powinna zabrać z sobą zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. Jeśli w między czasie zostało otworzone konto bankowe firmowe, również należy zabrać umowę z bankiem. Wymienione dokumenty powinniśmy mieć skserowane oraz w wersji oryginalnej.

Forma opodatkowania podatkiem dochodowym

Do wyboru mamy:
  • kartę podatkową,
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • opodatkowanie na zasadach ogólnych – Księga przychodów i rozchodów.
Podatek na zasadach ogólnych (mała księgowość) ma prawo płacić każdy przedsiębiorca. Natomiast podatek w formie karty podatkowej i ryczałtu mogą opłacać tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą w określonych branżach. Na przykład takich rodzajach działalności jak handel obnośny, wynajem pokoi, usługi krawieckie. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych mamy do wyboru:
  • podatek liniowy w wysokości 19 proc.
  • opodatkowanie wg skali podatkowej – obecnie jest to 18 i 32 proc.
W 2015 roku, wyższa stawka podatku pojawia się po przekroczeniu dochodu w wysokości do 85 528,00 zł. Wybór podatku liniowego ma tą zaletę, że stawka wynosi zawsze tyle samo, niezależnie od osiąganych przez nas dochodów. Jednak to rozwiązanie ma też wady, bowiem jego wybór sprawia, że tracimy prawo do stosowania ulg i odliczeń. Przykładowo nie możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Podatek VAT – tak czy nie?

Kolejną ważną sprawą jest określenie, czy od razu będziemy płatnikiem podatku VAT, czy też nie. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą z definicji są zwolnione z rozliczania tego podatku (tzw. zwolnienie podmiotowe). Zwolnienie kończy się, gdy nasz obrót (sprzedaż) przekroczy w roku podatkowym ustalony próg . W 2015 roku wynosi on 150 000 zł. Jeżeli rozpoczynamy działalność w trakcie roku to próg ten jest wyliczany w odpowiedniej proporcji do czasu prowadzenia działalności. Ze zwolnienia można zrezygnować i od razu stać się płatnikiem podatku VAT. W tym celu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach VAT składamy wniosek zgłoszeniowy VAT-R. Jeśli dane objęte tym zgłoszeniem się zmienią – trzeba je zaktualizować w terminie 7 dni. Czy warto od razu rejestrować się jako podatnik VAT? To zleży:
  • jeżeli na początku działalności firmy będziemy ponosili duże koszty związane np. z inwestycjami, warto zostać vatowcem, ponieważ ma on prawo do odliczenia (zwrotu) zapłaconego przy zakupie podatku VAT;
  • jeżeli nie zachodzi powyższa okoliczność, a klientami firmy będą osoby fizyczne firma będzie bardziej konkurencyjna jeżeli nie będzie płatnikiem podatku VAT. Dla kontrahentów – firm podatek VAT jest obojętny.
Jeśli planujemy w naszej działalności prowadzenie transakcji handlowych z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, musimy dodatkowo zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako tzw. podatnik VAT-UE. W tym celu trzeba na druku VAT-R zaznaczyć pole 59. Zgłoszenie to jest bezpłatne. Urząd potwierdza rejestrację na druku VAT-5UE. Ppodatnik otrzymuje tzw. numer NIP-UE – jest to ten sam NIP, tylko poprzedzony kodem PL.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI