Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Kiedy należy zaktualizować wpis do CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej służy zarówno do ewidencjonowania przedsiębiorców i osób fizycznych, jak i ułatwiania dostępu do informacji o nich. Za sprawą CEIDG można także założyć firmę przez Internet.

Zakładając firmę należy dokonać wpisu do CEIDG – dokonanie takiego wpisu jest bezpłatne i można to zrobić osobiście (w dowolnym urzędzie miasta/ gminy), listem poleconym lub przysłać wniosek drogą elektroniczną. W formularzu muszą znaleźć się takie informacje, jak na przykład nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania przedsiębiorcy czy informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zdarza się więc, że z czasem niektóre dane ulegają dezaktualizacji. Wówczas konieczna jest aktualizacja wpisu do CEIDG.

Kiedy dokładnie trzeba zaktualizować wpis do CEIDG?

Przedsiębiorca powinien zaktualizować wpis do CEIDG na przykład w sytuacji, gdy:

  1. przedsiębiorca zmienił numer rachunku bankowego,
  2. przedsiębiorca zmienił adres zamieszkania,
  3. przedsiębiorca zmienił formę opodatkowania działalności gospodarczej,
  4. zmienił się lub rozszerzył zakres działalności firmy (PKD),
  5. zmieniła się nazwa firmy,
  6. zmieniła się siedziba bądź pojawił się dodatkowy adres firmy,
  7. przedsiębiorca zawiesił działalność.

Aktualizacja wpisu CEIDG

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG, czyli formularz CEIDG-1, wskazując w nim aktualne dane. Nowe dane zostaną jednocześnie automatycznie przekazane do innych instytucji: GUSu, Urzędu Skarbowego, ZUSu, KRUSu. Aktualizacja nie wymaga wypełniania formularza w całości. Należy jednak zamieścić w nim następujące dane: imię i nazwisko przedsiębiorcy, datę urodzenia, numer PESEL, NIP, REGON, nazwę firmy i oświadczenie dotyczące składania fałszywych zeznań. Poza wymienionymi należy jedynie wypełnić informacje, które się zmieniły.

Na formularzu przedsiębiorca powinien podać powód nastąpienia zmiany oraz datę zaistnienia zmiany. Warto pamiętać, że jeśli zmiana zaistniała przed dokonaniem aktualizacji, to w takiej sytuacji przedsiębiorca ma 7 dni na złożenie wniosku od chwili zmiany.

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Podobne wpisy:
CEIDG czy KRS – gdzie zarejestrować działalność?
Rejestracja firmy – który sposób najlepszy?

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ