Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF

1 września 2019 r. weszła możliwość sprawdzenia swojego kontrahenta za pomocą tzw. białej listy podatników. Każdy podatnik może to zrobić za pomocą wyszukiwarki Ministerstwa Finansów lub korzystając z interfejsu API.

Nie ma obowiązku korzystania z białej listy podatników VAT, jednak brak weryfikacji kontrahenta w wykazie może powodować negatywne konsekwencje, jak: brak należytej staranności, która jest oceniana np. przy ustalaniu prawa do odliczenia VAT, brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów lub jego podważenie (od 1 stycznia 2020 r.), ryzyko poniesienia odpowiedzialności solidarnej przez nabywcę, za zaległości wystawcy faktury, w części dotyczącej VAT, który wynika z niezweryfikowanej płatności (od 1 stycznia 2020 r.).

Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka

Ministerstwo Finansów udostępniło wyszukiwarkę, dzięki której można sprawdzić dane podatników VAT, podmiotów wykreślonych lub takich, którym odmówiono rejestracji.

Wykaz ten można również znaleźć na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Żeby wyszukać dane interesującego nas podmiotu, musimy posiadać jedną z następujących danych:

  • NIP,
  • REGON,
  • numer rachunku bankowego,
  • fragment nazwy.

Aby wyszukać kontrahenta musimy wykonać trzy kroki:

1. Zaznaczamy według jakiej danej szukamy, np. NIP

2. Wpisujemy datę – na dzień, z którego chcemy uzyskać informacje

3. Wybieramy przycisk “Szukaj”

Dzięki temu, uzyskujemy interesujące nas informacje z wykazu. Na końcu tabeli z danymi znajduje się przycisk “Drukuj potwierdzenie”. Naciskając go, możemy zapisać dane jako PDF. Po każdym zapytaniu, potwierdzenie ma nadany unikatowy identyfikator wyszukiwania, aby potwierdzić wykonanie czynności.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI