Blog ifirma.pl

Zarobki freelancera: ile zarabia android developer? 

|
|
7 minut czytania
Android developer – co robi osoba wykonująca taki zawód? Jakie kompetencje należy posiadać, aby być dobrym “deweloperem mobilnym” oraz na jakie są średnie zarobki można liczyć, pracując w największych polskich miastach – o tym przeczytasz w naszym artykule.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Android developer to osoba zajmująca się programowaniem aplikacji mobilnych, z naciskiem na te, które wykorzystywane są w systemie Android. Zawód ten powiązany jest ściśle, według polskiej Klasyfikacji zawodów i specjalności, z obowiązkami realizowanymi przez programistów aplikacji mobilnych. Wśród zwyczajowych nazw Android developer można wyróżnić takie jak: inżynier oprogramowania, architekt mobilny, czy specjalista ds. oprogramowania mobilnego.

Ścieżka kariery android developera: studia i kwalifikacje

Jaki kierunek należy studiować i jak zdobyć kwalifikacje?

Android developer wykorzystuje w praktyce swoje umiejętności związane z używaniem języków programowania w rozproszonym środowisku – tworząc w ten sposób kod aplikacji według określonych wytycznych.

Zatem, jak zostać Android developerem? Zawód ten nie jest w żaden sposób odgórnie regulowany, wobec czego nie trzeba mieć formalnego wykształcenia kierunkowego, aby realizować zadania związane z programowaniem aplikacji mobilnych na system Android. W praktyce jednak od specjalistów-programistów wymaga się ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia, a następnie zaliczenia studiów podyplomowych z zakresu m.in. informatyki, inżynierii oprogramowania, czy telekomunikacji.

Niezbędne do podjęcia zawodu developer Android będzie także przełożenie certyfikatów i testów potwierdzających nabyte umiejętności. Pracodawcy bardzo często zwracają uwagę na jakość przebytych kursów, m.in. pod względem podmiotów ich organizujących. Pracownik musi posiadać także dobrą znajomość języka angielskiego – w pracy programisty jest to niezbędne, gdyż korzysta się z anglojęzycznej dokumentacji technicznej, a także wykorzystuje się obcojęzyczne biblioteki językowe.

Gdzie zdobyć doświadczenie?

Pierwsze doświadczenia developer Android zdobywa jeszcze w trakcie studiów, m.in. realizując obowiązkowe praktyki studenckie. Okres edukacji wyższej jest bardzo dobrym momentem, aby zdobywać pierwsze szlify i uzyskiwać cenne doświadczenie praktyczne. Ważne, aby specjalista systematycznie szkolił się z zakresu projektowania i kodowania aplikacji mobilnych.

Do obowiązków Android developera będzie należało także m.in. projektowanie grafik, praca nad relacyjnymi bazami danych, czy też obcowanie ze złożonymi frameworkami. Niezbędne będzie zatem: korzystanie ze specjalistycznych kursów, uczestnictwo w seminariach tematycznych, zdobywanie wiarygodnych certyfikatów.

Ze względu na specyfikę zawodu, pracownik może zdobywać doświadczenie zawodowe na różnych poziomach. Podstawową formą wdrażania się w rynek jest praca jako freelancer. Programista aplikacji na Androida może pracować także w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenie, kontrakty, bądź umowę o pracę.

Jakie są perspektywy dalszego zatrudnienia?

Omawiany zawód jest niezwykle rozwojowy: szacuje się, że z aplikacji mobilnych korzysta ok. 4 miliardy ludzi na całym świecie, a rokrocznie ta liczba się powiększa. Powszechny dostęp do urządzeń mobilnych oraz systematyczny rozwój technologii informatycznych zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów ds. programowania w systemie Android.

W kontekście pracy programistów aplikacji mobilnych, mamy do czynienia z dwustopniową pozycją, jaką może zajmować pracownik w przedsiębiorstwie. Junior Android developer, po uzyskaniu większego doświadczenia i obycia w pracy, może zyskać awans na stanowisko senior Android developera. Osoby z największymi kompetencjami, a także te, które systematycznie poszerzają swoją wiedzę nt. procesów zarządzania, mogą starać się o awans na stanowiska kierownicze i dyrektorskie.

Android developer zarobki: ile zarabiają młodsi i starsi specjaliści?

Średnie zarobki Android developera plasują się na poziomie 10 tysięcy złotych brutto. Pensja młodszych specjalistów może być jednak znacznie niższa i opiewać na kwotę 6 tysięcy złotych.

Android developerzy, zatrudnieni w korporacjach, mogą liczyć także na dodatkowe benefity pracownicze. Najczęściej są to dodatkowe, darmowe pakiety opieki medycznej, karnety na siłownie i baseny, a także dofinansowania do kursów, szkoleń i lekcji języków obcych. Na zarobki specjalisty mają wpływ: miejsce wykonywania pracy (miasto), rodzaj firmy i jej wielkość, wcześniejsze doświadczenie zawodowe, zdobyte kompetencje (znajomość języków obcych, przebyte kursy), posiadane wykształcenie informatyczne (im bardziej rozbudowane, tym lepiej).

Średnie zarobki brutto w PLN 10 000
Kwota netto przy umowie o pracę 7140
Kwota netto przy umowie zleceniu 7556
Kwota netto przy umowie o dzieło 8640
Kwota netto przy B2B 8247

Android developer umowa o pracę w firmie

Ile zarabia android developer, który pracuje na etacie w przedsiębiorstwie średniej wielkości? Przeciętne zarobki specjalisty ds. programowania aplikacji mobilnych wynoszą po odliczeniu wszystkich podatków i składek ok. 7200 złotych. Ten rodzaj współpracy na linii pracownik-pracodawca wiąże specjalistę z obowiązkami, które wykonuje tylko w ramach jednego podmiotu. Co prawda zakres zadań może być różny, jednakże w każdym przypadku developer Android odpowiedzialny jest przed pionem kierowniczym, za efekty swoich prac. Praca na etacie w przedsiębiorstwie wiąże się z uzyskiwaniem nieco niższych zarobków, niż przy korzystaniu z alternatywnych form współpracy. Zaletą takiego rozwiązania jest jednak całościowe odprowadzanie składek i podatków przez przedsiębiorcę, m.in. na cele emerytalne i zdrowotne.

android developer zarobki na umowie o pracę

 

Android developer zarobki na umowie o pracę – wykres przedstawia udział składek, opłat i kwoty netto w zarobionej kwocie brutto

Android developer zarobki na umowie zlecenia i o dzieło

Współpraca na zasadach umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło jest korzystniejsza finansowo dla specjalisty przekładającego skonkretyzowane warunki użytkowe na język zrozumiały dla urządzeń mobilnych. Różnice kwotowe są dosyć spore i przy średnim wynagrodzeniu mogą wynosić nawet półtora tysiąca więcej, niż w przypadku wypełniania obowiązków na zasadach umowy o pracę.

 Niewątpliwą zaletą współpracy w ramach zleceń, czy dzieł jest duża swoboda w doborze konkretnych partnerów. Jest to dobra forma współpracy, jeśli developer Android otrzymał korzystne, pojedyncze zlecenie. Nie zawsze umowa zlecenie/umowa o dzieło będzie uprawniała do korzystania z ubezpieczeń.

 
Android developer zarobki na umowie zlecenie i umowie o dzieło
Kwota brutto: 10 500 zł
Składniki wynagrodzenia Umowa zlecenie Umowa o dzieło
Ubezpieczenie emerytalne 976 zł 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 150 zł 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 799 zł 0 zł
Podatek 519 zł 1 360 zł
Kwota netto 7 556 zł 8 640 zł
 

Android developer na własnej działalności (B2B)

Alternatywą współpracy dla specjalisty-programisty będzie korzystanie z formy B2B. Ten model samozatrudnienia zwiększa atrakcyjność podmiotu na rynku pracy. Podmioty biznesowe chętniej korzystają z usług specjalistów świadczących swoje usługi na zasadach B2B ze względu na łatwość rozliczeń i większą profesjonalizację działań.

W pierwszych miesiącach działalności gospodarczej można skorzystać z ulgi na ZUS, bądź uzyskania preferencyjnej kwoty na składki. Wraz z upływem czasu (po wygaśnięciu ulg) uzyskiwana kwota netto zmniejszy się.

android developer zarobki b2b

 

Android developer działalność gospodarcza. Opłaty i zarobki dla specjalisty współpracującego na zasadach B2B

Zalety i wady takiego rozwiązania

Niewątpliwą zaletą założenia własnej działalności jest możliwość odliczania kosztów prowadzenia firmy od dochodu. Specjalista może wykonywać zlecenia dla różnych podmiotów, o ile nie ingeruje to w przepisy dot. konkurencji.

Wadą prowadzenia współpracy B2B jest duża odpowiedzialność, jaka ciąży na podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą. Przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem za prowadzenie firmy. Wymagane jest także obligatoryjne prowadzenie księgowości, odprowadzanie podatków i składek.

Możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności

Status osoby bezrobotnej umożliwia przyszłemu Android developerowi staranie się o dofinansowanie na otworzenie własnej działalności z lokalnego Urzędu Pracy. Uzyskane środki można przeznaczyć na zakup urządzeń (komputer, laptop), wyposażenie biura, czy zakupienie wymaganych programów i aplikacji do tworzenia oprogramowania na urządzenia mobilne.

O dodatkowe finanse można się także starać składając odpowiedni akces na pozyskanie funduszy europejskich. Kwota, w przypadku funduszów UE, może być znacznie wyższa, niż w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy.

Średnie zarobki Android developera w największych miastach Polski

Poniżej znajdują się przykładowe, średnie zarobki, uzyskiwane przez specjalistów ds. Android development w dużych polskich miastach. Wśród wyznaczonych kryteriów znajduje się m.in.:

 • posiadanie wykształcenia wyższego drugiego stopnia;
 • praca w dużych ośrodkach miejskich, w średnich lub dużych przedsiębiorstwach;
 • praca na zasadach umowy o pracę;
 • posiadane doświadczenie w branży: 1 rok;
 • umiejętności poświadczone certyfikatami i przebytymi kursami;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Zarobki w Warszawie

Android developer Warszawa – zarobki specjalistów w mieście stołecznym wynoszą ok. 13000 złotych brutto.

Zarobki w Krakowie

Android developer Kraków – pracownicy realizujący swoje obowiązki w krakowskich firmach mogą liczyć na średnie zarobki w granicach 11000 złotych z podatkami.

Zarobki w Łodzi

Android developer Łódź – łódzcy specjaliści zarabiają ok. 9000 złotych brutto – jest to mediana wypłacanej pensji.

Zarobki we Wrocławiu

Android developer Wrocław – w stolicy Dolnego Śląska można zarobić ok. 10500 złotych.

Zarobki w Poznaniu

Android developer Poznań – mediana kwot brutto, uzyskiwanych za pracę specjalisty ds. tworzenia aplikacji na Android, wynosi w Poznaniu ok. 10000 złotych.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Android developer - kto to?

   To specjalista, który integruje, tworzy, uzupełnia system oraz jest odpowiedzialny za tworzenie kodu aplikacji na urządzenia mobilne, działające w systemie Android.
  2. Co robi android developer?

   Specjalista ds. Android development realizuje zadania związane z programowaniem aplikacji natywnych na platformy mobilne. Poprawia, optymalizuje i tworzy dokumentację - a efektem jego prac jest poprawnie działająca aplikacja mobilna.
  3. Ile zarabia android developer?

   Zarobki twórcy aplikacji wahają się w granicy 10 tysięcy złotych brutto. Na wyższe kwoty mogą liczyć starsi specjaliści, zaś młodsi specjaliści zazwyczaj zarabiają mniej.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie